Učí sa na britských školách extrémizmus, alebo je to „hon na čarodejnice“?

0

Inšpekcia vykonaná na britských štátnych školách vyvoláva mnoho otáznikov. Niektorí ju prirovnávajú k „honu na čarodejnice“. Iní tvrdia, že školy musia učiť britské hodnoty.

V marci sa do britských médií dostala anonymná správa o údajnom tajnom pláne muslimov na zavádzanie radikálnych myšlienok do osnov britských štátnych škôl.

Pravosť správy nebola nikdy potvrdená, no spoločenský ohlas, ktorý jej medializovanie vyvolalo, viedol k rozsiahlej inšpekcii na 21 štátnych školách v Birminghame. Dlhoočakávanú správu o kontrole vydala britská školská inšpekcia Ofsted pred týždňom a rýchlo sa stala vo Veľkej Británii kontroverznou.

Na jednej strane sa ozývajú hlasy poukazujúce na radikalizáciu britských muslimov, ktorú mala dokazovať. Mnohí však zistenia označujú za skresľujúce, ba až nepravdivé.

Inšpekcia šokovala učiteľov i rodičov

Našla inšpekcia na britských školách extrémizmus, alebo to bol „hon na čarodejnice“?

Budova školy Park View Educational Trust.
Zdroj: Park View

Lee Donaghey, riaditeľ ekonomickej školy Park View Educational Trust, jednej zo škol, ktorá bola v správe inšpekcie kritizovaná, pre the Telegraph povedal: „V mene zamestnancov Park View by som chcel najskôr zo všetkého povedať, že správu inšpekcie odmietame. Skrátka nie je pravda, že škola nerobí dosť preto, aby chránila žiakov pred rizikami extrémizmu. (…) Nie je pravda, že by boli žiaci tejto školy izolovaní od britskej spoločnosti.“ Povedal Donaghey.

Škola Park View spolu s niekoľkými ďalšími školami bude v dôsledku inšpekcie podrobená špeciálnym opatreniam, ktoré autoritám umožnia zrušiť jej financovanie a prebrať kontrolu nad vedením.

Dave Hughes, podpredseda školy, upozornil, že správa Ofstedu vyšla v čase, kedy po anonymnej správe v médiách muslimov všetci vopred upodozrievali.

Jahangir Akbar, výkonný riaditeľ Oldknow Academy, ďalšej zo škôl, ktorá bude podrobená špeciálnym opatreniam, povedal pre Al Džazíru, že školy sa stali obeťami „politického honu na čarodejnice“.

Shabina Bano v mene rodičov detí z Oldknow Academy dodal: „Aké dôkazy boli predložené? V novinách sa dnes píše, že deťom hovoríme o pekle a prostitútkach. Kedy to už skončí?“

Školy mali vynikajúce výsledky

Našla inšpekcia na britských školách extrémizmus, alebo to bol „hon na čarodejnice“?

Škola Park View je prvou školou v krajine, ktorá získala najvyššie hodnotenie „vynikajúca“ v nových kritériách britskej inšpekcie Ofsted.
Zdroj: Park View

Talha Ahmad, hovorca Muslimskej rady Británie a bývalý učiteľ v Birminghame zdôraznil, že inšpekcia nezohľadnila úspechy, ktoré mnohé z týchto škôl v ostatných rokoch dosiahli.

Vo viacerých prípadoch vyzdvihli kvalitu vzdelávania z podpriemernej na priemernú až nadpriemernú, čím vytvorili pre žiakov zo znevýhodnených oblastí oveľa lepšie podmienky na akademické uplatnenie sa.

Park View bola v roku 2012 Ofstedom vyhodnotená ako vynikajúca vo všetkých oblastiach a britský premiér David Cameron ju vtedy označil za vzorovú.

Bola vôbec prvou školou v krajine, ktorá získala najvyššie hodnotenie „vynikajúca“ v nových kritériách Ofstedu z roku 2012 vo všetkých posudzovaných kategóriách.

Mali by presadzovať „britské hodnoty“

Hlavný inšpektor Ofstedu Michael Wilshaw po zverejnení výsledkov povedal, že hoci výsledky testov a skúšok boli v mnohých školách dobré a zlepšujúce sa, žiaci „neboli dostatočne pripravovaní na život v modernej Británii.“

Štátny tajomník pre vzdelávanie Michael Gove medzi tým prehlásil, že od škôl by sa malo vyžadovať, aby „presadzovali britské hodnoty“. O niekoľko dní sa k nemu pripojil dokonca i britský premiér David Cameron. V nedeľnom komentári pre britský Mail okrem iného napísal: „Oni (britské hodnoty) nie sú dobrovoľné; sú jadrom toho, čo znamená žiť v Británii.“

Nová vlna mystifikácie muslimov

Takéto vyhlásenia vysokých štátnych predstaviteľov však podľa zástupcov muslimských organizácií vedú k démonizovaniu muslimov ako celku a prilievajú olej do ohňa protimuslimských nálad.

„Atmosféru démonizovania muslimov zažívame už dlhší čas, no toto všetko ešte oveľa zhoršilo podsúvajúc predstavu o potencionálnej hrozbe medzi deťmi,“ povedal pre stanicu Al Džazíra Arzu Merali, vedúci výskumu v Islamskej rade pre ľudské práva.

„Podsúva sa predstava, že všade, kde sú početné skupiny muslimov, sa deje niečo divné, ešte aj v školách“, dodal.

Salma Yaqoob, bývalá členka mestského zastupiteľstva Birminghamu a bývalá podpredsedkyňa strany Rešpektu (Respect Party) iniciovala občiansku kampaň odkazujúcu autoritám, aby viac načúvali miestnym komunitám. Vyjadrila navyše podozrenie, že závery Ofstedu boli motivovaná politicky.

Správa bola zrejme podvrh

Ofsted sa rozhodol vykonať inšpekciu v 21 školách v Birminghame potom, ako sa v marci dostala do médií anonymná správa popisujúca plán nazvaný ako „Operácia Trójsky kôň“.

Dokument popisoval tajné muslimské spiknutie na „infiltráciu a získanie kontroly“ v britských štátnych školách v oblastiach s veľkou populáciou muslimov. Práve v Birminghame sa mali nachádzať ideálne školy pre tento účel, no pokračovať sa malo aj v ďalších mestách.

Pravosť správy, ktorá bola nakoniec dôvodom samotnej inšpekcie, však bola nikdy potvrdená. Richard Adams, redaktor the Guardian, ale nie len on, sa skôr prikláňajú k možnosti, že zrejme ide o podvrh.

Čo zistila inšpekcia?

Britská školská inšpekcia vydala správu po týždňoch odkladov v pondelok 9. júna. Posudzovala 21 škôl a jej zistenia boli nasledovné:

  • 5 škôl neurobilo dostatok pri ochrane detí pred extrémistickými myšlienkami a musí prijať špeciálne opatrenia a šiesta ich musela prijať už skôr,>
  • 11 škôl bolo ohodnotených ako „vyžadujúcich zlepšenie“,
  • 3 školy získali hodnotenie „vynikajúca“,
  • 1 škola získala hodnotenie „dobrá“.
Zdieľať

Leave A Reply