Takmer dvojhodinovej prednášky o islamskom práve sa zúčastnilo asi 60 študentov.

Islám, podobne ako napríklad judaizmus, nemá podrobne rozpracovanú iba vieroučnú a obradnú, ale i právnu dimenziu. I preto s ponukou na usporiadanie prednášky pre študentov práva na túto tému oslovil Islamskú nadáciu na Slovensku (INS) Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

O islamskom právne a islamskej právnej vede v stredu 9. marca prednášal predseda INS Mohamad Safwan Hasna. Prednáška bola súčasťou pripravovanej série, v rámci ktorej by sa mali študenti postupne oboznámiť s právnou rovinou rôznych svetových náboženstiev.

Prvá časť bola zameraná na predstavenie islámu ako náboženstva a jeho porovnanie s ďalšími abrahámovskými náboženstvami. Jej hlavným cieľom bolo pomenovať základné východiská a podstatu islámu.

Bolo poukázané na to, že etické posolstvo, podobne ako niektoré náboženské úkony (modlitba, almužna, púť) má islám, kresťanstvo a judaizmus veľmi podobné. Všetky tri sa naopak rozchádzajú napríklad v úlohe, ktorú pripisujú prorokovi Ježišovi.

Islamské právo

Islám a islamské právo: INS prednášala študentom práva na Právnickej fakulte v Trnave

Hlavná časť bola však vzhľadom na zameranie študentov venovaná charakteristike a hlavným východiskám islamského práva (arab. šarí’a) a islamskej právnej vedy (arab. fikh).

Táto stránka islámu je pre študentov práva zaujímavá, keďže islám nemá iba vieroučnú a obradnú, ale i etickú a právnu dimenziu. V dôraze na právny rozmer sa viac podobá na judaizmus a skôr odlišuje od kresťanstva, ktoré je mnohým študentom u nás lepšie známe.

Islám a islamské právo: INS prednášala študentom práva na Právnickej fakulte v Trnave

Súčasťou prednášky bolo ozrejmenie jazykového a terminologického významu pojmu šarí’a, boli pomenované oblasti, ktorých sa týka a vzťahy, ktoré pokrýva. Študentom boli vysvetlené zdroje, z ktorých islamské právne normy čerpajú a ako sa formulujú.

Islám a islamské právo: INS prednášala študentom práva na Právnickej fakulte v Trnave

Utváraním týchto noriem a dedukciou tých z nich, ktoré nie sú pevne dané textom, sa zaoberá islamská právna veda nazývaná fikh. Po popísaní mechanizmov, ktoré používa, bola časť prednášky bola venovaná tiež histórii islamskej právnej vedy a súčasným výzvam, ktoré pred ňou stoja.

Tretia časť prednášky predstavovala historický prehľad islámu na Slovensku siahajúci až do prvých kontaktov muslimov s územím dnešného Slovenska v 9. storočí. Študenti sa tiež dozvedeli o novodobej histórii islámu na Slovensku, aktívnych muslimských organizáciách a ich činnosti.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.