Nuhá al-Habaší věří v nezbytnost toho, aby každému bylo umožněno vybrat si ke studiu právě ten obor, který má rád.

Mnoho z nás nemá fyziku, její obtížné vzorce a rovnice rádo. Abyste pochopili její složité zákonitosti, musíte se velmi silně koncentrovat, intenzivně se snažit a i poté, co studium ukončíte, nemáte jisté, že vůbec seženete práci. Toto jsou obtíže, se kterými se musí střetávat každý student, jenž by se chtěl specializovat na fyziku nebo přírodní vědy obecně.

 

Mladá arabská muslimka Nuhá al-Habaší se však rozhodla jít proti proudu a změnit negativní vyhlídky svého okolí, které jí neslibovalo dobrou perspektivu zaměstnání do budoucna, i když končila střední školu se stoprocentní úspěšností.

Její rodiče by byli radši, kdyby se rozhodla studovat medicínu nebo výpočetní techniku, ale hlas jejího srdce se rozhodl jinak – zvolila si studium fyziky a díky svým vynikajícím výsledkům nyní získala i doktorát v oboru nanotechnologie. Její příběh přináší Arabská mutace Huffington Postu.

Přednáška o nanotechnologii

„Když jsem byla v prvním ročníku střední školy, zúčastnila jsem se první přednášky ve svém životě, zaměřené na přírodní vědy a nanotechnologie,“ vypráví Nuhá. „Šíře a přelomovost tohoto oboru na mne velmi zapůsobila. Učarovala mi možnost přímo manipulovat s atomy a chemickými vazbami a měnit tak vlastnosti chemických látek a materiálů v měřítku nanometrů, nehledě na takřka neomezené možnosti využití těchto postupů v mnoha velmi důležitých oblastech lidské činnosti.“

 

„Inspirována touto přednáškou, rozhodla jsem se dozvědět se co možná nejvíce o této vědě a o nanotechnologickém inženýrství. Tento obor závisí na znalostech fyziky, chemie a inženýrství a právě fyziku jsem si na střední škole oblíbila ze všech předmětů daleko nejvíce. Proto jsem se rozhodla věnovat se jí i v dalším studiu,“ dodává mladá vědkyně.

Zmiňovaná přednáška o nanotechnologiích znamenala v životě a vědecko-výzkumné kariéře Nuhy al-Habaší zásadní přelom. Od toho dne její mysl neopustila touha napsat o nanotechnologiích knihu. Za pár let se jí tento cíl vyplnil.

Zadajte e-mail:

„Od doby, co jsem vzpomínanou přednášku navštívila, jsem přečetla již mnoho článků a informací o novinkách v oboru nanotechnologií. Protože tento nový obor velmi miluji a protože je tolik důležitý, chtěla jsem s ním seznámit arabsky hovořící publikum, psát o něm a zúčastnit se každoroční výstavy technologických inovací na univerzitě Krále ’Abdul’azíze, nazvané Vlastní rukou.

Předseda komise mne na této výstavě vyzval, abych rozšířila svůj článek do rozměrů kratší brožury, se kterou jsem se měla zúčastnit téže výstavy také následujícího roku. Upravila jsem tedy své zápisky a zkrátila sesbírané studie a novinové články do krátké a přehledné formy vhodné jako zjednodušený úvod ke studiu tohoto oboru. Přidala jsem k nim jako ilustrace také obrázky, tabulky a diagramy. Informativní brožuru jsem nazvala Co je to nanotechnologie?

 

Brožura oslovila mnoho vrstev arabské společnosti a účast na výstavě v roce 2009 mi umožnila ji vytisknout a distribuovat v mnoha knihkupectvích v Saúdské Arábii. V roce 2011 následovala i elektronická verze, která je k dispozici na internetu ke stažení zdarma.“

Vlastí kniha o fyzice

Nuhá al-Habaší je ovšem autorka také další populárně-vědecké publikace s názvem Ty, který nemáš rád fyziku… Ta následovala po velkém úspěchu první knihy věnující se nanotechnologiím. V této knize se autorka snaží odlehčeným způsobem bourat zažité stereotypy a klišé, která mezi veřejností panují ohledně fyziky a jejího studia. Nutno říci, že úspěšně. „Obdržela jsem pozitivní zpětnou vazbu v podobě zpráv mnoha čtenářů, popisujících jak je kniha ovlivnila a jak se jim zamlouval její styl. Kniha má na internetu již mnoho stažení,“ říká nadšeně autorka.

 

Právě díky úspěchu své druhé knihy, vyšlé již jen elektronicky, si Nuhá uvědomila důležitost světové počítačové sítě a snadnost, s jakou na ní lze publikovat, aniž člověk musí zápolit s tradičními vydavatelstvími. Na internetu spustila vlastní webový projekt Okno Nuhy al-Habaší zaměřený na zveřejňování její publikační činnosti a výzkumů.

Poslední novinkou je účast autorky na výstavě právě s tímto webovým projektem, prezentujícím její články týkající se vědy, výzkumu, úvah a kultury, její publikační činnosti ve formě knih, článků, kurzů, dále fotografie, vizuální prezentace a podobně již od doby, kdy coby vysokoškolská studentka s publikováním začínala. „Zamýšlím pokračovat v psaní dokonce i během své práce ve výuce a výzkumu na univerzitě,“ plánuje výzkumnice.

Kariérní rozvoj v Saúdské Arábii

Perspektivní vědecká pracovnice chválí možnosti, které jí poskytuje nová a prestižní Vědeckotechnologická univerzita krále ’Abdulláha, zejména moderní laboratoře, díky kterým mohla pokračovat ve svých výzkumech i jako doktorandka. Tehdy se zaměřila na téma přípravy, charakterizace a využití nanomateriálů na bázi niklu, využitelných k výrobě akumulátorů nové generace, zejména vysokokapacitních elektrochemických superbaterií.

 

Možnost pracovat na doktorátu přímo v Saúdské Arábii a necestovat do zahraničí jako mnozí jiní výzkumníci, Nuhá al-Habaší uvítala: „Nepřemýšlím o tom, že bych chtěla pracovat na doktorátu někde mimo Saúdskou Arábii, protože zde na Vědeckotechnologické univerzitě krále ’Abdulláha jsem nalezla podnětné prostředí pro další výzkum, zejména moderně vybavené laboratoře umožňující zobrazování, charakterizaci a výrobu nanomateriálů, dostupné jak výzkumníkům, tak i studentům univerzity.“

Nuhá al-Habaší nejenže se svými knihami získala v roce 2010 nejvyšší ocenění na 6. ročníku výstavy Vlastní rukou, které jí udělila univerzita krále ’Abdul’azíze, umístila se v roce 2015 také na 2. pozici v soutěži ALESCO pro kreativitu a technické novinky, udělované pro mladé výzkumníky z arabského světa Arabskou organizací pro vzdělávání, vědu a kulturu. Toto ocenění získala za svůj výzkum o chemické fixaci nanočástic niklových hydroxykomplexů na uhlíková vlákna pro účely vysokokapacitního skladování energie.

Dále získala druhé místo v univerzitní soutěži vědeckých fotografií Institutu pro elektrické a elektronické inženýrství (IEEE) v roce 2014 za fotografii pořízenou rastrovacím elektronovým mikroskopem, která tyto niklové komplexy na uhlíkových mikrovláknech zachycuje.

Členství v asociacích

Na poli komunikace s vědeckou obcí a informování o nejnovějším vývoji se Nuhá al-Habaší stala členkou Společnosti pro výzkum materiálů (MRS). Jde o mezinárodní asociaci. Je také členkou Saúdské společnosti pro fyziku a příbuzné obory. „Výhodou členství v místních i mezinárodních vědeckých společnostech je snazší komunikace s vědeckou obcí, participování na vědeckých aktivitách a snazší udržení tempa s nejnovějším vývojem, souvisejícím s vlastní specializací,“ říká úspěšná vědkyně.

 

Nuhá al-Habaší věří v nezbytnost toho, aby každému bylo umožněno vybrat si ke studiu právě ten obor, který má rád a aby se každý mohl rozhodnout podle svých schopností. Toto poselství shrnula i v dopise adresovaném svým vrstevníkům, studujícím celé spektrum oborů. „Každý může svůj obor posunout dopředu svou volbou založenou na touze a schopnostech, dá-li Vznešený Bůh.“

Po získání doktorátu zamýšlí Nuhá al-Habaší pokračovat ve svých výzkumech, psaní knih a vyučování na univerzitě. Chtěla by „pokračovat v získávání užitečných znalostí v různých oblastech života, alespoň trochu v každém oboru,“ uzavírá mladá výzkumnice, chválíce a vyzdvihujíce také pozitivní úlohu svých rodičů v jejím životě, kteří ji vždy povzbuzovali při jejím studiu i kariéře a kteří stáli za všemi jejími úspěchy.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply