Kto sú tí odvedľa?

Islamská nadácia na Slovensku zahájila implementáciu nového projektu s výstižným názvom „Tí odvedľa“. Ambíciou projektu je odstrániť neviditeľné nálepky, ktoré determinujú naše zmýšľanie aj konanie, cez dvere dokorán otvorené! Je postavený na stratégii win-win pre všetkých zainteresovaných. Prostredníctvom intenzívnej vzdelávacej kampane a iniciovania dialógu medzi vybranými skupinami obyvateľov podporíme pozitívne a kooperačné interakcie, porozumenie a rešpekt, zvyšujúc rozmanitosť a rešpekt voči demokracii, slobode a ľudským právam. Prepojíme sily a znalosti za účelom dosahovania šľachetných cieľov – proti nenávisti. Pridajte sa tiež!

Ďalšie informácie o tomto projekte nájdete v našej tlačovej správe.

Publikované články k projektu


Publikované výstupy

Animácia s názvom ORIENTALIZMUS je prvým dielom zo vzdelávaco - informačnej série “-izmy”. Ozrejmuje prečo nálepkujeme a škatuľkujeme na kategórie “MY verzus ONI”. Orientalizmus označuje predstavy západu o východe, je označovaný ako spôsob myslenia a nazerania na obyvateľov mimo nášho kultúrneho prostredia, ktoré pretrváva v čase a ovplyvňuje naše percepie dodnes. Ako vzdelávací nástroj bojuje faktami proti stereotypizácii voči vybraným skupinám, vrátane cudzincov/utečencov/moslimov, pričom cez historický kontext zmierňuje napätie a strach z neznámych.

Sú výnimočné a držia spolu!
V niečom sú odlišné, v niečom podobné.
Obe vynikajú v niečom inom, čím sa spoločne perfektne dopĺňajú.
Jedna druhej je oporou aj inšpiráciou.
Preto sú silnejšie spolu a dokážu viac!
Cieľom kampane #SilnejšieSpolu je zvyšovať celospoločenské povedomie a porozumenie vo vzťahu k moslimkám a migrantkám. Je prejavom súdržnosti a kolektívnej sily.

Odvážne snívame, že sa môžeme kamarátiť, aj napriek odlišnému pôvodu, vierovyznaniu či názoru. Pevne veríme, že vzájomné rozdiely nerozdeľujú, ale spájajú! A práve preto sme  zriadili “Verejnú obývačku rozmanitosti” ako ústredné miesto poznávania a dialógu. Spoločný priestor nevšedných stretnutí cez zdieľanie príbehov a poznatkov.

Nevšedná partia duchovných diskutuje o spoločenských témach, múdro, aj s nádychom humoru. Ich priateľstvo je prejavom vzájomného rešpektu a súdržnosti. Pozrite si záznam z ich diskusie v Banskej Bystrici.

Verejná obývačka rozmanitosti v bratislavskej ZOO – V poslednú augustovú nedeľu hostila obývačka, v arabskom svete známa ako majilis (مجالس), zapísaná aj v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva islamského sveta UNESCO, návštevníkov zoologickej záhrady v oddychovej spoločenskej zóne pri nosorožcoch. Priame prepojenia cez arabské písmo či čajový rituál Tuarégov pritiahli pozornosť návštevníkov a rozprúdili dialóg naprieč kultúrami a vierovyznaniami, tak potrebný v súčasnej slovenskej spoločnosti, v prospech zlepšenia spolunažívania.


Publikované príspevky k projektu na iných weboch:

Publikované príspevky k projektu na sociálnych sieťach:


Projekt „Tí odvedľa“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.