Strana Borisa Kollára predloží návrh na zákaz stavby mešít. Oznámil to dnes jej „posledný križiak“

0

Islamská nadácia na Slovensku reagovala na oznam vyhlásením.

Po nedávnej debatesprísnení registrácie cirkví a náboženských spoločností, ktorá priniesla vášnivé diskusie plné urážok muslimov a islámu, prichádza hnutie Sme rodina – Boris Kollár s ďalším nápadom, ako obmedziť práva občanov Slovenskej republiky.

Na tlačovej besede v Národnej rady Slovenskej republiky dnes ideológ hnutia Milan Krajniak predstavil návrh, ktorým chce Sme rodina zakázať výstavbu mešít na Slovensku.

Krajniak v úvode spomenul teroristické útoky, ktoré sa odohrali vo svete od roku 2001, aby vytvoril predstavu, že terorizmus sa postupne približuje už aj k Slovensku. Hneď na to konštatoval, že v každej z krajín, kde k útokom došlo, sa nachádzajú aj mešity.

Poslanec opakovane prehlásil, že mešity môžu byť miestami pre nábor teroristov, že sa v nich teroristi skrývajú, a že teda oni samotné sú centrami terorizmu. Dodal, že v západnej Európe sa už dnes mešity zatvárajú, preto na Slovensku by sme mali ich výstavbu rovno zakázať.

„Nie je lepšie pre bezpečnosť Slovákov mešity zakázať, než ich potom rušiť? Som presvedčený, že bezpečnostné riziko je také veľké, že je potrebné prijať tento zákon,“ prehlásil poslanec, ktorý si hovorí tiež „posledný križiak“.

Zmeny v zákonoch

Krajniakov „zákon o zákaze mešít“ má byť v praxi novelizáciou dvoch zákonov: zákona č. 50/1976 Zb. (tzv. stavebný zákon) a zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

V rámci stavebného zákona navrhuje zapracovať podmienku, ktorá umožní povoliť výstavbu náboženskej stavby len ak žiadateľ doloží doklad o tom, že predmetná cirkev alebo náboženská spoločnosť je registrovaná v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.

 

V zákone o postavení náboženských spoločností navrhuje zmeniť postup registrácie nových cirkví a náboženských spoločností tak, aby novo sa registrujúce náboženské obce najskôr potrebovali stanovisko Slovenskej informačnej služby (SIS) o tom, že nepredstavujú pre krajinu bezpečnostné riziko.

Až potom (a po splnení ďalších podmienok), budú môcť byť registrované, avšak i potom maximálne na 5 ročné obdobie. Po piatich rokoch budú povinní opäť predložiť stanovisko SIS.

Radikalizačný efekt minaretov

Poslanec Krajniak viackrát uviedol, že Slovenská republika je bezpečným štátom, pretože tu nemáme žiadne mešity. Tento postoj podporil ničím nepodloženým tvrdením, že nízky počet muslimov a mešít znamená väčšiu bezpečnosť pre krajinu. „Ja dúfam,“ dodal, „že na Slovensku nebudú žiadne mešity, pretože je to dôležité pre našu bezpečnosť.“

 

Avšak jedným z najkurióznejších argumentov, ktoré od poslanca odzneli, bola teória o akejsi radikalizačnej sile mešít a ich minaretov. Podľa „posledného križiaka“ dochádza k situáciám, kedy sa dovtedy bezproblémoví ľudia po zriadení mešity v ich okolí začnú v týchto mešitách, ktorých minarety vraj pôsobia ako majáky náborových a logistických centier, radikalizovať.

Na otázky novinárov, či by predložil podobný zákon aj v prípade, ak by sa terorizmu dopustili kresťania, odpovedal, že sa to nestane, pretože kresťanstvo je iné – tolerantné a islám používa násilie na presadzovanie svojich cieľov. „Prebieha tu súboj civilizácii, z ktorých naša je umiernená a islamská, ktorá má radikálnych imámov, nás chce zničiť,“ uviedol Krajniak.

Islamská nadácia na Slovensku reagovala na oznam vyhlásením.

 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply