Jak se asi tvářil Islanďan po odhalení svého jihoevropského původu?

0

Jak se asi tvářil britský válečný veterán, který bojoval proti Němcům, po zjištění, že 5% jeho krajanů nese typicky německé genetické markery? Nebo Islanďan po odhalení svého jihoevropského původu, či naopak Afričan po zjištění, že mu v žilách koluje východoevropská krev?

Studie GENO 2.0 zkoumala genetický původ náhodně vybraných lidí hrdých na svou národnost či etnické kořeny. Video s více než dvěma miliony shlédnutí na Facebooku ukazuje reakce celkem 67 lidí z celého světa, jejichž skutečný původ odhalily metody molekulární genetiky. Výsledky vyvolaly v účastnících studie rozporuplné reakce od údivu po zděšení.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply