Vyhlásenie k násilnostiam voči kresťanom zo strany tzv. islamského štátu v severnom Iraku

2

V mene Boha Milostivého, Milosrdného!

Islamská nadácia na Slovensku rezolútne odsudzuje súčasné násilie páchané voči kresťanom, muslimským či nemuslimským menšinám žijúcim v severnom Iraku. Rovnako rozhodne odsudzuje akékoľvek ničenie chrámov a historických pamiatok v oblasti Mosulu a na severe Iraku.

Znepokojujú nás každodenné správy popisujúce pokračujúce násilie voči kresťanským komunitám a tiež bezhlavé ničenie historických pamiatok muslimov i ostatných náboženských skupín v severnom Iraku. Islamská nadácia na Slovensku rázne odmieta všetky aktivity tzv. islamského štátu, ktoré sú namierené voči kresťanským denomináciám a muslimským komunitám historicky obývajúcim územia na severe Iraku.

Rezolútne odmietame násilné vyháňanie z domovov, všetky prejavy fyzického násilia a teroru a tiež praktiky, ktoré smerujú k pretrhaniu sociálnych väzieb existujúcich v regióne od staroveku.

Nadácia rozhodne odsudzuje nespravodlivé a diskriminačné praktiky voči kresťanom a všetkým komunitám v regióne, ktoré sú v príkrom rozpore s učením islámu. Islám deklaruje solidaritu so všetkými ľudskými bytosťami, bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť. Súčasné násilnosti stúpencov tzv. islamského štátu zamerané voči kresťanom i ostatným muslimom sú vo všetkých svojich prejavoch neislamské!

Muslimovia na celom svete s hrôzou sledujú systematické ničenie kultúrnych pamiatok v Mosule a v severnom Iraku. Ide o nebezpečný precedens, ktorý by nemal ostať bez patričnej odozvy.

Islamská nadácia na Slovensku vyzýva na okamžité zastavenie všetkých násilností! Zasadzuje sa za realizáciu takých opatrení, ktoré zabezpečia všetkým obyvateľom regiónu návrat do oblastí, ktoré museli opustiť a vytvorenie takých životných podmienok, ktoré im zabezpečia pokojný život bez akejkoľvek diskriminácie, slobodu vierovyznania a ochranu všetkých svätostánkov i historických pamiatok.

V Bratislave 5. augusta 2014.

Zdieľať