Súd v Rakúsku zrušil zákaz hidžábov na školách

0

Rakúsky Ústavný súd zrušil zákaz náboženských pokrývok hlavy na základných školách, pričom v praxi sa týkal predovšetkým hidžábov.

Zákaz je podľa súdu diskriminačný a protiústavný. Ako jeden z dôvodov súd uviedol tiež hrozbu obmedzenia prístupu k vzdelaniu muslimských dievčat. Téme sa venuje portál Deutsche Welle.

Zákon, ktorý je v platnosti od jesene 2019, je na prvý pohľad formulovaný neutrálne, zakazuje sa v ňom „ideologicky či nábožensky motivovaný spôsob odievania, ktorého súčasťou je zakrytie hlavy.“

Hlavnú sudca Christoph Grabenwarter však uviedol, že z ostatných materiálov priložených k zákonu jasne vyplýva, že je zameraný špecificky proti hidžábom. Tým zákon porušil princíp rovnosti a povinnosť štátu zachovať náboženskú neutralitu, pretože bol zameraný iba proti žiakom vyznávajúcim jedno náboženstvo – islám.

Foto: tokichimikuni1823 z Pixabay

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply