„No go“ zóny na Slovensku? Aj to v parlamente naznačil kotlebov poslanec.

Národná rada Slovenskej republiky v utorok 29. novembra 2016 opätovne rokovala o novele zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorú do parlamentu predložila skupina poslancov za Slovenskú národnú stranu (SNS).

Už počas prvého čítania o zákone sa v pléne objavilo množstvo vyjadrení, ktoré sú ďaleko za hranicou politickej kultúry liberálnej demokracie a v mnohých prípadoch i za hranou zákona. Pozrime sa teraz na to, ako prebiehalo čítanie druhé.

Navrhli 250-tisíc

V období medzi rokovaniami (október – november 2016) predložil poslanec Stanislav Mizík (Kotleba – ĽS NS), známi tým, že za všetkými problémami sveta vidí najmä muslimskú inváziu, pozmeňujúci návrh na zvýšenie kvóty pre registráciu z pôvodných 20 000 na 250 000 podpisov. Spolu s ním a poslancami za Kotleba – ĽS NS sa pod návrh podpísali aj poslanci z hnutia Sme rodina – Boris Kollár a traja nezávislí poslanci.

Mizík ako predkladateľ pozmeňujúceho návrhu vo vystúpení zdôraznil, že ho považuje „za efektívny prostriedok, ako zabrániť možnému prieniku nekresťanských náboženských organizácií a siekt v blízkej budúcnosti do slovenskej spoločnosti, a tiež v neposlednom rade do politiky.“

Keďže je to dnes v jeho kruhoch v móde, „argumentoval“ tým, že „islám nie je kompatibilný s našimi cyrilo-metodskými tradíciami, s našou ústavou, pretože v praxi a po skúsenostiach v európskych krajinách je zrejmé, že deformuje systémy, v ktorých pôsobí, a ktoré nie sú z jeho vlastného, kultúrneho a geografického prostredia.“

Zrejme v duchu hesla „stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou“ začal návrh obhajovať i údajom, ktorý si vymyslel už predseda SNS Andrej Danko začiatkom minulého roka. „Na Slovensku v 1990-tom roku bolo ich [muslimov]  1-tisíc, v 2010-tom roku 4-tisíc, odhady v súčasnosti, to sú neoficiálne, ale blížia sa veľmi k pravde, je ich okolo 20-tisíc,“ povedal v parlamente Mizík.

„No go“ zóny na Slovensku?

„Združujú sa a zgrupujú v ucelených celkoch, ktoré sa častokrát za posledné mnohé roky zmenili na ‚no go‘ zóny, kde funguje šarí’a, paralelné školstvo, náboženská polícia, a tak ďalej,“ dodal s vážnou tvárou poslanec.

Člen výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Martin Mazurek, ktorý sa v júni 2015 mediálne preslávil útokom na arabskú rodinu s deťmi, sa ako rodený štátnik obhajoval tým, že „my nekritizujeme islám ako náboženstvo.“ Zdanlivo súvislú vetu však známy ľudomil vzápätí rozvinul: „Keď ho nazveme pedofilným systémom, nedopúšťame sa žiadneho ohovárania, žiadnych neprávd, pretože islám je vytvorený a reprezentovaný prorokom Mohamedom.“

A pokračoval ďalej v rétorike, ktorej latku nastavila už októbrová schôdza: „Mohamed ale nebol len pedofilom. Bol rovnako aj zbojníkom, sadistickým diktátorom a krutovládcom a svoje náboženstvo šíril len ohňom a mečom.“

„Práve preto Ľudová strana Naše Slovensko pripravila tento pozmeňujúci návrh a my veríme, že je to efektívny spôsob, ako zabrániť možnej registrácii, ale nielen islámu, pretože islám nie je to jediné, čo na Slovensku môže prekážať, ale aj všetkých rôznych nekresťanských náboženských organizácií a rôznych siekt, ktoré sa snažia prenikať do slovenskej spoločnosti,“ priznal Mazurek v závere svojho vystúpenia to, čo predkladatelia pôvodnej novely z klubu SNS opakovane verejne dementujú.

Ozval sa len Dostál

V celom parlamente sa našiel iba jediný poslanec, ktorý sa voči nezmyselnosti a možnej protiústavnosti pozmeňujúceho zákona fašistov ozval. Ondrej Dostál (OKS – SaS) upozornil, že v novele sa ako zdôvodnenie uvádza úmysel „zabrániť prieniku nekresťanských cirkví do spoločnosti“, čo je v rozpore s čl. 1 ods. 1 Ústavy SR.

„Zabrániť prieniku do slovenskej spoločnosti neznamená nič iné, ako zabrániť ich pôsobeniu, a tu sa už nedostávame do rozporu iba s občianskych charakterom Slovenskej republiky ako štátu, ale tu sa už dostávame do rozporu s náboženskou slobodou,“ konštatoval Dostál.

Predkladateľov, menovite predsedu poslaneckého klubu SNS Bernaťáka upozornil, že už súčasná podoba zákona je pre neregistrované cirkvi a náboženské spoločnosti diskriminačná.

„Registrácia rieši možnosť legálneho pôsobenia cirkví a náboženských spoločností ako cirkvi a náboženské spoločnosti. Ako inak má cirkev alebo náboženská spoločnosť pôsobiť, ak nie je registrovaná ako cirkev alebo náboženská spoločnosť, k čomu potrebuje desaťtisíc alebo teda dvadsaťtisíc, alebo ak prejde váš návrh, päťdesiattisíc alebo ak by prešiel návrh fašistických poslancov, dvestopäťdesiattisíc? Ako inak má pôsobiť? Pýtal som sa, nedostal som žiadnu odpoveď. Akú inú právnu formu má mať?“ Pýtal sa poslanec.

Pomyselná „trafená hus“ zagágala a reakcia poslancov z klubu Kotleba – ĽS NS na seba nenechala dlho čakať. Vo faktických poznámkach od nich dostával poslanec Dostál oslovenia od „súdruha“ až po „zahraničného agenta.“

„Vďaka našim kresťanským tradíciám tu žijete normálny život a môžete svojim spôsobom otravovať ovzdušie v tejto republike. Poslanecký sľub ste skladal na polmesiac, či na ústavu s naším svätým dvojkrížom, ktorý je presvätý pre každého normálneho Slováka?“ Reagoval poslanec Mizík. „Vy ste plný nenávisti, plný ja neviem čoho, čo máte vnútri. Fuj, hnusíte sa mi!,“ rozhorčila sa poslankyňa Grausová.

„Vážený pán protikresťanský agent Dostál, vy ste sa tu predviedli v plnej kráse a ja som veľmi vďačný za to, že máme priamy prenos z rokovania v pléne, aby ľudia naozaj mohli na Slovensku vidieť pravú tvár tých, ktorí tu sedia, aby obraňovali národné a štátne záujmy,“ zavŕšil vystúpenie šéf strany Marián Kotleba.

„Vy ste nás obvinili, že sme fašisti len kvôli tomu, že podľa vás máme záujem ochrániť Slovensko pred pôsobením nekresťanských síl. Ak kvôli tomuto sme fašisti, tak na tom môžeme byť naozaj hrdí, pretože my máme záujem ochrániť Slovensko pred pôsobením všetkých nekresťanských síl,“ dodal.

„To, čo sa tu týmto návrhom z dielne SNS rozpútava, je niečo zlé,“ vyjadril v rozprave obavu poslanec Zsolt Simon (nezávislý). „Je to niečo zlé, ktoré štve ľudí voči ľuďom. Chcem povedať, že ústava dovoľuje každému slobodu vierovyznania. Vy útočíte do tejto roviny… lebo ja si myslím, že niektoré tie slová, ktoré tu odzneli, za to sa táto Národná rada ako celok musí začať hanbiť,“ povedal bránic poslanca Dostála.

Samý odborník

Pri niektorých politikoch sme si už zvykli potrebu verejne prezentovať svoje insitné znalosti z oblasti religionistiky. Komentáre lídra opozičnej strany SaS Richarda Sulíka sa stali natoľko pamätnými, že na ne reagovali už aj slovenskí akademici.

„Kritizujeme islám ako politický systém, pretože väčšina literatúry islamského sveta sa venuje práve politickému systému, a len menšia časť je zameraná na náboženstvo,“ konštatoval v pléne poslanec Mazurek.

Mazurek je síce aktívny až až, no sotva vo svojich 22-rokoch stihol popri obťažovaní turistov a služobných cestách analyzovať „väčšinu literatúry islamského sveta.“ Túto originálnu tézu si musel od niekoho požičať. Keďže delenie na „politické“ a „náboženské“ texty je srdcovkou konšpirátora Billa Warnera, najpravdepodobnejšie je, že podobne ako Sulík mu naletel už i Mazurek.

V pléne neskôr s povestnou prímesou fašizmu z 30. rokov minulého storočiavystúpil i šéf strany Kotleba. „Vodca“ pripomenul „prvé prikázanie z kresťanského desatora. Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa“ dodávajúc vlastnú religionistickú analýzu o tom, ako „všetci ostatní, všetci tí bôžikovia, všetko ostatné sú pre kresťanov iba démoni.“

„Ale nebudem vám tu rozprávať o veciach viery, ktoré vás ako nekresťana asi nemusia zaujímať, pán poslanec,“ odkázal Kotleba Dostálovi. „Ale ako predseda klubu Vás uisťujem, že Ľudová strana Naše Slovensko bude robiť vždy všetko preto, čo bude v našich silách, aby Slovensko ostalo slovenské.“

„Slovensko kresťanské a Slovensko biele, tak ako to povedal otec národa, Andrej Hlinka, ktorého máme vystaveného, ktorého bustu máme vystavenú tu, vo vchode do Národnej rady Slovenskej republiky,“ prehlásil v pléne.

Vládny návrh podporil aj Matovič

Hlasovanie o novelizácii zákona č. 308/1991 Zb. dopadlo podľa očakávaní, no predsa len sa objavilo i niekoľko prekvapení. Za návrh sa vyslovilo celkovo 26 poslancov: všetci členovia klubu Kotleba – ĽS NS a Sme rodina – Boris Kollár a traja nezávislí poslanci (Šimkovičová, Marček a Holúbek).

Prvým prekvapením bolo hlasovanie poslanca Maroša Kondróta (SMER-SD), ktorý ako jediný poslanec vládnej koalície podporil pozmeňujúci návrh strany Kotleba – ĽS NS.

Pri hlasovaní o novele, ktorú predložili poslanci SNS, sa za jej prijatie vyslovilo 101 poslancov zo 142 prítomných. Pri tomto hlasovaní ani tak neprekvapila zhoda vládnych strán s hlasovaním fašistických poslancov, ale hlasovanie Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý vládny návrh podporil. Jediným vládnym poslancom, ktorý sa hlasovania zdržal, bol Peter Kresák (Most-Híd).

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply