Deň s muslimskou komunitou v Brne

0

V pondelok 24. marca sa na malej scéne Mahenovho divadla v Brne konal kultúrny program spojený s prednáškou a diskusiou s názvom Deň s muslimskou komunitou. 

Programu sa zúčastnil Muneeb Hassan Alráwí,predseda Ústredia muslimských obcí v Českej republike a Islamskej nadácie v Brne a doc. PhDr. David Václavík, Ph.D z ústavu religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. 

Prednáška začala premietaním krátkeho filmu o základoch islámu a populárnych nedorozumeniach spájaných s týmto náboženstvom. Po filme nasledovala prednáška pána Alráwího, ktorý predstavil hosťom muslimov vo všeobecnosti, no najmä tých brnenských.

Doc. Václavík potom hovoril o prínosoch muslimov pre Európu, najmä v období stredoveku, v oblasti vedy a filozofie, na ktoré sa podľa neho často zabúda. Nasledovala prestávka, počas ktorej mali hostia možnosť ochutnať tradičné jedlá sýrskej kuchyne, ako i rôzne druhy čajov z orientu.

Druhá časť programu bola venovaná diskusii. Bezmála dve hodiny sa hostia pýtali na vnímanie kresťanstva muslimami, na osobu Ježiša v isláme, na postavenie kresťanských menšín v muslimskom svete, na rozdiely medzi sunnitmi a ší’tmi, na budúcnosť muslimských menšín v Európe a na mnohé ďalšie témy. 

Hoci sa diskusia vyznačovala mnohými názorovými stretmi, bola nanajvýš kultivovaná a prebiehala v pokojnom duchu.

Zdieľať