V Prahe konalo prvé stretnutie zástupcov organizácií, komunít a akademikov s cieľom hľadať riešenia nárastu islamofóbie v krajinách strednej Európy.

Neriešená utečenecká kríza a parlamentné voľby na Slovensku sú len zlomkom z toho, čo v ostatných mesiacoch podnecuje nárast xenofóbie a islamofóbie v strednej Európe. Čoraz viac populizmu a podpory pre politické subjekty zneužívajúce strach na získanie podpory sú hrozbou nie len pre menšiny, ale i pre liberálnu demokraciu samotnú.

Čoraz reálnejšia hrozba politickej legitimizácie nenávisti si žiada adekvátnu odozvu zo strany tých, ktorí sú ňou najviac ohrození (Rómovia, muslimovia a iní), ako aj od všetkých, ktorí sa snažia budovať otvorenú demokratickú spoločnosť.

I preto v dňoch 3. a 4. marca 2016 zorganizovali Nadácia otvorenej spoločnosti a Open Society Initiative for Europe v Prahe dvojdňový workshop, ktorý sa primárne venoval hrozbám plynúcim z nárastu islamofóbie a xenofóbie v regióne strednej Európy a možnostiam, ako týmto tendenciám čeliť.

Dôraz na strednú Európu

Pozvanými boli zástupcovia mimovládnych organizácií, menšinových komunít a akademickej obce z krajín V4. Práve tieto štáty „na vlastnej koži“ okúsili vládu populistov, majú vlastnú historickú aj aktuálnu skúsenosť so xenofóbiou a v posledných rokoch a mesiacoch v nich čoraz viac silnie protiislámska rétorika. Bolo to vôbec po prvýkrát, čo Nadácia otvorenej spoločnosti zorganizovala stretnutie zamerané špecificky na islamofóbiu v krajinách strednej Európy.

Workshop: Islamofóbia a xenofóbia v strednej Európe
Účastníci zo Slovenska prezentovali základné východiská islamofóbie a xenofóbie na Slovensku

Slovenskú republiku zastupovali predstavitelia Islamskej nadácie na Slovensku, OZ Eduroma, Ligy za ľudské práva (Zuzana Števulová), Centra pre výskum etnicity a kultúry (Alena Chudziková), Slovenského národného strediska pre ľudské práva (Zuzana Pavlíčková) či novinár Miroslav Kocúr.

V rámci národnej diskusie vypracovali, podobne ako ostatní národní i medzinárodní účastníci (zástupcovia Európskej komisie, ARDI, OBSE, ENAR a pod.) základný opis stavu islamofóbie a xenofóbie vo svojej krajine. Účastníkom prezentovali základné východiská islamofóbie a xenofóbie na Slovensku, hlavné výzvy, charakteristiku aktérov a možnosti, ako na tieto fenomény najlepšie reagovať.

Zadajte e-mail:

Z následnej panelovej diskusie, ktorej sa zúčastnili David Friggiery (Európska komisia), Alfiaz Vaiya (Európsky parlament – ARDI), Azra Junuzovič (OBSE) a Vasco Malta (European Fundamental Rights Agency, FRA) vyplynulo, že za nárast xenofóbie a islamofóbie v Európe môže predovšetkým silnejúci populizmus politických elít, ale aj utečenecká a ekonomická kríza. Je paradoxné, že fenomén islamofóbie sa vyznačuje vzostupnou tendenciou aj v krajinách strednej Európy, v ktorých výraznejšia muslimská komunita fakticky neexistuje.

Mýtus o spojitosti s históriou a ekonómiou

Workshop: Islamofóbia a xenofóbia v strednej Európe
Jordi Vaquer na príklade Španielska ukázal, že islamofóbia nie je dôsledok pohnutých dejín, ani zlej ekonomickej situácie

Záver prvého dňa workshopu obohatila prednáška riaditeľa Open Society Initiative for Europe, Jordiho Vaquera. V prednáške porovnal stredoeurópsku a španielsku skúsenosť so strachom z islámu a konštatoval, že islamofóbia nie je ani produktom historickej skúsenosti, ani dôsledkom sociálnej a ekonomickej krízy, keďže Španielsko zažilo obe a tento fenomén sa v ňom zďaleka neuchytil tak, ako v krajinách V4. Islamofóbia je podľa neho produktom strachu z nepoznaného, ktorý sa častokrát vytvára umelo a až následne sa intenzívnejšie presadí v spoločnosti.

Druhý deň workshopu bol zameraný na zhrnutie poznatkov a hľadanie spôsobov riešenia nárastu populizmu, xenofóbie a islamofóbie v regióne strednej Európy. Z diskusie vyplynulo, že oblasťami, na ktorých je potrebné najviac zapracovať, sú mediálna prezentácia islámu a muslimov, integrácia muslimov, vzdelávanie majoritnej spoločnosti o menšinách, porozumenie populizmu, spolupráca mimovládnych organizácií a možnosť obhajoby a lobovania za práva menšín v jednotlivých krajinách.

Workshop: Islamofóbia a xenofóbia v strednej Európe
Bruno Selun hovoril o svojich starých rodičoch, ktorí museli v minulom storočí emigrovať z Nemecka do Švajčiarska

Workshop ukončil Bruno Selun príbehom o svojich starých rodičoch židovského pôvodu, ktorí sa počas druhej svetovej vojny pokúšali ujsť do Švajčiarska. Podarilo sa im to vďaka prívetivosti miestnych orgánov a tomu, že pred nimi nezavreli hranice. Podotkol, že ak my dnes otvoríme hranice a srdcia pre ľudí, ktorí utekajú z vojnou zmietanej Sýrie, pomôžeme nie len zachrániť životy, ale možno tí, ktorých zachránime, raz pomôžu opäť iným.

Xenofóbia a islamofóbia sú rakovinou dnešného sveta. Liek na ne sa bude hľadať ťažko, avšak v tomto úsilí by sme nikdy nemali poľaviť – kvôli nášmu svedomiu a kvôli budúcnosti našich detí.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Jeden komentár

  1. Lenč je velké slovenské hovado, Takých hovadov máme v Čechách tiěž neurékom. Hovorím jim slněčkári. Nič nerobia, ničemu nerozumí, a chceli by všetkých poučovať. Slováci, zme s vámi. Čehůn z Prahy.

  2. Fobia je strach bez realnej priciny.
    V situaci ked denodenne zabijaju islamisti stovky ludi po svete v mene islamu, je strach pred islamom opravneny. Slovo islamofobia je teda nezmysel..

    Z vasej diskusie vyplnyul uplny blud – nie populizmus, ale realne vrazdenie je pricinou, a nie islamofobie ale realneho strachu z islamu. Takze vas workshop bol strateny cas.

Leave A Reply