Jeden z najvplyvnejších židovských rabínov v USA Jonah Pesner hovorí, že boj proti protimuslimským zločinom z nenávisti je „náboženskou povinnosťou“.

Západ zaznamenal strmý nárast islamofóbie a zločinov z nenávisti namierených voči muslimom, ktoré boli odozvou na útoky stúpencov tzv. islamského štátu (ISIL) v Európe a v USA.

Avšak v reakcii na to niektorí nemuslimskí politickí a náboženskí lídri zintenzívnili svoj boj proti diskriminačným praktikam a násiliu.

Nedávnym príkladom je Bernie Sanders, populárny americký prezidentský kandidát, žid, ktorý spustil kampaň #AmericaTogether zverejnením tweetu v arabčine, v ktorom konštatuje: „Amerika je lepším národom, keď stojíme pri sebe a povieme nie rasizmu, nenávisti a fanatizmu.“

Riaditeľ Náboženského akčného centra reformného judaizmu Jonah Pesner, ktorý je považovaný za jedného z najvplyvnejších rabínov v USA, sa zúčastnil rôznych iniciatív naprieč Severnou Amerikou, na ktorých vystúpil proti islamofóbii a podporil muslimských utečencov.

Pesner pre al-Džazíru hovorí o tom, prečo sa domnieva, že tento postoj je náboženskou povinnosťou. Rozhovor s ním robil Ryan Rifai.

Aké boli kľúčové faktory, ktoré Vás motivovali vystúpiť proti islamofóbii?

Z pozície rabína reformného judaizmu a náboženského lídra vnímam podporu náboženského dialógu a porozumenia, ako aj prekonávania rasových a náboženských stereotypov nie len ako súčasť mojej práce, ale aj ako moju náboženskú povinnosť.

Predtým, než som sa stal riaditeľom Náboženského akčného centra, som bol svedkom útokov zo strany členov židovskej komunity voči členom Bostonskej islamskej spoločnosti. Títo sa snažili označiť členov muslimskej komunity za teroristov a použiť všetky dostupné prostriedky k odsúdeniu mešity, vrátane otvorenej kritiky rabína, ktorý sa zastal muslimského lídra.

Bolo pre mňa neakceptovateľné vidieť, ako členovia mojej vlastnej komunity útočia voči našim muslimským susedom a tiež i to, že kritizujú rabína, ktorý muslimom verejne vyjadril podporu.

V reakcii na to, sme zorganizovali stretnutie stovky rabínov, ktorí súhlasili s tým, že „pre židov je útok na rabína, ktorý sa zastal muslimov, neprijateľný.“

Takéto morálne stanovisko je dôležité predovšetkým v súvislosti s nedávnym nárastom protiutečeneckej a protimuslimskej rétoriky zo strany štátnych a národných politikov. V nedávnom prejave, ktorý som mal v Islamskom centre v Tennessee, si prišli stovky muslimov vypočuť moje stanovisko proti islamofóbii. To dokazuje, ako veľmi sa cítia byť ňou ohrození.

Preto si myslím, že je mojou povinnosťou postaviť sa proti tejto nenávistnej rétorike a šíriť odkaz reformovaného židovstva, ktorým je dôležitosť porozumenia a budovania komunity.

Stretli ste sa pri svojej misii s nejakými vážnymi prekážkami, alebo opozíciou?

V našom úsilí zápasiť s negatívnym stigmatizovaním, v súčasnosti predovšetkým muslimskej viery, sa budeme stále stretávať s tými, ktorí sú netolerantní k inému náboženstvu. Ešte pred mojim vstupom do Náboženského akčného centra reformného judaizmu som bol svedkom toho, že členovia mojej komunity takéto nenávistné postoje mávajú. Avšak, ak chceme byť súčasťou Abrahámovej rodiny, musíme islamofóbiu spoločne odmietnuť.

Ako som už povedal minulý mesiac v mešite v Tennessee, musíme odraziť sily fanatizmu, či už je to extrémizmus protižidovský, protimuslimský, alebo namierený voči komukoľvek v Amerike.

Existuje podľa Vás náboženské prepojenie medzi židovstvom a islámom, ktoré je potrebné zdôrazňovať?

V knihe Genesis počas priväzovania Izáka Boh hovorí: „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna, ktorého miluješ, Izáka.“ V midraši (komentári k Tóre) do klasického komentátora Tóry, rabína Šlomo Jitzkacha (Raši) sa píše, že Abrahám odpovedal na Boží príkaz obetovať svojho syna: „Mám dvoch synov,“ s odkazom na Izáka a Isma’íla.

Keď Boh povedal, že toho, ktorého miluješ, Abrahám odpovedal: „Milujem oboch synov.“ Až nakoniec Boh povedal, aby obetoval Izáka a Abrahám si bol istý, ktorého syna má obetovať. Tu midraš jasne ukazuje, aká je blízkosť medzi židmi a muslimami, že sú bratranci a že ich Boh rovnako miluje.

Všetky náboženstvá obsahujú posolstvo tolerancie a prijímania druhých, čo myslím platí aj pre judaizmus a islám. Možno ešte dôležitejšie je to v našej spoločnosti, ktorá je naštrbená tým, ako zaobchádzame s utečencami a klímou plnej rasovej nespravodlivosti. Práve naše náboženské komunity by mali spolupracovať pri náprave tohto sveta.

Musíme pracovať a ako medzináboženské komunity sa postaviť náboženskému fanatizmu, pretože útok na jednu vieru je útokom na všetky náboženstvá.

Ako vo všeobecnosti reagovala americká židovská komunita na rast islamofóbie?

Pokiaľ ide o komunitu reformného judaizmu, tak zbory v celej Severnej Amerike usilovne pracujú na presadzovaní našej morálnej výzvy „vítania cudzincov“ a prijímania sýrskych utečencov v rámci ich náboženských centier a komunít.

Najmä reformné kongregácie v Kanade urobili veľký pokrok vo svojich reakciách na túto krízu. Vzhľadom na kanadskú legislatívu, ktorá umožňuje jednotlivcom i skupinám (organizáciám) súkromne pomáhať utečencom, reformná kongregácia v Kanade sa podujala „udomácniť“ aspoň jednu sýrsku utečeneckú rodinu, ktorá v nasledujúcich mesiacoch dorazí do Kanady.

Navyše, ako reformná židovská komunita musíme a budeme naďalej obhajovať práva utečencov zo všetkých náboženských denominácií, ktoré budú presídlené do Spojených štátov. Verím, že by to mohlo pomôcť v zápase proti náboženskej neznášanlivosti, ale tiež na mňa veľmi zapôsobilo ako, sa reformní duchovní v tejto téme zjednotili a vydali jasný signál, že nebudú stáť na strane islamofóbie v žiadnej jej podobe.

Aké sú Vaše plány do budúcnosti pri riešení tohto problému?

Naša kongregácia bude pokračovať v snahe aktívne zapájať ostatné spoločenstvá a v úsilí vytvoriť lepšie podmienky pre utečencov a a členov muslimskej komunity. Kdekoľvek a kedykoľvek to bude možné sa budem usilovať presvedčiť náboženských lídrov, aby sa táto otázka stala aj ich prioritou.

Pôvodnú verziu rozhovoru zverejnil portál al-Džazíra English. 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply