Muslimovia na Slovensku či radikalizmus na internete. Na Trnavskej univerzite sme prednášali o isláme

1

Študentov zaskočilo, ako agresívne sa niektorí ľudia v online diskusiách vyjadrujú o muslimoch.

Predseda Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad S. Hasna vystúpil s prednáškou na Trnavskej univerzite v Trnave. Prednáška o živote muslimov na Slovensku a rastúcej islamofóbii bola určená študentom Pedagogickej fakulty.

Muslimovia na Slovensku

Prvá časť prednášky sa týkala histórie a súčasnosti muslimov na Slovensku. Hovorilo sa o prvých kontaktoch územia Slovenska s islámom, ktoré začali už v 9. storočí vďaka výpravám muslimských obchodníkov a cestovateľov.

Muslimovia na Slovensku či radikalizmus na internete. Na Trnavskej univerzite sme prednášali o isláme

Na prednáške sa hovorilo o prvých kontaktoch územia Slovenska s islámom, o muslimskej menšine v súčasnosti i o aktivitách Islamskej nadácie na Slovensku

Významnejšia však bola neskôr prítomnosť Osmanskej ríše, do ktorej viac ako sto rokov časť dnešného Slovenska patrila. Menšie skupiny muslimov odvtedy žili na Slovensku pravdepodobne nepretržite až do súčasnosti.

Reč bola i o odhadoch toho, koľko je na Slovensku muslimov dnes, kde žijú a aké organizácie ich zastrešujú. Témou bola i otázka registrácie islámu na Slovensku a skutočnosť, že Slovensko je poslednou krajinou Európskej únie bez mešity či oficiálneho islamského centra.

Študentov prekvapil radikalizmus

V druhej časti sa hovorilo o znakoch protimuslimskej nenávisti na Slovensku. Tá sa prejavuje predovšetkým po významných udalostiach, ako sú teroristické útoky a má viacero foriem. Zďaleka najčastejšie sú nenávistné prejavy na internete, no došlo i k verbálnym a fyzickým útokom.

Prečítajte si tiež: Slovenskí muslimovia sa boja. Dopady útokov v Paríži sa prejavili aj u nás

Prednáška sa podrobnejšie venovala protimuslimským prejavom v internetových diskusiách a emailoch. Príklady niektorých z nich viacerých študentov zaskočili, hoci naše predošlé správy dokazujú, že nie sú v ničom ojedinelé.

Muslimovia na Slovensku či radikalizmus na internete. Na Trnavskej univerzite sme prednášali o isláme

Študentov prekvapila agresivita niektorých protimuslimských komentárov

Čo je však horšie, príklady zo zahraničia ukazujú, že práve radikálne prejavy internetových diskusiách môžu viesť i k fyzickým útokom.

Návštevy univerzít

Predstavitelia Islamskej nadácie na Slovensku vystupujú na akademickej pôde pravidelne. Okrem každoročnej návštevy Trnavskej univerzity usporiadali prednášku napríklad v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave či bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

Prečítajte si tiež: Takto vyzerá diskusia muslima s kresťanom na univerzite. Zhody a rozdiely

Islamská nadácia na Slovensku pravidelne ponúka prednášky pre študentov i priamo v priestoroch kultúrneho centra Córdoba. Prípadní záujemcovia o návštevu či prednášku si môžu kedykoľvek dohodnúť stretnutie.

Zdieľať

Jeden komentár

  1. Pingback: Muslimovia na Slovensku či radikalizmus na internete. Na Trnavskej univerzite sme prednášali o isláme | Svět islámu

Leave A Reply