Vyhlásenie Islamskej nadácie na Slovensku k teroristickým útokom v Paríži

9

V mene Boha Milostivého, Milosrdného!

Islamská nadácia na Slovensku vyjadruje hlbokú a úprimnú sústrasť pozostalým obetí piatkových teroristických útokov v Paríži.

Rezolútne a opakovane odsudzujeme všetky podoby súčasnej vlny násilia, ktoré je páchané na akejkoľvek ľudskej bytosti, bez rozdielu rasy, etnicity či náboženskej príslušnosti.

Naše myšlienky a modlitby sú so všetkými nevinnými obeťami terorizmu a politického násilia, ktorého svedkami sme naprieč svetom a pred ktorým by sme nemali a nesmieme zatvárať oči. Paríž je posledným z radu miest, v ktorým krvilačné beštie útočili na nevinných.

Teroristické útoky v Paríži sú útokom na našu ľudskosť, na európske hodnoty humanizmu a na fundamentálne hodnoty islámu. Skutočnosť, že vrahovia z Paríža pri svojom besnení volali meno Božie, nie je dôkazom ich spätosti s islámom, ale len ich úbohou snahou ospravedlniť vlastné neľudské činy. Chcú rozdúchať oheň iracionálneho nepriateľstva medzi občanmi Európy. Nedovoľme im to!

Islamská nadácia na Slovensku rázne odmieta všetky aktivity tzv. islamského štátu (Dá’iš), ktoré sú namierené voči komukoľvek v Európe či na Blízkom východe.

Zároveň veríme, že Európa nepodľahne strachu a bezhlavej nenávisti. Nepoddajme sa tomuto tlaku a zachovajme si vzájomne pochopenie a ľudskosť. Revanšizmus a eskalácia násilia by totiž znamenali víťazstvo teroristov z Paríža.

V Bratislave, 14. 11. 2015

Zdieľať