Kto sú tí odvedľa?

Islamská nadácia na Slovensku zahájila implementáciu nového projektu s výstižným názvom „Tí odvedľa“. Ambíciou projektu je odstrániť neviditeľné nálepky, ktoré determinujú naše zmýšľanie aj konanie, cez dvere dokorán otvorené! Je postavený na stratégii win-win pre všetkých zainteresovaných. Prostredníctvom intenzívnej vzdelávacej kampane a iniciovania dialógu medzi vybranými skupinami obyvateľov podporíme pozitívne a kooperačné interakcie, porozumenie a rešpekt, zvyšujúc rozmanitosť a rešpekt voči demokracii, slobode a ľudským právam. Prepojíme sily a znalosti za účelom dosahovania šľachetných cieľov – proti nenávisti. Pridajte sa tiež!

Ďalšie informácie o tomto projekte nájdete v našej tlačovej správe.

Mekka je najposvätnejším mestom na svete pre viac ako dve miliardy moslimov. Práve tu začína…

Islamská nadácia na Slovensku zahájila implementáciu nového projektu s výstižným názvom „Tí odvedľa“. Ambíciou projektu je…


Publikované výstupy

Sú výnimočné a držia spolu!
V niečom sú odlišné, v niečom podobné.
Obe vynikajú v niečom inom, čím sa spoločne perfektne dopĺňajú.
Jedna druhej je oporou aj inšpiráciou.
Preto sú silnejšie spolu a dokážu viac!
Cieľom kampane #SilnejšieSpolu je zvyšovať celospoločenské povedomie a porozumenie vo vzťahu k moslimkám a migrantkám. Je prejavom súdržnosti a kolektívnej sily.

Odvážne snívame, že sa môžeme kamarátiť, aj napriek odlišnému pôvodu, vierovyznaniu či názoru. Pevne veríme, že vzájomné rozdiely nerozdeľujú, ale spájajú! A práve preto sme  zriadili “Verejnú obývačku rozmanitosti” ako ústredné miesto poznávania a dialógu. Spoločný priestor nevšedných stretnutí cez zdieľanie príbehov a poznatkov.

Nevšedná partia duchovných diskutuje o spoločenských témach, múdro, aj s nádychom humoru. Ich priateľstvo je prejavom vzájomného rešpektu a súdržnosti. Pozrite si záznam z ich diskusie v Banskej Bystrici.

Verejná obývačka rozmanitosti v bratislavskej ZOO – V poslednú augustovú nedeľu hostila obývačka, v arabskom svete známa ako majilis (مجالس), zapísaná aj v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva islamského sveta UNESCO, návštevníkov zoologickej záhrady v oddychovej spoločenskej zóne pri nosorožcoch. Priame prepojenia cez arabské písmo či čajový rituál Tuarégov pritiahli pozornosť návštevníkov a rozprúdili dialóg naprieč kultúrami a vierovyznaniami, tak potrebný v súčasnej slovenskej spoločnosti, v prospech zlepšenia spolunažívania.

Ľudia si myslia, že FENTY SARASWATI SUTIONO: kvôli islamu je Indonézia nerozvinutá. Moja krajina však má čo ponúknuť

FENTY SARASWATI SUTIONO: Ľudia si myslia, že kvôli islamu je Indonézia nerozvinutá. Moja krajina však má čo ponúknuť – Fenty pochádza z Indonézie a na Slovensku sa ocitla vďaka práci svojho manžela, ktorý pôsobí ako diplomat. Spoločne precestovali svet a žili už v rôznych krajinách. Ako moslimka na Slovensku vníma, že je súčasťou menšiny, no Bratislavu i jej ľudí si napriek tomu zamilovala a cíti sa byť prijatá.

Anela Čindrak: So skutočným islamom a jeho praktizovaním som sa zoznámila až v Bratislave

Anela Čindrak: So skutočným islamom a jeho praktizovaním som sa zoznámila až v Bratislave – Narodila sa v čase, kedy na Balkáne zúrila vojna. Ako malé dievčatko sa s rodinou odsťahovala do Čiernej Hory. Na Slovensko sa prisťahovala za štúdiom. Život ďaleko od rodiny značne ovplyvnil jej život. Dnes koncertuje a hrá v Európe i mimo nej a venuje sa tiež deťom, ktoré pochádzajú z vojnových zón.

Zuzana Hasna: Moslimské ženy sa mi zdôverujú, že majú strach a nechcú byť viditeľné – Má niekoľko identít. Považuje sa za Maďarku, ktorá sa narodila na južnom Slovensku. Ako mladá konvertovala na islam, neskôr si vzala za manžela moslima. Hovorí viacerými jazykmi a pripravuje podporné rozvojové programy pre moslimky, migrantky a ženy na úteku. Zažila šikanu a zblízka videla dôsledky konfliktov medzi národmi a konfesiami, aj preto kope ligu za lepší svet.

Amra Sarajlić: Mladých ovplyvňujú mýty a stereotypy o cudzincoch, no chýbajú im fakty – Amra Sarajlić pochádza z Bosny a Hercegoviny. Na Slovensku sa ocitla ako mladé dievča, ktoré utieklo s rodinou pred vojnou. Na vojnu nemá pekné spomienky, no dôverne pozná, aké je kráčať v topánkach ľudí, ktorí prišli o svoje bezpečie a domov. Amra ako bývalá utečenkyňa a žiadateľka o azyl dnes pracuje s azylantmi a verí v dialóg a harmonické spolunažívanie medzi ľuďmi rôznych kultúr.


Publikované príspevky k projektu na iných weboch:

Publikované príspevky k projektu na sociálnych sieťach:


Projekt „Tí odvedľa“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.