Muslimové světa odsuzují ISIS

0

Muslimové světa se spojují, aby odsoudili neislámské počínání militantních extremistů z tzv. Islámského státu v Iráku a Sýrii (ISIS). Navzdory jejich snahám jsou však muslimské komunity v Evropě a USA stále vnímány jako jejich podporovatelé. Již letmá rešerše pomocí Google-u ukazuje, že řada předních muslimských učenců i organizací tuto radikální bojůvku odsuzuje.

Muslimští dobrovolníci při humanitární organizaci Islamic Relief již poskytli dodávky jídla, 2 tisíce hygienických zařízení a 32 tisíc kusů oblečení pro více než 3 000 křesťanů a příslušníků dalších náboženských menšin, kteří kvůli perzekuci ze strany ISIS opustili jimi ovládané oblasti.

Muslimové světa odsuzují ISIS

Humanitární organizace Islamic Relief již poskytla jídlo a oblečení pro více než 3 000 křesťanů, kteří kvůli perzekuci ze strany ISIS opustili jimi ovládané oblasti.
Islamic Relief Worldwide

Iráčtí muslimové spustili v televizi kampaň zaměřenou na podporu křesťanských uprchlíků, zdůrazňují sounáležitost s nimi, jakožto s lidmi „jedné krve“. Mahmúd al-Asalí, profesor práv, položil svůj život při obraně svých křesťanských krajanů. Vůdčí islámští učenci Iráku rozeslali do 50 000 mešit v zemi fatwu (náboženský výnos), dle které je ISIS neislámskou teroristickou organizací. Šejch Táhá al-Karchí, vrchní kazatel z Baghdádu prohlásil, že postavit se ISIS na odpor je náboženskou povinností.

Přes 80 muslimských intelektuálů a náboženských vůdců Indie požaduje po OSN, aby hnala ISIS k odpovědnosti za jeho brutalitu, kterou označili za „zločin proti humanitě“ a „náboženskou čistku“.

Přes 100 britských imámů se spolupodílelo na jímavém videu, které má muslimskou mládež odrazovat od podpory ISIS, kterou označují za bojůvku nelegitimní a krvelačnou. V Norsku proti ISIS v Oslu protestovalo 5 tisíc muslimů.

Indonéský prezident vyzval vůdce muslimů, aby spojili své úsilí a ISIS odsoudili, sám zakázal Indonésanům členství v organizaci a blokoval stránky ISIS na internetu.

Obě největší organizace muslimů v Severní Americe – Rada pro americko-islámské vztahy (CAIR) a Islámská společnost Severní Ameriky (ISNA) vydaly prohlášení příkře odsuzující ISIS. CAIR vyzvala místní imámy a další komunitní představitele, aby se snažili odvracet americké muslimy od toho, aby odcházeli a připojovali se k ISIS.

Řádění ISIS odsoudila také Islámská nadace na Slovensku.

ISIS odsoudili a jejich chalífu prohlásili za nelegitimního mnozí význační učenci dneška, v čele s Dr. Júsufem al-Karadáwím, šejchy Ahmedem ar-Rajsúním, Selmánem al-‘Awdou a dalšími. O některých jejich fatwách informovala i česká media, např. České noviny.

V odsouzení ISIS jsou spojeni jak konzervativci, tak i muslimové liberálně smýšlející.

Yasir Qadhi, konzervativní muslimský vůdce prohlásil, že Prorok, mír a požehnání s ním, nás varoval přes podobnými skupinami, které budou šířit krveprolití a zároveň si myslet, že jsou nejzbožnějšími a nejlepšími. Také prohlásil, že „žádné zlo americké zahraniční politiky nemůže ospravedlnit vražedné a krvavé šílenství ISIS a jejich běsnění.“

V Kanadě místní muslimští vůdcové jednoznačně odsoudili ISIS za jeho perzekuci křesťanů a Jezídů jako odporující islámu. Okolo 200 muslimů se shromáždilo před budovou magistrátu v Calgary, aby ISIS odsoudili. Asi 200 dalších členů početné místní kurdské komunity se usneslo, že by mezinárodní síly měly podpořit kurdské síly, které proti ISIS bojují, aby tak zajistily globální bezpečnost a stabilitu.

ISIS podle vícero muslimských učenců nemá žádný teologický základ. Media již dříve informovala o případu dvou Britů zatčených pro podporu této organizace, kteří si přes internet pořídili tituly „Islám pro hlupáky“ a „Korán pro hlupáky“. Ti, co se připojují k ISIS nejsou ani tak motivováni vírou, která vede k pokoře a službě lidstvu, ale spíše hladem po moci a touhou zažít vzrušení.

Muslimové světa odsuzují ISIS

Indonéský prezident Susilo Bambang Yudhoyono Indonésanům členství v ISIS zakázal.
AFP, The Jakarta Post, Romeo Gacad

Islámské náboženské předpisy jsou docela jasné a ve válečnictví zakazují úmyslné útoky na civilisty a to, co bývá označováno jako „kolaterální ztráty“. Malajský islámský právník působící v Oxfordu, šejch Muhammed ‘Afífí al-Akítí, specialista na islámskou právní vědu, upozornil na osobitý styl argumentace toho, co nazval džihádistickými fatwami a odmítl je jako anomálie a zcestné inovace.

V islámské právní vědě neexistuje precedens, který by umožňoval obejít zákaz zabíjení civilistů ve válce. Pachatelé podobných činů jsou posuzováni jako těžcí hříšníci, zasluhující trest na tomto i na onom světě.

Navzdory všem těmto odsudkům je stále ještě rozšířenou a normativní praxí všechny muslimy paušálně spojovat s těmito extremistickými organizacemi. Internet je přeplněn komentáři typu „v Kanadě je příliš mnoho muslimů“ a „měli by se islámu zcela zříci“ či „měli by být posláni zpět do svých domovů“ nebo dokonce „na tamty na Blízkém Východě patří svrhnout atomovku“.

Takové nálady možná pramení z neznalosti a lhostejnosti, ale navzdory rostoucí informovanosti o muslimech odsuzujících tyto činy ještě pořád nemizí. Lidé jsou zděšeni také z toho, že stovky bojovníků ISIS vzešly z lidí žijících pohodlně v západních zemích, nabízejících relativní ekonomickou stabilitu a dodržujících lidská práva.

Roztáčí se tak začarovaný kruh nenávisti, živený extremisty mezi muslimy na straně jedné a islamofoby na straně druhé. Muslimský komik a spisovatel Dean Obeidallah volá po silnějším mezináboženském dialogu. „Měli bychom stát všichni pospolu proti vlně nenávisti, jinak skupiny jako ISIS budou mít naději na vítězství. Namísto toho, abychom si stěžovali, musíme nabídnout pozitivní řešení a eliminovat prostředky, kterými ISIS může zasahovat jak muslimy, tak i nemuslimy.“

Široké spektrum islámských textů zahrnujících také Prorokovu, mír a požehnání s ním, dohodu s mnichy z kláštera sv. Kateřiny, zavazují muslimy k rozhodnému odsudku skupin typu ISIS. Varování Božího Posla, mír a požehnání s ním, je jasné: „Kdokoli ublíží nemuslimovi pod dohodou míru, tomu budu já sám žalobcem v Den Soudu.“

Text vychází z článku Junaida Jahangira, který publikoval The Huffington Post. Byly doplněny další vyjádření a článek byl redakčně krácen.

Zdieľať