Autor Dalia Dallol

Dalia je spolupracovníčkou Islamskej nadácie na Slovensku. Pôsobí ako pee-mediátorka pre témy súvisiace s islámom, muslimami a migráciou pre okolie Trenčína.

Nepravdivé a klamlivé názory ľudí, že žena je utláčaná, nevzdelaná alebo že prichádza o určité práva v manželskom zväzku drvivo ničia reputáciu muslimov ako aj samotné náboženstvo. Nerovnosť pohlaví je jednou z najaktuálnejších tém tejto doby. Nielen s nerovnosťou, ale aj neprávom, nevzdelanosťou a…

Počas života stretneme mnoho ľudí a ani si to neuvedomíme. Denne sa stretávame s rôznými kultúrami, náboženstvami, cez konkrétnych príslušníkov týchto kultúr a náboženstiev. Či sú starí, mladí, sympatickí alebo ani nie, odlišnej stavby tela alebo farby pleti, letmo, kútikom oka na…