Prednáška: Minulosť a súčasnosť muslimov na Slovensku

0

V priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa 18. 12. 2013 konala prednáška s diskusiou s názvom Minulosť a súčasnosť moslimov na Slovensku.

Program usporiadala Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV v spolupráci s Islamskou nadáciou na Slovensku. Prednášajúcim bol PhDr. Jozef Lenč, PhD. a diskusie sa zúčastnil spolu s ním predseda islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna.

Cieľom prednášky bolo oboznámiť účastníkov s faktami o prítomnosti muslimov na území dnešného Slovenska, ktoré, ako bolo uvedené, siahajú až k arabským obchodníkom a cestovateľom v 9. storočí.

Podrobnejšie sa hovorilo o prítomnosti Osmanov na slovenskom území a nakoniec o etablovaní prvých muslimských organizácií na konci 20. storočia.

Po prednáške nasledovala diskusia prednášajúcim a predstaviteľmi Islamskej nadácie na Slovensku, ktorá sa týkala nie len obsahu prednášky, ale i tým spojených s muslimami a islamom všeobecne.

Zdieľať