Multikultúrna výchova pre 21. storočie – pracovné listy a online prednášky pre pedagógov

0

Súbor podporných materiálov pre organizovanie vzdelávacích cvičení na školách.

Najmä učitelia na druhom stupni základných škôl a na stredných školách sa na nás občas obracajú s otázkami, ako usporiadať hodiny na témy ako xenofóbia, islamofóbia, stereotypné vnímanie cudzincov a ďalšie aktuálne problémy.

Islamská nadácia na Slovensku je vždy k dispozícii pre osobné konzultácie a ponúka i možnosť zážitkového vzdelávania s členmi našej komunity. Zároveň sme sa však rozhodli pripraviť podklady, na základe ktorých by mohli učitelia aj sami vo svojich triedach zorganizovať hodiny zamerané na tieto otázky.

Pripravili sme šesť pracovných listov, ktoré krok za krokom prevedú pedagóga prípravou takýchto tematických vyučovacích hodín a poskytnú mu potrebnú argumentačnú výbavu na ich vyučovanie.

Pracovné listy na stiahnutie:
1.) Kto som ja? 2.) Sila predsudkov 3.) Postoje a skupinová identita 4.) Islamofóbia a xenofóbia: strach z neznámeho a/alebo neznámych 5.) Extrémizmus a radikalizmus 6.) Cudzinci okolo nás: cudzinci ako kamaráti, spolužiaci, rodina

S týmito materiálmi korešponduje päť prednášok, kde odborníci v daných oblastiach problematiku počas 45 minút podobne rozoberajú.

Online prednášky:
Jozef Lenč: Islamofóbia a xenofóbia: strach z neznámeho a/alebo neznámych
Jozef Lenč: Riziká extrémizmu a radikalizmu
Oľga Gyárfášová: Majú tínedžeri sociálny dištanc voči iným?
Silvia Letavajová: Zmiešané manželstvá ako sociokultúrny fenomén
Silvia Letavajová: Stereotypné postoje Slovákov k cudzincom

Titulná foto: Element5 Digital, Unsplash

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply