Indii děsí vzestup hinduistického extremizmu

0

V Górakhpuru, mocenské základně buřičského mnicha, roste náboženské napětí směrem k více než 40 milionům muslimů v Uttarpradéši. Cílem extremistů se ovšem stává i křesťanská menšina.

Pastor Ritesh Joshua pro The Guardian vypráví, že byl zrovna zavolán na posezení u čaje, když uviděl muže v šálech šafránové barvy. Byla jich více než stovka. Shromáždili se venku před jeho bílým štukovaným kostelem na předměstí Górakhpuru, chrámového města ve východním Uttarpradéši. Bylo to tři dny po Vánocích.

„Začali křičet: „Vy konvertujete naše lidi! Nedovolíme už žádné konverze!“ vypráví pastor. „Odstrčili lidi a obrátili se k nábytku. Řekli mi: „Ty jsi hlavní viník.“

Muži v šafránových šálech, podle všeho členové náboženské aktivistické skupiny nazývané Hindu Juvá Váhiní (HYV), zahnali jednu z farníků do kouta. Fotografie z chytrého telefonu ukazují ženu, která si pevně uvazuje modrý šál a současně odpovídá na otázky týkající se jejího zapojení do církve. „Nikdo mne nenutil konvertovat,“ trvá na svém žena.

„Pokud by policie nedorazila včas, opravdu nevím, co by následovalo,“ říká Joshua. „Poté, co muži odešli, všichni v kostele mlčeli a vypadali velmi vyděšeně. Byl to čas zkoušky pro nás pro všechny.“

Zuřivý mnich premiérem

Minulý týden mnich, který HYV založil a jehož buřičská myšlenka hinduistické nadřazenosti organizaci vede, byl zvolen stranou současného indického premiéra Naréndry Módího, aby se stal premiérem v nejlidnatějším indickém státě, jehož populace odpovídá šesté nejlidnatější zemi světa.

Zvolení Jogi Áditjanátha za ministerského předsedu ve státě, kde pětinu z dvousetmilionové populace tvoří muslimové, je ohromující, říká Milan Vaishnav z Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, think-tanku zaměřujícího se na otázky zahraniční politiky, tuto volbu komentuje slovy: „Jde o extremistu v pohledu jeho projevů, o velmi sebevědomého štváče, o někoho, kdo si nezískal slávu ničím jiným nežli svým odhodlaným šířením velmi důrazné formy hinduistického nacionalizmu.“

Znovuzvolený ministerský předseda Jogi Áditjanáth v nejlidnatějším indickém státě. Pětinu z dvousetmilionové populace v něm tvoří muslimové:

https://www.facebook.com/yogiAdityanathji/photos/a.238261422922107.57425.237765806305002/449826081765639

„Je to velmi důležitý a znepokojivý okamžik,” souhlasí s ním spisovatel a historik Rámačandra Guha, dle nějž se „okrajové postavy posouvají do mainstreamu.“

Mladistvě vyhlížející tvář 44-letého Áditjanátha minulý týden s úsměvem shlížela na Górakhpur z tisíců zeleno-šafránových bannerů vylepených podél hlavní silnice. V neděli se desítky tisíc lidí shromáždily u této silnice v očekávání jeho triumfálního návratu do Górakhpuru. Šlo o elektorát, který zastupoval v parlamentu Uttarpradéše více než 20 let.

Dalším novým příslušenstvím ulic tohoto města se minulý týden staly jednotky policistů pronásledující tzv. „Romey“. Spolu se zákazem porážek buvolů se ostré zátahy na zamilované mladíky staly klíčovou součástí předvolebních slibů vládnoucí Indické národní strany (Bháratija Džánata, BJP). Oficiálním zdůvodněním policejních zátahů bylo „večerní škádlení,“ tedy jistý místní druh sexuálního obtěžování žen, který se na indických ulicích někdy vyskytuje. Kritici ovšem namítají, že zátah měl naopak došlápnout na nábožensky smíšené páry, v souladu s Adjánathovými zapálenými a nepodloženými varováními, že muslimové se snaží svádět hinduistky coby součást jejich „džihádu láskou.“

Osobní historie extremisty

Překvapující jmenování Áditjanátha do čela státu hluboce otřáslo Manódžem Singhem, górakhpurským novinářem, který strávil poslední dvě desetiletí stopováním nového premiéra a jeho HYV, jejíž příslušníky označuje za jeho „soukromou armádu.“ Vzpomíná, že před deseti lety, kdy město vřelo náboženským napětím spuštěným vraždou jednoho muže hinduistického vyznání, předstoupil Áditjanáth se svým projevem před dav podporovatelů HYV, shromážděný před górakhpurským nádražím.

„Nemůžeme nadále tolerovat takové případy,“ pravil shromážděným mužům. „Už to přesáhlo všechny meze. Pokud někdo podpálí domy a obchody hinduistů, pak myslím, že ani vás nikdo nezastaví před tím, abyste udělali něco podobného.“

„Připravte se na rozhodující bitvu,“ říká. Soudní spisy naznačují, že Áditjanáthovi přívrženci se následně dopustili pouličního násilí, vypalovali majetek muslimů a zničili i jednu muslimskou hrobku. „Ty vypálené obchody jsem sám viděl,“ vzpomíná Singh. „Viděl jsem i muslimy přibíhající ke svým obchodům, které se snažili hasit. Viděl jsem jednoho prodejce, který byl velmi pohnut tím, co se stalo. Říkal: ‚Podívejte se, co se mi stalo, zkrachoval jsem.‘ “

Áditjanáth byl poté zatčen a uvězněn na 11 dní. Pak se v parlamentu domáhal odškodnění za podstoupenou újmu. NIcméně, jak Singh říká, jeho divoká rétorika zůstala nezměněna. „Pokud muslimové zabijí jednoho hinduistu, my zabijeme sto muslimů,“ řekl. Nicméně od této chvíle se Áditjanáth od přímého násilí v první linii držel spíše dále. „Obrátil se k politice,“ říká Singh. „Začal snít svůj politický sen.“

Odkud pochází Hindutva?

Hinduismus nemá příliš úrodnou půdu pro vznik fundamentalistů jako je např. Áditjanáth. Třetí nejrozšířenější světové náboženství nemá ani papeže, ani všeobecně uznávané písmo, ani popudy získávat konverzemi nové věřící. Kastovní systém a jím dané rozdíly se „zařezaly do jeho DNA.“ Kdekoli se ovšem v Asii hinduismus uchytil, smísil se s přijatými místními kulturami a vytvořil to, co indický autor Sunil Khilnani nazval „divokým vnitřním pluralizmem.“

Byl v kontaktu s mnohem pevněji formovanými doktrínami, nejprve s islámem Mughalů, potom s křesťanstvím Britů, které jako první zaselo sémě politického hinduismu. Ten rostl spolu s požadavkem na indickou samostatnost s tím, jak ti, kteří si přáli pro neobyčejně rozmanitý subkontinent svobodu, byli konfrontováni s otázkou, co vlastně znamená být Indem.

Džaváharlál Néhrú, první indický premiér, volil tu nejširší možnou opdověď: Indie, o kterou usilovala jeho strana Indický národní kongres, byla, jak napsal, hrdá na svou různorodost, byl to „starobylý mnohovrstvý pergamen, na který se vrstvu po vrstvě skládaly myšlenky a do nějž byla vepsána úcta, neboť žádná další vrstva zcela nesmazala či nevygumovala tu předchozí, napsanou před ní.“

Nicméně hinduističtí nacionalisté jako Vinájak Savarkar, rozeznali v bezpočetných komunitách zalidňujících současnou Indii, Pákistán a Bangladéš jakousi esenciální „Hindutvu“, tedy „indickost“ či „hinduistickost“, přežívající bez ohledu na to, jaké konkrétní náboženství dotyčný Ind vyznával.

„Náboženské menšiny budou všechny mít právo vyznávat své náboženství,“ napsal Savarkar o své vizi Indie, ale budou nevyhnutelně součástí hinduistické ‚ráštry‘ tj. národa.“

„Tato vize Indie je příběhem oběti,“ říká Guha, „Podle ní byli hinduisté nejprve perzekuováni muslimy a poté Brity. Mohou se zotavit jedině tehdy, když vypudí vše muslimské a britské ze své minulosti.“

Zrození národního vůdce

Áditjanáthův vzestup je jen součástí „letité bitvy mezi Indickým národním kongresem a pravicovými hinduistickými stranami,” uvádí. Prvních 40 let po nezávislosti se hinduističtí nacionalisté zoufale snažili oslovit více než 10 % národního voličstva. Nicméně jejich apel nalezl odezvu v uplynulém čtvrtstoletí a kulminoval ve volbách před třemi lety v osobě Módího, nejzarytějšího vlajkonoše Hindutvy, který kdy obýval premiérské sídlo.

Kromě Módího politického talentu viní Guha z nárůstu hinduistického nacionalizmu částečně také velmi chabé vůdce strany Indického národního kongresu, jejímž nejúspěšnějším lídrem byl Néhrúův vnuk Rahúl Gándhí.

Indii děsí vzestup hinduistického extremizmu
Jogiho Áditjanátha jmenovala strana indického premiéra Naréndry Módího. Foto: Presidencia de la República Mexica, Flickr, CC

„Jde ovšem také o součást jak regionálního, tak i globálního fenoménu etno-náboženského nacionalizmu. Nyní to lze vidět v Turecku i u našich sousedů v Pákistánu a Bangladéši. Jsou zde i paralely s vývojem na Srí Lance. A dokonce i v USA, když bývalý prezident George Bush pronesl, že jeho nejoblíbenějším filozofem je Ježíš. Nemůžete prostě ze všeho vinit jen Rahúla Gándhího,“ říká.

Módí byl, stručně řečeno, mezinárodním nedotknutelným vyvrhelem, když v jeho státě Gudžarát jeho vláda ignorovala či dost možná také podporovala vražedné pogromy hinduistů na muslimy v roce 2002. Nicméně následně se mu za dalších deset let podařilo znovu si vydobýt pozitivní obraz a uchopit moc, když se stylizoval do role státníka posedlého ekonomickým rozvojem, který je nakloněn obchodu a ukazuje se s hodinkami značky Apple.

Co se týče své agendy hinduistického nacionalizmu, u moci ji prosazoval spíše jen nesměle, v centru jeho pozornosti se nacházela témata jako daňová reforma, boj proti korupci, nikoli celonárodní zákaz porážek hovězího dobytka, který byl v centru současné předvolební kampaně.

Volbou Áditjanátha „byla opona zdvižena,“ říká Vaishnav z Carnegieho nadace. „Zodpovídá to na otázku, kterou jsme si ohledně Módího po celou dobu kladli,“ říká. „Projektuje tento chlapík další vývoj hinduistického nacionalizmu? Tento výběr nám říká, že to vůbec není věc sporná. On má dvě tváře. Jednou je Módí velký ekonomický modernizátor, ale tou další je jeho vypjatý silácký nacionalizmus, kterého je Ádit nejzářnějším příkladem.“

Buvoli, krávy a politizace řeznictví

V Zafara Bazaru, muslimském distriktu města Górakhpur, s hořkostí v hlase vypráví Gulšán Alí nedaleko řeznictví, kde pracoval až do minulého pondělí: „Hovořili o ‚rozvoji pro všechny,‘ ale odkdy byl Áditjanáth premiérem, začal nás připravovat o práci.“ Za méně než 24 hodin po Áditjanáthově jmenování policisté muži oznámili, že jeho obchod je zavřený. „Nemohli jsme vůbec nic dělat,“ říká další řezník Džawád Alí. Snažil se policistům vysvětlit, že jeho řeznictví prodává jen buvolí maso a nikoli maso krav, které hinduisté považují za posvátné. „Ale i přesto mi řekli: ‚Ode dneška je tvůj obchod zavřený.‘ “

Přes výlohu Džawádova obchodu je nyní přehozena hrubá deka. Volný čas tráví on a další vyhození, obchodů zbavení řezníci čtením novin a sdílením černých scénářů ohledně toho, co bude následovat dále. „Řezníky jsme byli po několik generací,“ říká. Bez licence provozoval svůj obchod předcházejících 15 let, ale nikoli proto, že by se o její získání nepokoušel. Od roku 2002 totiž místní vláda zastavila vydávání licencí na prodej masa právě kvůli Jogi Áditjanáthovi a jeho hnutí.

https://www.facebook.com/PMOIndia/photos/a.478278325636210.1073741826.478216262309083/1038349156295788

Předcházející vláda, ta, která se, aby nepadla, spoléhala také na hlasy muslimských voličů, vypracovala kompromis mezi svou voličskou základnou a stále hlasitějšími požadavky na celostátní zákaz prodeje masa krav a buvolů: řezníci jako Alí nemusí získat licenci, ale mohou nadále své obchody provozovat.

Tato oboustranně výhodná dohoda trvala až do Áditjanáthova neočekávaného nástupu. Zátah proti řezníkům připravil dva a půl tisíce rodin v Górakhpuru o hlavní zdroj příjmu.

Co ještě podporuje jejich rozhořčení je fakt, že Indie je největším světovým vývozcem buvolího masa a většina společností vlastněných hinduisty nevidí v jeho prodeji konflikt se zastávaným náboženským přesvědčením. „Tady si našli nové božstvo v buvolovi,“ hořekuje jeden z pracovníků masny.

Hlavní zaměstnání mnoha muslimů ve městě se tak stalo dalším terčem HYV.

Mezi chrámem a premiérským úřadem

Několik kilometrů od Zafar Bazaru se nachází skvostně zářící Gorakhnath Mutt, komplex křídově bílých chrámů prokládaný lidmi vytvořenými rybníčky posetými kobercem žlutými a šafránovými lekníny.

V chrámu, na nějž Áditjanáth dohlíží coby velekněz, se to tento týden hemžilo politickými představiteli a členy HYV vyhřívajícími se v záři tváře svého náhle zvoleného lídra. „Pokud se budete bavit s mnoha muslimy, kteří žijí uvnitř chrámového komplexu či mimo něj, všichni vám potvrdí, že oceňují volbu Jogiho Áditjanátha coby premiéra,“ říká Pramod Kumar Mall, výkonný funkcionář HYV.

Úloha HYV, jejíž lídr je nyní nejvlivnějším mužem Uttarpradéše, se nezmění, říká funkcionář HYV Pramod Kumar Mall. „My pracujeme pro nacionalistickou vládu. Nechceme, aby se naše země dezintegrovala. Je zde celá řada hnutí, které chtějí dezintegrovat systém a my je chceme zastavit. A chceme, aby to lidé pochopili,“ říká.

„Je politováníhodné,“ říká, „že je zde mnoho muslimů, kteří jednají proti indickým zájmům.“ Dodává: „Tak jako jich mnoho takových našel prezident Trump, v Indii také najdete mnoho.“ Je ovšem neoblomný v tom, že menšiny uvnitř státu se nemají od vlády Áditjanátha čeho obávat. „Tato země patří také jim,“ říká, „dokud se sami budou cítit jako občané této země a budou cítit respekt k národnímu náboženství, zrovna tak, jako hinduismus akceptuje mnoho náboženství.“

Zbývá jen naděje

Navzdory Mallovým ujištěním vůdcové muslimské komunity v Górakhpuru jsou si velmi dobře vědomi nové reality v jejich státě. Doma u čaje 62-letý chirurg Widžáhat Karím popisuje svou vlastní politickou filozofii jako „gándhíovskou“, i když Gándhí svůj lesk pomalu ztrácí. Pečlivě váží svá slova. „Nemůžete změnit jeho srdce,“ říká na adresu nového ministerského předsedy. „Zcela jistě bude upřednostňovat hinduisty před muslimy, ale na to si stěžovat nemůžeme. Toto dělal od samého začátku. Víte, s kým mluvíte. Ale je tu naděje, že si vzhledem ke svému předcházejícímu záznamu bude dávat pozor a bude liberálnější, než kdysi býval,“ dodává.

Naděje je, jak říká, to poslední, na co se muslimové v Uttarpradéši mohou spolehnout. „Politici nemohou na základě muslimských hlasů vyhrát,“ říká, „a proto nesmíme přestat věřit, že existují i správně smýšlející hinduisté. To je to, v co všichni doufáme. To, že i my zůstaneme součástí hlavního proudu v naší zemi závisí na nás.“

Opakovaně také zdůrazňuje, že on sám obavy nemá. Ale když se loučí, prochází rámem dveří a na moment ztichne. „Modleme se za muslimy v Górakhpuru,“ říká nakonec. „I když bude Jogi škodit muslimům v jiných částech země, neměl by nic udělat muslimům přímo v Górakhpuru. Tím jsem si velmi jist.“

Text původně zveřejnil portál The Guardian. 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply