Pred týždňom sa začal Ramadán, svätý mesiac muslimov, čo znamená, že sa muslimské deti v školách a dospelí v práci môžu stretnúť so zvedavosťou a možno i s pohŕdaním ostatných nad tým, prečo nejedia a nepijú počas celého dňa.  

Ak pijete kávu tak svedomito ako ja, naozaj nebudete mať kvôli bolesti hlavy náladu objasňovať túto skutočnosť svojim spolupracovníkom. A áno, budeme na vás letmo zazerať, ako pred nami sŕkate ten lahodný a očarujúci čierny nápoj.

Ľudia iných vierovyznaní si neuvedomujú, že sa zúčastňujú nášho duchovného tréningu pomáhajúc muslimom posilňovať silu ich vôle vo viacerých oblastiach.

Ako raz povedal člen klubu Národnej basketbalovej asociácie Hakeem Olajuwon: „Ak ľudia pred vami jedia a pijú, posilňujú tým silu vašej vôle. To je to, k čomu je tento tréning určený. Je to ako keď niekto pláva v bazéne a niekto iný pláva v oceáne. Oceán je silnejší, takže urobí z tohto človeka lepšieho plavca.“

Počas Ramadánu sa môže tento oceán pekne preplniť. Podľa prieskumu, ktorý minulý rok uverejnilo výskumné centrum Pew Research Center, dodržuje pôst počas posvätného mesiaca 80 % muslimov. V rámci týchto 80% sa vyskytujú malé rozdiely medzi muslimami, ktorí sa narodili v zámorí v porovnaní s rodenými Američanmi, medzi čiernymi a bielymi, mužmi a ženami.

Ešte prekvapivejšia je skutočnosť, že americkí muslimovia dodržiavajú s oveľa menšou pravdepodobnosťou ďalší zo základných pilierov islámu, modlitbu. Iba 39 % rodených amerických muslimov a 44 % muslimov, ktorí sa narodili v zahraničí potvrdilo, že sa modlia päťkrát denne.

Čo sa stane s vašim telom, ak ste mesiac držali ramadánsky pôst?

Na prvý pohľad to môže vyzerať zmätočne. Prečo sa niektorí muslimovia radšej postia počas ramadánu, čo je náročná duchovná prax, než plnia svoje rutinné rituály denných modlitieb?

Jednu z odpovedí nám môže poskytnúť nedávna štúdia Cigna study, ktorá ukazuje, že osamelosť ľudí v U.S.A dosahuje epidemické rozmery; takmer polovica Američanov sa cíti osamotene alebo zisťuje, že im chýbajú zmysluplné denné sociálne interakcie, ako napríklad dlhšie rozhovory s rodinou alebo priateľmi.

Ľudia túžia po pocite ocenenia inými, po pocite príslušnosti ku komunite a práve to môže byť dôvodom, kvôli ktorému tak veľa muslimov dodržuje ramadán, dokonca – alebo možno obzvlášť – i vtedy, keď komunita čelí tvrdým časom.

Množstvo muslimov, ktorí po celý rok nenavštívia mešitu, do nej prichádza počas ramadánu takmer každú noc. Každú noc je mešita plná modlitieb, jedla, socializácie a dobročinnosti. Popravde, takmer každý muslim vám dosvedčí, že sa počas tohto mesiaca viac modlí a číta Korán častejšie než po zvyšok roka. Je to tímová snaha, ktorá pozdvihuje najslabších členov (i keď iba dočasne).

Je pozitívne, že väčšina muslimov chce byť súčasťou reprezentácie jednoty islámu v rozmanitosti a kultúre, ktorú práve takto hrdo vyjadrujú svetu. Nie je nezvyčajné nájsť kresťanov, ktorí sa postia spolu s muslimskou väčšinou na miestach, ako je Sýria a Egypt (a nie, nie je to preto, že by im hrozila smrť, ak by sa nepostili).

Avšak islám je viac ako len identita. Islám obsahuje súbory normatívnych praktík, ktoré sú dôležité. Tieto praktiky premieňajú neurčité, pasívne stotožnenie sa s islámom na prosperujúcu vieru s výhodami pre nás všetkých. V tradícii proroka Muhammada, mier a požehnanie s ním, je pôst, rovnako ako modlitba, zmieňovaný predovšetkým ako čin úprimnej oddanosti voči Bohu, ktorý nás láskyplne živí.

11 mesiacov v roku strávime zameriavaním sa na to, čo živí naše telo. Stojí za to, aby sme tento mesiac využili ako príležitosť k zodpovedaniu si otázky, ako môžeme živiť naše duše budovaním spojenia s Bohom, a ako môžeme využiť túto príležitosť na uvedomenie si a prejavovanie vďačnosti za požehnania, ktorých sa nám dostáva každým dňom.

Počas obmedzovania sa od požehnaní, ktoré sú pre nás tak ľahko dostupné, sa prirodzene rozvíja naša empatia s tými, ktorí takéto šťastie nemajú. Je to zvláštny druh zbožnosti, ktorá je neuveriteľne posvätná a naplňujúca. Dodáva duchovnú dimenziu tomu, že patríme k muslimom, čo môže byť v Amerike priam neobhájiteľné.

Môj priateľ Husain Abdullah, ktorý sa rovnako ako Hakeem Olajuwon postil popri profesionálnom vykonávaní športu, povedal: „Robím to kvôli Bohu… Nerobím to preto, aby som mohol povedať, že som tvrdým chlapom. Ver mi, že keď nie je mesiac ramadán, nepostím sa a hrám futbal. Ak sa postíš kvôli Bohu, Boh sa stane pre teba dôležitejším než čokoľvek iné.”

Takže sa nemusíte obávať jesť pred svojimi postiacimi sa muslimskými priateľmi, oni sú už pravdepodobne na to zvyknutí a sú i zmierení so všetkými charakteristikami, ktoré s pôstom súvisia.

A ak chcete skutočne vidieť a zažiť americký Ramadán, nebojte sa navštíviť miestnu mešitu. Sľubujem, že vám neublížime, s výnimkou jedného možného – pálenia záhy, pretože keď slnko zapadne, začína hostina!

Článok publikovala stanica CNN a Yaqeen Institute.

Share.

Imám Omar Suleiman je zakladateľom a prezidentom Inštitútu pre islamský výskum – Yaqeen a hosťujúcim profesorom islamských štúdií v postgraduálnom programe liberálnych štúdií na texaskej Southern Methodist University.

Leave A Reply