Odporúčania budú výstupom aktivít v rámci projektu MOOC4U.

V dňoch 7. a 8. novembra sa konalo v Dánsku stretnutie partnerov a menšín žijúcich v Európskej únii, ktorí participujú na projekte s názvom MOOC4EU (Massive Open Online Course for European Union).

Témou dánskeho stretnutia bolo Zahrnutie menšín do politických procesov. Diskutovalo sa o tom ako vyvolať záujem o politiku a následnú aktivitu, aj o tom ako strategicky obhajovať menšinové záujmy.

Moslimskú komunitu na Slovensku reprezentoval predseda Islamskej nadácie, Mohamad S. Hasna. V Dánsku sa aktívne podieľal na tvorbe odporúčaní, ktorými by sa dala zlepšiť situácia menšín v EÚ.

Odporúčania pre Európsky parlament

Odporúčania budú v júni nasledujúceho roku prezentované Európskemu parlamentu. Ďalším výstupom projektu budú informačné videá mapujúce postoj menšín k Európskej únii.

Projekt MOOC4EU realizuje 9 organizácií z ôsmich krajín, medzi ktoré partia Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Belgicko, Rumunsko, Albánsko a Slovensko. Slovensko zastupuje Centrum pre interkultúrny dialóg, ktoré spolupracuje v rámci projektu s niekoľkými slovenskými organizáciami zastupujúcimi menšiny na Slovensku.

V roku 2017 sa uskutoční ďalších päť stretnutí v rámci projektu, pričom súčasťou bruselského stretnutia bude návšteva Európskeho parlamentu.

Titulná foto: Flickr, CC

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply