Prednáška sa konala v rámci výučby o náboženstvách a kultúrach sveta.

Britská medzinárodná škola v Bratislave v rámci výučby o rozličných náboženstvách a kultúrach požiadala Islamskú nadáciu na Slovensku, aby priblížila žiakom, čo pre muslimov znamená pôst v mesiaci ramadán.

Spolu asi 500 školákom rozdeleným na dve skupiny prišiel o pôstnom mesiaci porozprávať predseda Islamskej nadácie Mohamad Safwan Hasna.

As an International school we think it is important that our students develop an understanding of the many different…

Posted by The British International School Bratislava on 13. jún 2016

Žiaci sa dozvedeli, že ramadán je jedným z pilierov islámu, zistili, čo pôst vôbec znamená, kedy sa dodržiava a na čo sa vzťahuje.

Oboznámili sa i s tým, že zmyslom pôstu v ramadáne nie je samotné odriekanie si jedla a pitia, ale sprostredkovanie pocitu, ktorý denne zažívajú chudobní ľudia po celom svete a tým motivovať muslimov, aby sa tak viac zaujímali o situáciu sociálne znevýchodnených.

Jeho ďalším cieľom je naučiť veriacich sebadisciplíne, pretože tá je veľmi dôležitá v najrôznejších oblastiach života človeka.

Titulná foto: The British International School Bratislava

Zdieľať