„Islám oživuje britské hodnoty“, prehlásil bývalý anglický arcibiskup Rowan Williams

0

Bývalý arcibiskup v Canterbury sa nechal počuť, že islám pomáha oživovať „britské hodnoty“. Súčasne tiež kritizoval niektoré britské médiá za to, že prezentujú muslimov ako „nebritských“.

Dr. Rowan Williams to povedal na každoročnom festivale Žiť islám v Lincolnshire v piatok 1. augusta v príhovore o tom, čo sú britské hodnoty a aký vplyv na ne môžu mať muslimovia.

Portál The Faith citoval Williamsa, podľa ktorého jedným z najväčších darov, ktoré Británia v poslednej dobe dostala, bol návrat „otvorenej, úprimnej a náročnej verejnej diskusie“.

Na otázku, či podľa neho islám môže obnoviť britské hodnoty, odpovedal: „Áno, napríklad v Birgminghame sme videli, ako sa miestna farnosť a mešita spojili a rôzne rodinné služby a aktivity pre mládež zabezpečovali spoločne, pričom u oboch bol badateľný silný pocit zodpovednosti voči komunite.“

Na muslimskom podujatí chválil kresťanstvo i islám

Dr. Williams bol jedným z niekoľkých rečníkov na podujatí organizovanom Islamskou obcou Británie. Štvordňového podujatia zostaveného z prednášok, diskusií, hudby, workshopov a trhov sa zúčastnilo niekoľko tisíc návštevníkov.

Absolvent Magdaléninej vysokej školy v Cambridge vyzdvihol kresťanstvo i islám za prácu pri utužovaní svojich komunít a presadzovaní pocitu spoluzodpovednosti.

V poznámkach, na ktoré odkazuje The Guardian, kritizoval tiež všeobecne zaužívaný pojem „britské hodnoty“, ktorý by mal byť podľa neho univerzálnejší.

„Používanie pojmu britské hodnoty ako protikladu k iným hodnotám, muslimským či kresťanským, proste nemôže fungovať,“ povedal.

Britskí sekularisti nesúhlasia

Jeho poznámky neboli vnímané tak kontroverzne, ako niektoré jeho predošlé vyhlásenia na adresu islámu. Pokým ešte zastával post arcibiskupa Canterbury v roku 2008, vyvolal rozruch, keď povedal, že aplikovanie šarí’e v niektorých aspektoch britského práva je „nevyhnutné“.

Britské muslimské organizácie posledné vyhlásenie Dr. Williamsa uvítali, no sekulárne skupiny odmietli tvrdenie, že by náboženská príslušnosť bola nevyhnutnou podmienkou pocitu zodpovednosti voči spoločnosti.

Premiér David Cameron zdôraznil potrebu presadzovať „britské hodnoty“ vo svetle kauzy Trójsky kôň na školách v Birminghame. Naznačil vtedy, že britské hodnoty by mali byť vo väčšej miere súčasťou výučby na školách.

Zdieľať