Rozumie Bill Warner islámu? Pýtali sme sa islamológov v Českej republike a na Slovensku

0

Odpovedá prof. Kropáček, PhDr. Ostřanský, doc. Kovács a doc. Deák.

V internetových diskusiách a blogoch sa v poslednej dobe stále častejšie objavuje meno Bill Warner. Ide o jedného z amerických spisovateľov a popularizátorov protiislamských téz, ktorý z akéhosi dôvodu oslovil niekoľkých aktivistov u nás natoľko, že založili lokálne vetvy jeho organizácie CSPI a začali prekladať jeho knihy.

Situácia nedávno zašla až tak ďaleko, že česká vetva CSPI rozposlala zdarma výtlačky jednej z Warnerovych kníh poslancom slovenskej Národnej rady.

Warner sám seba nazýva „expertom na politický islám“. Expertom či odborníkom sa pritom môže nazvať každý, no o tom, či ním naozaj je, rozhoduje miera jeho vedomostí a tú najlepšie posúdia tí, ktorí sa danej oblasti venujú profesionálne.

Pokiaľ ide o islám, najpovolanejšími na to sú u nás ľudia, ktorí toto náboženstvo a fenomény s ním spojené študujú v rámci svojej akademickej kariéry. Opýtali sme sa preto niekoľkých českých a slovenských islamológov, ako odborná obec vníma osobu Billa Warnera, čo si myslia o metodológii, ktorou pristupuje k analýze islamských textov a či ho niekedy v nejakej publikácii citovali.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Bill Warner rozhodně nepatří mezi odborníky, kteří by mohli tomu, kdo se skutečně zajímá o islám a o arabskou kulturu, sdělit cokoliv přínosného a hodnotného. Vím, že několik jeho knížek urážlivě napadajících islám vyšlo i v českém překladu, ale sám jsem je nikdy ani nevzal do ruky.

Bill Warner je údajně doktorem fyziky a matematiky. Nikdy však seriozně nestudoval nic o islámu ani o jiných náboženstvích. Jeho vyjadřování  nelze vůbec brát vážně. Pokud vím, tak žádný orientalista, arabista nebo islamolog tomuto muži nevěnuje pozornost, v naší vědní oblasti nemá co dělat.

Kvantitativní údaje, jimiž se snaží islám charakterizovat, svědčí o jeho profesi matematika. Ve vztahu k islámu ale operuje s čísly, která si jen samolibě vymýšlí bez reálného vztahu ke skutečnému poznání.

Vzpomínám si, že před několika lety Warner navštívil v Prahu, ale televize marně sháněla odborníka – orientalistu, který by s ním byl ochoten diskutovat. Polemizovat s lidmi jako on skutečně nemá cenu. Na každý jeho výrok by oponent musel jenom upozorňovat, že jde o výmysl, velmi často naprostý nesmysl.

Ten muž, ženoucí se za kariérou a penězi šířením bludů, se správně jmenuje Bill French.  Pseudovnym Warner („Varovatel“) si dal jako výraz svého vášnivého ideologického zaměření, jež má pramálo společného s vědou.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. patrí medzi najuznávanejších českých islamológov a arabistov. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Ústave Blízkeho Východu a Afriky na Karlovej univerzite v Prahe. Publikácie o isláme a arabskom jazyku vydáva už od 70. rokov minulého storočia. Medzi jeho najznámejšie knihy patrí Moderný islám I. a II. (1971 a 1972), Arabsko-český slovník (1984), Duchovné cesty islámu (1993), Islamský fundamentalizmus (1996), Blízky východ na prelome tisícročia (1999), Islám a Západ (2002) či Súfizmus: dejiny islamskej mystiky (2008).

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.

Bill Warner (vlastním jménem Bill French) je americký proti-islámský aktivista, který však na rozdíl od jiných, v České republice působících bojovníků proti islámu, působí velmi seriozně, distingovaně a hlavně nabízí tzv. tvrdá data, a proto jej spousta lidí pokládá za odborníka. Což je absurdní.

Čísla a procenta, jimiž tak rád Bill Warner operuje, mají dokladovat údajnou vědeckost jeho přístupu. Mnoha lidem, včetně jinak vzdělaných a politicky vlivných osobností, tento přístup imponuje. Často narážím v besedách na argument, že jediný skutečný vědec zaměřený na islám je Warner, neboť nabízí fakta a ne dojmy. Pro mne osobně je Bill Warner šarlatán – distingovaně vystupující a vědeckostí se ohánějící, ale stále šarlatán, který má úspěch, neboť nabízí to, co čtenáři chtějí.

Billa Warnera citovat v odborné práci si dovedu představit v jednom jedinému kontextu, a to jakožto relevantní pramenný materiál pro studium soudobé islamofobie. Citovat jej jako relevantní zdroj k islámu pokládám za naprostý nesmysl a ani neznám akademika, který by jej pokládal za odborníka.

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. pôsobí ako vedecký pracovník v Orientálnom ústave Akadémie vied ČR. Špecializuje sa na stredoveký islám a islamskú stredovekú mystiku, často sa však vyjadruje i k témam islamofóbie a migračnej krízy. Okrem viacerých odborných kníh o isláme a muslimoch je tiež autorom knihy Atlas muslimských strašiakov, ktorá je akýmsi lexikónom najčastejších dezinformácií o isláme. Nedávno mu vyšla kniha Tiene minaretov, v ktorej mapuje verejnú diskusiu o isláme v ČR.

Doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.

Bill Warner je vzdelaním fyzik a jeden z početných samozvaných „odborníkov na islám“, ako sa často označujú autori, ktorí síce nemajú potrebné spoločenskovedné či lingvistické vzdelanie na to, aby sa mohli kompetentne vyjadrovať o danej tematike, no to im nebráni v tom, aby publikovali početné texty spravidla negatívne naladené voči islámu.

Tieto spisy sú však asi natoľko relevantné, ako keby islamológ či arabista písal knihy o atómovej fyzike, preto prevažná väčšina spoločenských a humanitných vedcov zaoberajúci sa islámom vníma diela Warnera a jemu podobných nie ako seriózne vedecké texty svojich kolegov, ale ako pramene pre svoje štúdium islamofóbie.

Warner často operuje s rôznymi kvantitatívnymi údajmi. Takýto prístup je veľmi typický pre prírodné vedy, kde je všetko kvantifikované a vyjadrené číslami a čierno-bielymi faktami. Warner je fyzik, je teda pre neho takýto prístup prirodzený, no takáto metodológia nemá nič spoločné s tým, ako postupujú spoločenské či humanitné vedy, ktoré poznajú nielen čiernu a bielu, ale aj tisíce odtieňov sivej a rôznych iných farieb. Mimochodom podobne, ako Warner, postupujú i mnohí predstavitelia islamistických hnutí, ktorí majú neraz tiež práve prírodovedné a technické, a nie náboženské vzdelanie.

Warnerom uvedené čísla sú každopádne tendenčné a vôbec si nevšímajú základný fakt, že islám má mnohé podoby a smery a nedá sa teda vnímať esencialisticky. Islám vidia ako monolitický blok iba islamisti a islamofóbovia.

Takéto texty je možné citovať jedine v kontexte štúdia islamofóbie. Ich výpovedná hodnota o isláme je podobná, akú mali ideologické texty komunistických režimov o náboženstve alebo nacistické texty o židovstve. Warnera citujú skoro výlučne len autori, ktorí píšu ideologicky negatívne ladné texty o isláme, no fakt, že jeho knihy vychádzajú v prekladoch do rôznych stredoeurópskych jazykov naznačuje potrebu ho skúmať akademicky, nie však ako odborníka na islám, ale ako pramenný text k islamfóbii.

Doc. Mgr. Attila Kovács, PhD. je slovenský religionista a islamológ. Pôsobí ako docent na Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1997 a 1998 absolvoval ročný pobyt na Jordánskej Univerzite v Ammáne. Venuje sa predovšetkým súčasnému islámu, moderným islamským hnutiam a radikalizmu na Blízkom východe.

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.

S osobou a dielom Billa Warnera som sa stretol najmä pri sledovaní diskusií o isláme. Keď som sa pozrel, čo daný pán tvrdí (napríklad, že islamské texty sú schválne nezrozumiteľné), prestal som sa o jeho presvedčenie zaujímať.

Čo sa týka vnímania jeho osoby v akademickej sfére, nikdy som sa nestretol s tým, že by sa jeho tvrdeniami uznávané vedecké autority na islám a muslimov vôbec zaoberali. On sa totiž diskredituje dostatočne aj sám.

Pokiaľ ide o kvantitatívne údaje, s ktorými tak často operuje, bolo by zaujímavé sa pozrieť, na základe čoho dané čísla vznikli. Netvrdím, že Warner nejakú metodiku neponúka.

Otázka, čo vlastne predstavuje sumu základných textov islámu, je však podľa mňa príliš zložitá aj pre samotných muslimov. Toto si, zdá sa ideológovia ako Warner, neuvedomujú. Iná vec je, či je podstatná.

Možno by však nebolo zlé sa spýtať, či sú to len texty, ktoré vplývajú na podobu žitého islámu muslimov v rozličných častiach sveta, no takéto otázky si pravdepodobne pán Warner nekladie.

Osobne som zatiaľ Warnera v žiadnej svojej pulikácii necitoval. Nevidím totiž žiaden dôvod citovať ideológa, ak práve neriešim jeho ideológiu.

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. je slovenský indológ, religionista a islamológ. Pôsobí ako docent na Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát z indickej histórie získal na Univerzite v Pune v Indii. Zaoberá sa predovšetkým vzťahmi medzi muslimským a nemuslimským obyvateľstvom Indie. O histórii náboženských komunít Indie prednášal napríklad na Škole orientálnych a afrických štúdií v Londýne, Univerzite v Edinburghu, Jagelonskej univerzite či Hyderabádskej Univerzite.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply