Vyhlásenie Islamskej nadácie na Slovensku k teroristickým útokom v Paríži

9

V mene Boha Milostivého, Milosrdného!

Islamská nadácia na Slovensku vyjadruje hlbokú a úprimnú sústrasť pozostalým obetí piatkových teroristických útokov v Paríži.

Rezolútne a opakovane odsudzujeme všetky podoby súčasnej vlny násilia, ktoré je páchané na akejkoľvek ľudskej bytosti, bez rozdielu rasy, etnicity či náboženskej príslušnosti.

Naše myšlienky a modlitby sú so všetkými nevinnými obeťami terorizmu a politického násilia, ktorého svedkami sme naprieč svetom a pred ktorým by sme nemali a nesmieme zatvárať oči. Paríž je posledným z radu miest, v ktorým krvilačné beštie útočili na nevinných.

Teroristické útoky v Paríži sú útokom na našu ľudskosť, na európske hodnoty humanizmu a na fundamentálne hodnoty islámu. Skutočnosť, že vrahovia z Paríža pri svojom besnení volali meno Božie, nie je dôkazom ich spätosti s islámom, ale len ich úbohou snahou ospravedlniť vlastné neľudské činy. Chcú rozdúchať oheň iracionálneho nepriateľstva medzi občanmi Európy. Nedovoľme im to!

Islamská nadácia na Slovensku rázne odmieta všetky aktivity tzv. islamského štátu (Dá’iš), ktoré sú namierené voči komukoľvek v Európe či na Blízkom východe.

Zároveň veríme, že Európa nepodľahne strachu a bezhlavej nenávisti. Nepoddajme sa tomuto tlaku a zachovajme si vzájomne pochopenie a ľudskosť. Revanšizmus a eskalácia násilia by totiž znamenali víťazstvo teroristov z Paríža.

V Bratislave, 14. 11. 2015

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

9 komentárov

  1. Súra 2:187 (str.465) "Zabíjejte je všude, kde je dostihnete a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je hoší než zabití."
    Súra 8:17 (str. 485) "Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, …"
    Súra 9:39 (str.589) "Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným."
    Súra 25:54 (str. 250) "Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného."

  2. "Revanšizmus a eskalácia násilia by totiž znamenali víťazstvo teroristov z Paríža." Mili Islamonline, Jozo Lenc a ostatni moslimovia, my nemoslimovia my nie sme barbari ako vy, my sa nerevansujeme nasilim. Este to tak.

  3. "Revanšizmus a eskalácia násilia by totiž znamenali víťazstvo teroristov z Paríža." Mili Islamonline, Jozo Lenc a ostatni moslimovia, my nemoslimovia my nie sme barbari ako vy, my sa nerevansujeme nasilim. Este to tak.

  4. Vážení muslimi, verím, že nikto z vás by nevraždil a útoky odsudzujete, ale keď príde na lámanie chleba, nikto z vás nebude bojovať za nás, pridáte sa k svojim. Ak nebudete bojovať aktívne, budete mlčať a nič nerobiť, išli by ste proti sebe, určite by ste sa nespojili s nami neveriacimi proti vlastným. Takže pre mňa nie ste dôveryhodní. Sorry, ale je to tak.

Leave A Reply