Ako by ste sa cítili, keby ste v kníhkupectve medzi náučnou literatúrou o judaizme našli Protokoly sionských mudrcov? Také druhy kníh sú dnes v slovenských kníhkupectvách vydávané za literatúru o isláme.

Utečenecká kríza, ktorá v posledných mesiacoch zasiahla Európu, sa prejavila okrem iného na zvýšenom záujme o islám a muslimov. Utečenci pochádzajú prevažne z muslimských krajín a ľudí prirodzene zaujíma, aké je vlastne náboženstvo, ktoré vyznávajú.

Množstvo materiálov je dostupných na internete a čas od času sa v televízii objavujú dokumentárne filmy, no pre mnohých sú dôležitým zdrojom informácií knižnice a kníhkupectvá. Prezreli sme si preto ponuku štyroch známych slovenských kníhkupectiev – dvoch kamenných predajní a dvoch internetových obchodov. Zaujímalo nás, čo sa priemerný slovenský čitateľ dozvie o isláme, ak sa bude riadiť kategorizáciou kníh do tematických sekcií a siahne po knihách v sekcii „náboženstvo“ a podsekcii „islám“.

Tieto extrémistické knihy sme našli v našich kníhkupectvách medzi náučnou literatúrou o isláme
V jednej predajni bolo priamo o isláme iba asi sedem kníh. Z toho jedna šíri nepravdy o isláme a jedna o židoch

Našli sme encyklopedické knihy, diela miestnych i zahraničných orientalistov a arabistov a dokonca i viacero prekladov spisov od muslimských autorov. Objavili sme však aj niečo iné. V každom z kníhkupectiev, ktorých ponuku sme si pozreli, sme medzi náučnou literatúrou o isláme našli tiež autorov preukázateľne sa živiacich šírením protimuslimskej propagandy. Našli sme diela cielene podnecujúce nenávisť vydávané za náučné knihy o isláme.

Každý, kto má o islamskej literatúre ako taký prehľad vie tieto knihy ľahko odlíšiť od skutočnej náučnej literatúry. Ak však niekto takéto skúsenosti nemá a chce sa úprimne dozvedieť niečo nové o náboženstve, ktoré dnes tak často rezonuje v médiách, môže sa pokojne stať, že odíde domov s knihami nápadne podobnými tým, aké sa v európskych kníhkupectvách predávali začiatkom 20. storočia.

Protokoly sionských mudrcov

Protokoly sionských mudrcov sú textom opisujúcim údajné plány židov na ovládnutie sveta. Prvýkrát boli vydané v Rusku na začiatku 20. storočia a vo veľkom ich využíval nacistický režim v Nemecku ako nástroj antisemitskej propagandy. Dnes sa vie, že išlo o účelový falzifikát. Podľa jedného z názorov mali presvedčiť vtedajšieho cára Mikuláša II., že liberalizmus je súčasťou židovského plánu na svetovládu.

„Traktát rasistických skreslení“

V dvoch zo štyroch kníhkupectiev, jednej kamennej predajni a jednom internetovom obchode, sme narazili na knihu Šarí’a pre nemuslimov zaradenú medzi literatúru o isláme. Ide o slovenský preklad knihy Sharia Law for the Non-Muslim amerického autora Billa Frencha publikujúceho pod menom Bill Warner.

Bill Warner je vyštudovaným doktorom fyziky a matematiky. Istý čas vyučoval tieto obory na univerzite, no neskôr našiel uplatnenie ako rečník a spisovateľ. Hoci nemá odborné vzdelanie v oblasti islamskej teológie, religionistiky, ani histórie, napísal na tieto témy celý rad kníh. Okrem Šarí’e pre nemuslimov je to napríklad Samoštúdium politického islámu 1, 2 a 3, Muhammad a neveriaci, Kresťania a židia v islamskej doktríne či Podriadenosť žien a otrokov.

Tieto extrémistické knihy sme našli v našich kníhkupectvách medzi náučnou literatúrou o isláme

Bill Warner svoje aktivity zastrešuje pod zdanlivo seriózne znejúcim zoskupením Centrum pre štúdium politického islámu, ktoré má svoje bunky dokonca i na Slovensku a v Českej republike. V oboch krajinách mal už niekoľko verejných prednášok s plateným vstupným. Na Slovensku bola minimálne jedna a v Českej republiky aspoň tri.

Za zmienku stojí i fakt, že všetky tri české prednášky intenzívne propagovala iniciatíva Islám v ČR nechceme (IVČRN). Táto iniciatíva sa spomína v správe o extrémizme publikovanej Ministerstvom vnútra ČR za 4. štvrťrok 2014 v kapitole týkajúcej sa krajnej pravice, a to najmä v súvislosti s prípadmi „kyberšikany jej odporcov“. Opätovne sa objavuje v rovnakej správe i za 1. štvrťrok 2015. IVČRN osobu Billa Warnera dlhodobo propaguje. Len na ich oficiálnej stránke je pod značkou „Bill Warner“ už 21 článkov.

Knihu Šarí’a pre nemuslimov možno považovať za klasickú „príručku internetového islamofóba“. Z názvu by sa mohlo zdať, že neznalému čitateľovi ozrejmí význam pojmu šarí’a (islamské právo). V skutočnosti je však výberom rôznych čiastkových tém, ako džihád, otroctvo či neveriaci, na ktorých autor účelnou manipuláciou náboženských textov „dokazuje“, že muslimov sa treba báť.

V úvode anglického originálu sa možno napríklad dočítať, že útoky na Svetové obchodné centrum z 11. septembra 2001 boli „v súlade s doktrínou džihádu v práve šarí’a“ a „politickou akciou motivovanou náboženskou povinnosťou.“

Americká reportérka zaoberajúca sa občianskymi slobodami, životným prostredím a ženskými právami Nikole Colson vo svojej analýze islamofóbnych aktivistov v USA o Billovi Warnerovi napísala: „Podobne, ako mnohým iným, ktorí sa chcú obohatiť na svojej bigotnosti, jeho osobná neznalosť témy mu nebráni písať knihy o isláme pod umeleckým menom ‚Bill Warner‘ a brať peniaze za verejné vystúpenia.“ Knihu Šarí’a pre nemuslimov nazvala „traktátom plným rasistických skreslení a poloprávd o isláme.“

Islamofóbia ako biznis

V oboch internetových obchodoch a jednej z dvoch kamenných predajní bol medzi náučnú literatúru o isláme zaradený známy popularizátor protimuslimských téz Robert Spencer. Išlo jedinú knihu autora, ktoré bola zatiaľ preložená do češtiny – Islám bez závoja.

Robert Spencer je vo svojom obore tak známy, že vznikli samostatné internetové portály zamerané výlučne na vyvracanie jeho fám a o jeho prekrúcaní histórie a náboženstva boli napísané celé knihy. Britská vláda 26. júna 2013 zakázala Spencerovi vstup na územie Veľkej Británie, keď sa chystal vystúpiť na demonštrácii radikálnej anglickej skupiny English Defence League podozrivej napríklad z podpaľačských útokov na britské mešity. Ľudskoprávny inštitút SPLC (Southern Powerty Law Center) nazval Spencera šíriteľom „protimuslimskej propagandy,“ ktorý tvrdí, že „západná civilizácia je nadradená všetkým ostatným.“ Jeho osobe sa vo svojej správe venuje i Liga proti hanobeniu (Anti-Defamation League), založená v roku 1913 pôvodne na boj proti antisemitizmu.

Tieto extrémistické knihy sme našli v našich kníhkupectvách medzi náučnou literatúrou o isláme
V istom kníhkupectve v hlavnom meste mali päť kópií tejto knihy vedľa seba

Spencer založil a spolu s krajne pravicovým Centrom slobody Davida Horowitza vedie portál Jihad Watch, na ktorom zhromažďuje rôzne negatívne správy z islamského sveta a muslimských komunít na Západe. Redaktor Guardianu Brian Whitaker opísal Jihad Watch ako „notorickú islamofóbnu stránku.“ Investigatívny novinár Bob Smietana spracoval pre The Tennessean reportáž, v ktorej Spencera označil za jedného z niekoľkých jednotlivcov, ktorí „zarábajú na šírení nenávisti a strachu z islámu.“ Smietana v článku dokázal, že Centrum slobody Davida Horowitza vyplatilo Spencerovi za jeho aktivity len v roku 2008 až 132 537 dolárov (120 750 eur).

O knihe Islám bez závoja mnoho napovie už výber autora predslovu. Je ním konzervatívny britský autor a komentátor David Pryce-Jones, starší editor nechválne známeho, krajne pravicového amerického magazínu National Review.

Tieto extrémistické knihy sme našli v našich kníhkupectvách medzi náučnou literatúrou o isláme
Českého autora knihy Sex, drogy a islám vyšetruje polícia. Na sociálnej sieti hovoril o koncentrákoch pre muslimov

Okruh tém, ktoré kniha rozoberá, je veľmi podobný, ako v predošlom diele. Rieši sa v nej otázka militantnej povahy islámu, vzťahu islámu a ľudských práv, islámu a žien, zlučiteľnosti islámu a demokracie či povinná jazda – postoj islámu k nemuslimom. Ústrednou tézou Spencerovej knihy je – podobne, ako v Šarí’i pre nemuslimov – tvrdenie, že teroristické útoky, násilie a rôzne iné trestné činy vykonané muslimami nie sú skutkami zločincov a radikálov s pomýlenou predstavou o náboženstve, ku ktorému sa hlásia. Naopak, sú to skutky inšpirované platným a správnym učením islámu.

Hneď na prvej strane (str. 16 českého prekladu z roku 2006) napríklad Spencer píše, že „väčšina Američanov po prvýkrát okúsila súčasný islamský terorizmus na olympiáde v Mníchove v roku 1972.“ Žiadny seriózny historik by však nenazval mníchovský masaker „islamským terorizmom“, keďže jediné, čo mal útok s islámom spoločné, boli tak akurát muslimské mená útočníkov.

Koncentráky pre muslimov?

Pokým predošlí dvaja autori sú za šírenie nenávisti k moslimom kritizovaní, nasledujúceho kvôli jeho výrokom o „pomletí muslimov do mäsokostnej múčky“ a „koncentrákoch pre muslimov“ už vyšetruje česká polícia. Jeho knihu sme našli medzi náučnou literatúrou o isláme v jednom zo štyroch obchodov.

Konvička je okrem uvedeného i autorom výroku: „A znovu hovorím: PLYN, besnotu je legitímne tlmiť všetkými prostriedkami,“ či prehlásenia, že proti „islamskej invázii“ je potrebné zakročiť „i za cenu zbavenia občianskych práv tých 12-16 percent českej populácie, ktorá s islámom sympatizuje.“ Niektoré jeho výroky citovala medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch.

Podobne ako Bill Warner, ani Martin Konvička nemá žiadne odborné vzdelanie v oblasti náboženstiev alebo histórie, ale je vyštudovaný zoológ venujúci sa najmä ekológii motýľov. Pôsobí ako docent na Juhočeskej univerzite, ktorá sa v minulosti od jeho protimuslimských aktivít dištancovala.

Martin Konvička je lídrom iniciatívy Islám v ČR nechceme (IVČRN) a pred časom sa stal predsedom zoskupenia Blok proti islámu pripravujúceho sa na účasť vo voľbách. V knihe Sex, drogy a islám vysvetľuje svoj „alternatívny“ výklad islámu a správania muslimov, ktorý dlhodobo prezentuje na blogu a sociálnych sieťach.

Islám ako zámienka pre antisemitizmus

Ďalšieho autora, na ktorého sme narazili, síce nemožno obviniť z cieleného šírenia nenávisti o isláme, jeho zahrnutie medzi autorov náučných kníh je však problematické z iného dôvodu. Johannes Rothkranz je nie len nemecký katolícky teológ, ale i a známy antisemita. Považuje sa za tzv. sedevakantistu, teda katolíka, ktorý neuznáva autoritu súčasného pápeža a jeho nárok na pápežský stolec považuje za nelegitímny, odmieta Druhý vatikánsky koncil a jeho reformy v oblasti náboženskej praxe považuje za heretické.

Je autorom kníh Protokoly sionských mudrcov – naplnené! a Vedeli ste…? V druhej menovanej cituje známych popieračov holokaustu Richarda Harwooda a Davida Irvinga a odkazuje sa na Inštitút historickej revízie (IHR) zaoberajúci sa vydávaním a propagáciou kníh predstavujúcich „alternatívny historický výklad“ holokaustu a účasti nacistického Nemecka v ňom. Novinár Kevin Coogan nazval tento inštitút v magazíne Hitlist „poprednou svetovou organizáciou pre popieranie holokaustu.“ Rothkranz tiež napríklad považuje útoky na Svetové obchodné centrum z 11. septembra 2001, odstúpenie pápeža Benedikta XVI a nástup pápeža Františka za prácu tzv. kabalistov, teda židovských mystikov.

Tieto extrémistické knihy sme našli v našich kníhkupectvách medzi náučnou literatúrou o isláme

Do češtiny bola preložená jeho kniha Kto skutočne riadi islám? Medzi náboženskou literatúrou v kategórii „islám“ sme ju našli v jednom zo štyroch obchodov. Kniha nie je v pravom zmysle slova protiislamská, za to však obsahuje rôzne protižidovské konšpirácie. Fenomény, ako tzv. „radikálny islám“ či imigrácia muslimov do Európy sú podľa neho dielom slobodomurárov a ďalších tajných skupín, ktoré riadi izraelská tajná služba Mossad.

Na vnútornej strane knihy je ako vydavateľ uvedená istá Pro Fide Catholica. Tá na podobnú tému v češtine vydala i knihu Odkiaľ pochádza islám talianskeho autora Curzia Nitogliu. Nitogliovo dielo je akousi fiktívnou históriou vzniku islámu, podľa ktorej proroka Muhammada pripravovali na jeho posolstvo židovskí rabíni, avšak ich plán sa im neskôr vymkol z rúk. Medzi náučnú literatúru o isláme bola kniha zaradená v dvoch zo štyroch obchodov.

Tieto extrémistické knihy sme našli v obchodoch medzi literatúrou o isláme

Pomôcka pre kníhkupectvá

Toto zrejme nie sú všetky knihy šíriace nepravdy o isláme v našich kníhkupectvách. Našim cieľom nebolo urobiť úplný zoznam, keďže na to by bolo potrebné prejsť ponuku desiatok slovenských kníhkupectiev a analyzovať rôzne menej známe tituly. Uviedli sme však najzávažnejšie diela, ktoré sa objavujú medzi literatúrou o isláme v najznámejších slovenských kníhkupectvách, takže na ne zrejme narazí i najviac ľudí.

Je dôležité zdôrazniť, že našim cieľom rozhodne nebolo vykresliť tieto kníhkupectvá ako nezodpovedné, či dokonca podporujúce takýto druh literatúry. Všetky posudzované obchody mali v ponuke i množstvo kvalitných kníh a sami sme často ich zákazníkmi. Je pochopiteľné, že pri tisíckach rôznych titulov nie je možné analyzovať pozadie každého jedného autora. Avšak vzhľadom na súčasnú situáciu na Slovensku, vzostup xenofóbie a strachu z muslimov, je potrebné vnímať túto tému citlivo. I tento text tak môže poslúžiť ako istá pomôcka.

Tieto extrémistické knihy sme našli v našich kníhkupectvách medzi náučnou literatúrou o isláme

Taktiež sa nechceme stavať do pozície niekoho, kto určuje, aké knihy by sa mali alebo nemali predávať. Proti myšlienkam treba bojovať myšlienkami, nie zákazmi. Netvrdíme ani to, aby boli uvedené knihy stiahnuté z ponuky. Domnievame sa však, že by bolo vhodnejšie zaradiť ich napríklad medzi fiktívnu alebo konšpiračnú literatúru, prípadne iným spôsobom zákazníkov upozorniť, že nejde o relevantné náučné publikácie.

Je na mieste, aby boli medzi náučnou literatúrou o isláme nie len knihy muslimských autorov, ale i náučné diela na túto tému písané nemuslimami. Pre čitateľa, ktorý si chce o isláme spraviť vlastný obraz, sú odlišné pohľady obohatením. Ak však mysliac si, že kupuje náučnú literatúru, nakúpi knihy plné poloprávd, skreslení a lží, môže to v ňom vyvolať bezdôvodný strach z jeho muslimských spoluobčanov, ktorý bude v horšom prípade šíriť ďalej.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

8 komentárov

 1. Ja by som bol za, aby sa urobila jedna veľká diskusia o islame, do ktorej by bol Bill Warner pozvaný. 🙂
  Stačí on sám a za islam sa tam môžu zúčastniť aj viacerí „orientalisti, arábisti, historici“, proste ktokoľvek, kto by chcel prezentovať islam ako „náboženstvo porozumenia a mieru…“
  Myslím, že po diskusíi, ktorá by bola vecná a odvolávala by sa priamo na „sväté texty“ islamu (Mohamedov život, jeho zvyklosti a tradície, či oba korány), by mnohí „káfiri“ pochopili o čo vlastne ide…
  Aj kázania pána Alrawiho (imám v ČR) bývajú zaujímavé…
  https://www.youtube.com/watch?v=MXgf6cDYmt0
  a keďže máme tie Vianoce, tak tiež niečo o nich z pohľadu imáma…
  https://www.youtube.com/watch?v=LoM7FhLkzWk

  Alebo sa chce niekto z pravoverných moslimov od výrokov pána Alrawiho dištancovať?

 2. Pocuvajte buzeranti, ked mate mentalne problemy so vsetkym neislamskym, pripadne voci islamu kritickym, zbalte si svoje koberceky a vypadnite … nikto vas tu nenuti zit. Na svete je viac ako 40 islamskych krajin mate si z coho vyberat . A prestante tuto svoju drbnutu ideologiu vmucovat ostatnym.

 3. ked uz pisete, tak naozaj dodrziavajte pravidla slovenskeho pravopisu, najmä:
  – v slovencine je islam s kratkym a (islám je v čestine)
  – v slovencine je zauzivany vyraz moslim, moslimovia, nie muslim, muslimi, muslimovia

 4. Ak sa vam tu nepaci,mate demokraticke pravo odtiahnut odtialto inam,nemusite tu trpiet a bat sa rasizmu a islamofobie!!!!!!! Fakt to myslime uprimne,bud sa prisposobite,alebo chodte kade tazsie.Nikto vas sem nepozval a nikto vas tu nechce a co je hlavne,nikto vas tu nedrzi!!!

 5. Zareaguje prosím moslimská obec na Slovensku na toto vyjadrenie bývalého moslima?: „Je to velký paradox, protože skutečně extremistická kniha Základy tauhidu – islámský koncept Boha, kterou vydali čeští muslimové, pro slovenské muslimy extremistickou není. Jim vlastně asi vůbec nevadí hlásání svržení neislámských vlád a nastolení islámského práva, ale vadí jim kritika islámu, ta je podle nich extremismem.“ http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/489053/slovensti-muslimove-nedoporucuji-knihkupcum-knihy-pisici-neprijemnou-pravdu-o-islamu.html?ref=viacbloger

 6. Lidé hledají odpovědi na to co vlastně Islám je a kde je pravda.Nezlobte se, ale Islám je tak různorodý a roztříštěný, že se v tom nikdo nevyzná.Co třeba muslimové v Saudskí Arabii v Pakystáně.Také vidím, že se muslimové mezi sebou vraždí.Tak co vlastně nemuslim křesťan si má myslet.Za to jsem viděla video od jednoho muslima který se stal křesťanem.Islám byl pro něj vězení.Cestu a lásku k Bohu si musí každý najít .Tohle se nedá naučit tlučením hlavy o zem.To musí jít od srdce.A pokud nedáte člověku na vyběr a není to svobodné tak je frustrovaný a stává se z něj fanatik.To Vám řekne každý psycholog.Tak že o čem vlastně Islám je? Získat co nejvíc duší.Takový islám v minulosti vůbec nebyl.Islám byl pouze pro muslimy.

 7. Pingback: Proč se slovenští muslimové chovají jako totalitní prasata? Chtějí zakázat literaturu, která šíří pravdu o islámu | BezPolitikceKorektnosti.cz

Leave A Reply