Diskusia so študentami na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave

0

Prednáška s diskusiou bola o isláme, muslimoch a krajnej pravici v Európe.

INS prijala pozvanie zúčastniť sa besedy o isláme na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave, ktorá sa konala 28. apríla v priestoroch gymnázia. Program začal prednáškou predsedu INS Mohamada Safwana Hasnu, ktorá študentov v stručnosti oboznámila s históriou muslimov na Slovensku, ich zložením, organizáciami, ktoré ich reprezentujú a problémami, ktorým čelia.

TIP: Islám na Slovensku nie je registrované náboženstvo. Vyplývajú z toho tieto dôsledky

Po úvodnej prednáške nasledovala diskusia so študentami a vyučujúcou. Téma sa opakovane vracala k postaveniu muslimov v Európe, k čomu predseda INS povedal, že muslimovia sa cítia byť v pozícii európskych židov v 30. rokoch minulého storočia.

Diskusia so študentami na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave

Úplná symbióza medzi všetkými muslimami a väčšinovou spoločnosťou je zrejme utópiou, no muslimovia veria, že budú v nadchádzajúcich dekádach prijímaní lepšie

Z úst niektorých skupín obyvateľstva dnes zaznievajú na adresu muslimov veľmi podobné obvinenia, ako v minulosti na adresu židov, ako napríklad, že majú tajnú agendu, podľa ktorej postupujú a že predstavujú pre domáce obyvateľstvo hrozbu.

Pokým úplná symbióza medzi všetkými muslimami a väčšinovou spoločnosťou je zrejme utópiou, predseda INS vyjadril nádej na lepšiu akceptáciu muslimskej menšiny v nadchádzajúcich dekádach. Tá môže vychádzať práve z mladej generácie, ktorá je otvorenejšia, viac cestuje a pozná lepšie odlišné kultúry.

Príkladov fungujúceho spolunažívania rôznych náboženstiev je viacero nie len z minulosti, ako napríklad obdobie Córdobskeho emirátu v dnešnom Španielsku, ale i zo súčasnosti, kde ako príklad predseda INS uviedol svoju domovinu Sýriu v období pred začiatkom revolúcie.

Návštevy univerzít

Predstavitelia Islamskej nadácie na Slovensku pravidelne vystupujú na akademickej pôde. Okrem každoročnej návštevy Trnavskej univerzity usporiadali prednášku napríklad v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave či bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

Islamská nadácia na Slovensku pravidelne ponúka prednášky pre študentov i priamo v priestoroch kultúrneho centra Córdoba. Prípadní záujemcovia o návštevu či prednášku si môžu kedykoľvek dohodnúť stretnutie.

Foto: INS

Zdieľať

Leave A Reply