Jaké je pořadí světových jazyků z hlediska jejich poměrného rozšíření?

0

Ačkoli neexistují přesné statistiky o pořadí světových jazyků, máme k dispozici údaje o počtu rodilých mluvčích a další údaje o počtu těch, kteří uvádějí, že daným jazykem hovoří jakožto druhým.

Následující přehled portálu Arabi21 se opírá o údaje agentury Russia Today, o světové statistiky CIA Factboo a o průzkumy Enkarty a Etnologa. Tyto všechny se shodují na následujícím žebříčku deseti nejrozšířenějších jazyků z hlediska jejich poměrného rozšíření v přepočtu na procento světové populace, které jejich mluvčí tvoří:

10. místo: němčina

Procentuální podíl mluvčích německého jazyka činí ve světové populaci 2,77 %. Němčina patří mezi západní germánské jazyky a je jedním z nejrozšířenějších mateřských jazyků EU. Mluvčí tohoto jazyka pocházejí především z Německa, Rakouska, části Švýcarska a také z části Belgie.

9. místo: francouzština

Podíl frankofonních obyvatel ve světové populaci činí 3,05 %. Francouzština je úředním jazykem 32 zemí světa. Původní mluvčí žijí ve Francii, zbytek připadá na Belgii, Lucembursko, Kanadu, Švýcarsko, Monako a Afriku.

8. místo: bengálština

S proncentuálním zastoupením 3,19 % ve světové populaci je tento jazyk mateřským jazykem 120 milionů obyvatel Bangladéše i úředním jazykem indického svazového státu Západní Bengálsko. To činí bengálštinu jedním z nejrozšířenějších jazyků světa. Bengálský jazyk patří mezi indoíránské jazyky podobně jako hindí, urdú či sindhí a je odvozen od sánskrtu.

7. místo: portugalština

S podílem 3,26 % světové populace tímto jazykem hovoří mluvčí v Portugalsku a dále v Brazílii, Angole, Mozambiku, v čínském Macau a v indické oblasti Goa.

Tento jazyk se rozšířil po celém světě za doby portugalské koloniální expanze od 15.-16. století a rozšířil se z mateřského Portugalska až do Brazílie, do Macaa v Číně a regionu Goa v Indii. Dnes je jedním z hlavních jazyků světa, úřední řeč v 9 zemích včetně několika afrických a hovoří jím největší podíl obyvatel v Jižní Americe.

6. místo: ruština

Podíl počtu ruskojazyčného obyvatelstva ve světové populaci činí 3,95 %. Rusky hovoří mluvčí v mnoha zemích, především z bývalých sovětských republik, včetně samotného Ruska, dále Běloruska, Kazachstánu a dalších.

Ruština je nejrozšířenější slovanský jazyk, jeden z nejužívanějších jazyků světa a jeden z oficiálních jednacích jazyků OSN. Na Ukrajině a v Pobaltí sice není úředním jazykem, ale hovoří jím zde velká část populace. Rusky se lze dohovořit prakticky ve všech republikách bývalého SSSR. Ruština je co se týče plochy nejrozšířenějším jazykem Eurasie.

5. místo: španělština

Zaujímá podíl 6,25 % obyvatel světa, to je téměř 400 milionů lidí. Španělsky kromě Španělska samotného se hovoří v celé Střední Americe a řadě jihoamerických zemí, dále na Kubě a v části USA.

4. místo: arabština

Podíl arabsky hovořících ve světové populaci činí 6,6 %. Arabština je jedním z nejstarších dodnes živých jazyků vůbec. Arabsky hovoří většina obyvatel Blízkého východu a severní Afriky, a zejména ve všech arabských zemích. Navíc se ji učí miliony dalších, neboť jde o jazyk Koránu, proto miliony muslimů v dalších zemích také mluví arabsky.

V roce 1974 byla arabština přijata za šestý jednací jazyk v OSN.

3. místo: hindština

Podíl počtu mluvčích tohoto indického jazyka činí téměř 11,51% světové populace. Hindí je oficiálním jazykem v Indii a na ostrovech Fidži, mimo Indii se hindsky mluví v Nepálu a v Jižní Africe, na Mauriciu, v Jemenu a v Ugandě, a dokonce i ve Spojených státech.

2. místo: mandarínská čínština

Podíl počtu čínsky hovořících ve světové populaci činí 18,05%, což je v absolutních číslech více než jedna miliarda, především v nejlidnatější zemi světa, v Číně. Čínský jazyk nemá hláskovou abecedu, ale zapisuje se pomocí znakových symbolů, tedy každé slovo má svůj vlastní znak.

Čínsky se mluví také na Tchaj-wanu a v Singapuru. Čínština má mnoho různých dialektů.

1. místo: angličtina

Podíl počtu anglicky hovořících obyvatel v populaci světa činí celých 25%, tedy jedná se o více než 1,8 miliardy lidí. Angličtina je oficiální jazyk mnoha zemí, jejími mluvčími jsou lidé z celého světa, včetně Nového Zélandu USA, Austrálie, samotné Velké Británie, Zimbabwe a Karibiku, anglicky se mluví v Hongkongu, JAR i v Kanadě.

Další miliony lidí mluví anglicky jakožto druhým jazykem a jde o vůbec nejoblíbenější cizí jazyk na světě.

Titulní foto: <cleverCl@i®ê> / Flickr / CC BY 2.0

 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply