Údajný „expert na politický islám“ je len komerčný islamofób so štipkou antisemitu.

Český a slovenský internet v diskusiách o isláme a muslimoch v posledných rokoch zaplavujú odkazy na knihy a prednášky Billa Warnera, ktorý sám seba tituluje ako „expert na politický islám“.

Akademický svet o Warnerovi mlčí a sám Warner sa netají tým, že arabisti a islamológovia podľa neho vieru muslimov nepochopili. Pozreli sme sa, kto to vlastne je, čo tvrdí a či naozaj objavil niečo, čo zvyšok ľudstva 1400 rokov prehliadal.

Doktor fyziky a matematiky

Bill Warner, vlastným menom Bill French je americký popularizátor a autor netradičných téz o isláme, vykresľujúcich toto náboženstvo ako temnú, násilnú a dobre premyslenú ideológiu 1400-rokov ničiacu všetko, čo jej prišlo do cesty.

Warner získal titul doktora z fyziky a matematiky. Istý čas vyučoval tieto obory na štátnej univerzite v Tennessee, no časom našiel uplatnenie ako rétor a spisovateľ. Hoci nemá odborné vzdelanie v oblasti islamskej teológie, religionistiky, ani histórie, napísal na tieto témy celý rad kníh a brožúriek, ktoré predáva na svojich stránkach a počas svojich vystúpení.

Warner tvrdí, že dokáže islám pochopiť lepšie, ako špecialisti z radov islamológov či islamských teológov (viď napr. úvod ku knihe Samoštúdium politického islámu). Pasuje do role znalca, ktorý objavil skrytú pravdu o isláme a muslimoch.

Expertom na politický islám sa nestanete len tak. Pokým poctivý študent zavŕši tretiu lekciu, jeho peňaženka môže byť ľahšia aj o viac ako sto eur
Expertom na politický islám sa nestanete len tak. Pokým poctivý študent zavŕši tretiu lekciu, jeho peňaženka môže byť ľahšia aj o viac ako sto eur (kliknite pre zväčšenie). Foto: archív INS

Medzi jeho knihy patrí napríklad Šarí’a pre nemuslimov, ktorá vyšla dokonca i v slovenčineMuhammad a neveriaciKresťania a židia v islamskej doktrínePodriadenosť žien a otrokov či Samoštúdium politického islámu 1, 2 a 3. 

Práve prvú časť „samoštúdia“ obdržali poslanci Národnej rady niekoľko dní pred hlasovaním o sprísnení podmienok na registráciu náboženských obcí. Práve táto zákonná úprava bola pritom ohlásená s cieľom zabrániť zrovnoprávneniu islámu s ostatnými registrovanými náboženstvami na Slovensku.

Za svojimi závermi si stojí i napriek tomu, že, ako v minulosti sám priznal, ani nevie po arabsky. Je to niečo podobné, ako keby svetový odborník na Shakespeara nevedel po anglicky, alebo keby historik budujúci si svoju kariéru na analýze francúzskej revolúcie nečítal v pôvodnom znení žiadne súdobé materiály.

Pobočky na Slovensku a v ČR

Bill Warner svoje aktivity zastrešuje vrámci zoskupenia so zdanlivo seriózne znejúcim názvom Centrum pre štúdium politického islámu (CSPI). CSPI sídli v americkom Nashville, má však má svoje vetvy dokonca i na Slovensku a v Českej republike. Warner obe krajiny navštívil i osobne. Mal tu niekoľko prednášok s plateným vstupným a objavil sa i v miestnych médiách. Z televízií mu na Slovensku dala priestor stanica TA3.

V mene slovenského CSPI vystupuje akýsi Marek Mackovič, no napríklad pod sprievodným listom k Warnerovej knihe, ktorá bola zaslaná slovenským poslancom, bol podpísaný Milan Podlipný zastupujúci české CSPI.

Slovenské a české CSPI majú na americkej stránke organizácie vlastné podstránky a tiež stránky na Facebooku. Lokalizované sekcie webu obsahuje niekoľko krátkych textov na témy ako Korán, šarí’a či džíhád. Texty vždy končia ponukou „stať sa expertom na politický islám“ a výzvou na zadanie e-mailovej adresy na stiahnutie audioknihy.

Zabudnite na prestížne univerzity či štúdium arabčiny. Expertom na politický islám sa stanete po vypočutí 4-hodinovej audioknihy bývalého učiteľa matematiky
Zabudnite na prestížne univerzity či štúdium arabčiny. Expertom na politický islám sa stanete po vypočutí 4-hodinovej audioknihy bývalého učiteľa matematiky. Foto: archív INS

Vyskúšali sme to teda, zadali sme e-mailovú adresu a knihu si stiahli. Hutný, 264mb súbor obsahuje takmer štvorhodinovú nahrávku. Ide o prvú časť „Kurzu politického islámu,“ s priloženým súborom odkazujúcim na inú stránku organizácie, tentokrát s internetovým obchodom, kde si možno zakúpiť literatúru k ďalším lekciám.

Vyberaná spoločnosť

V našich končinách Warnoverove prednášky intenzívne propaguje napríklad iniciatíva Islám v ČR nechceme (IvČRN). Na ich oficiálnej stránke má „Bill Warner“ vlastný štítok. Je pod ním už 22 článkov. Napríklad ten najnovší začína slovami „Náš priateľ Bill Warner…“

Ak sa vám nechce čítať alebo počúvať, CSPI nepohrdnú vašimi peniazmi ani tak
Ak sa vám nechce čítať alebo počúvať, CSPI nepohrdnú vašimi peniazmi ani tak. Foto: archív INS

IvČRN je známe protiislamské hnutie, ktoré sa spomína napríklad v správe o extrémizme publikovanej Ministerstvom vnútra ČR za 4. štvrťrok 2014 v kapitole týkajúcej sa krajnej pravice, a to najmä v súvislosti s prípadmi „kyberšikany jej odporcov“. Opätovne sa objavuje v rovnakej správe i za 1. štvrťrok 2015.

Líder najväčšej opozičnej strany na Slovensku Richard Sulík pred niekoľkými dňami publikoval text opisujúci život posledného islamského proroka Muhammada (mier s ním).

Avšak viaceré informácie a z nich plynúce závery, ktoré opisoval, boli natoľko bizarné, že traja pedagógovia Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského o niekoľko dní vydali samostatný článok, v ktorom uviedli veci na pravú mieru.

Jediný zdroj (okrem povyberaných citácií z Koránu), na ktorý vo svojom komentári Sulík odvolával, bol práve Bill Warner.

Metodológiu si necháva pre seba

Bill Warner razí teóriu o nenávistnej povahe ideológie, ktorú nazýva „politický islám“. Na úvod väčšiny svojich prednášok uvádza, že táto ideológia vychádza z troch zdrojov: Koránu, hadísov (záznamov o skutkoch a výrokoch proroka Muhammada) a síry (životopisu proroka Muhammada).

Warner dokonca uvádza, koľko percent korpusu náboženských textov každá zložka tvorí. Napríklad taká síra podľa Warnera predstavuje 26 % islamských textov, pričom sa nikde neunúva vysvetliť, ako k takému číslu dospel. Už tu možno vidieť, prečo sa takéto rozdelenie nevyskytuje ani u islamských učencov, ani medzi islamológmi či v inými akademikmi.

Historická analýza v podaní CSPI: „Každý nový útočník si robil (často doslova) kopce z hinduistických lebiek.“
Historická analýza v podaní CSPI: „Každý nový útočník si robil (často doslova) kopce z hinduistických lebiek.“ Foto: archív INS

Ako bolo povedané, síra je životopis proroka Muhammada. Je to teda islamský odbor, či v užšom zmysle literárny žáner a nie nejaký pevne daný súbor textov. Sírou sa nazývajú všetky životopisné publikácie o prorokovi Muhammadovi, vrátane kníh, dokumentov a filmov, ktoré vychádzajú dodnes.

Číselné údaje vôbec sa u Warnera vyskytujú veľmi často. Spôsob, ako k nim dospel, si však spravidla necháva pre seba. Ako asi tak spočítal, koľkokrát sa v isláme objavuje apel na nasledovanie Proroka, koľko percent zmienok o džíháde sa týka „politického násilia,“ či koľko je v Koráne „násilných pasáží“?

Počítal autor všetky tieto zmienky v originálnych textoch s pomocou slovníka? Využil preklady? Ak áno, ktoré? Ako rozhodol, čo je ešte „politické násilie,“ a čo už nie? O tom už Warner mlčí.

„Treťotriedny polootrok“? Naozaj?

Warner síce priznáva, že arabský jazyk neovláda, rád však používa rôzne arabské termíny. Dôsledkom však je, že ich neraz aplikuje nesprávne, alebo pletie ich význam.

V prednáške Prečo sa bojíme, 1400 rokov tajomstva‚ ktorú zverejnil na YouTube v roku 2012 a k dnešnému dňu má viac ako 3 milióny pozretí, napríklad prekladá arabské slovo zimmí ako „treťotriedny polootrok“.

Zimmí znamená doslova „chránená osoba“ a sú ňou označované náboženské menšiny v na území spravovanom muslimami. Nie len, že to nie sú „polootroci“, keďže jediné, čo sa pre nich zmenilo, bola nová vláda a iný spôsob zdaňovania.

Navyše, bez ohľadu na historické postavenie menšín, formulácia „treťotriedny otrok“ nemá absolútne žiadne lingvistické, ani iné opodstatnenie. Iba ak to, že na rozdiel od „chránenej osoby“ znie oveľa hrozivejšie.

Pôsobivý graf až na to, že autor nikde nespomína, ako vlastne k týmto percentám dospel
Pôsobivý graf až na to, že autor nikde nespomína, ako vlastne k týmto percentám dospel. Foto: archív INS

Warner tiež často operuje so slovom káfir. Napríklad v knihe Samoštúdium politického islámu, ktorú už majú i naši poslanci, ho na strane č. 2 definuje takto: „Káfir je to najurážlivejšie, najzaujatejšie a najnenávistnejšie slovo v akomkoľvek jazyku.“

Arabské slovo Káfir (كافر) je jedným z termínov, ktoré sa v islamskej tradícii používajú na označenie ľudí neveriacich v učenie islámu. S rovnakým pojmom pracuje akékoľvek svetové náboženstvo. Tak, ako je napríklad kresťan „neveriacim“ z pohľadu muslima, tak je „muslim“ neveriacim z pohľadu kresťana v tom zmysle, že neverí v kresťanský koncept trojice.

Na vine sú židia

Samoštúdium politického islámu bod po bode vytvára obraz o homogénnom, prepracovanom, ale predovšetkým strašidelnom politickom systéme, ktorý si 1400 rokov systematicky podmaňuje svet.

„Máme radi predstavu, že liberálna demokracia je najväčšou silou na zemskom povrchu, no liberálna demokracia má len 200 rokov a zavádza sa len veľmi ťažko“ píše na 17. strane Warner. „Politický islám má však 1400 rokov a zavádza sa celkom ľahko,“ mieni autor a dodáva, že za 1400 rokov politický islám zabil viac ako „270 miliónov ľudí.“ Ale ako k tejto cifre dospel, to sa už od bývalého doktora matematiky nedozvedáme.

Warner má odpoveď i pre tých, ktorí by namietali, že muslimská civilizácia má predsa i svetlé obdobia charakteristické náboženskou toleranciou či podporou vzdelanosti. Je to však klamstvo, ktoré si vymysleli židia.

Na str. 30 píše: „Namiesto rozprávania o 1400-ročnej histórii hanby židovskí historici vytvorili krásnu lož, lož o zlatom veku islámu.“

10 najväčších islamofóbov

Americká ľudskoprávna organizácia Southern Poverty Law Center (SPLC) zaradila Warnera na zoznam desiatich najväčších protimuslimských aktivistov USA. SPLC založená pred 45 rokmi sa preslávila najmä pôsobením proti rasistickému hnutiu Ku-klux-klan.

Český antropológ Luděk Jirka komentoval jednu z diskusií v Českej republike, ktorej sa Bill Warner zúčastnil. Bill Warner na debatu priletel až z USA (ako keby v Česku žiadni odborníci na islám neboli), aby účastníkom porozprával o šírení sa islámu v histórii.

Jirka o jeho prednáške napísal: „Na základe matematických metód bagatelizoval všetky historické odlišnosti výbojov, odlišnú historickú, civilizačnú a kultúrnu úroveň v rôznych historických etapách, odlišnú predošlú a súčasnú mentalitu ľudí, globalizačné vplyvy alebo technologické vymoženosti.“

Warnerom sa v jednom zo svojich článkov zaoberá i doktorka teológie na Oxfordskej univerzite Jessica Ehinger. „V jeho diele nevidím nič, čo by naznačovalo, že Dr. Warner má akékoľvek vzdelanie v arabčine či filozofii náboženstiev, a preto si dovolím tvrdiť, že mu chýbajú metodologické nástroje potrebné na pokročilé štúdium histórie náboženstiev,“ píše Ehinger.

Ako sa nestratiť v informačnom svete

Nezostáva nič iné, než dodať staré známe, že nie všetko, čo nájdete na internete, je pravda. A nie len na internete. To, že sa niekto na začiatku prednášky alebo knihy sám nazve „expertom“ ešte neznamená, že ním naozaj je.

Ak sa vám preto dostane do ruky niektorá Warnerova kniha, všímajte si, či sa vôbec odvoláva na nejaké zdroje, alebo nie. A ak nejaké zdroje používa, všímajte si, aké. Sú to odborné knihy renomovaných autorov, alebo sú to len povyberané kúsky koránskych veršov a hadísov?

Ak sa náhodou ocitnete na nejakej Warnerovej prednáške a bude tvrdiť niečo šokujúce, pýtajte sa, ako na to prišiel. Ak napríklad začne hovoriť, koľkokrát sa v islamských textoch spomína to či ono, pýtajte sa, ako to spočítal. Buďte kritickí a nároční. Nepovažujte všetko, čo niekde počujete, za fakt.

Toto neplatí iba o Warnerovi, ale o akejkoľvek informácii na internete i mimo neho. Len tak sa dá nestratiť v záplave výmyslov a konšpirácií, ktoré na nás v dnečnej dobe číhajú priam na každom rohu.

koláž: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply