Predvolebná kampaň 2020: V znamení šírenia strachu z islámu a muslimov

0

Už na začiatku predvolebnej kampane sa proti muslimom pomerne jasne vyhradili strany Vlasť, ĽSNS, Priama demokracia a Kresťanská demokracia – život a prosperita.

Kampaň k blížiacim sa parlamentným voľbám sa síce ešte len rozbieha, no už v prvých týždňoch sme mohli vidieť, ktoré politické strany uprednostnia šírenie strachu zo „slamených panákov“ pred riešeniami s reálnym potenciálom zlepšiť kvalitu života a demokracie na Slovensku. Neprekvapí, že lídrami v šírení lží o isláme a muslimoch je najmä strana ĽSNS Mariána Kotlebu a  strana Vlasť dnes už bývalého sudcu najvyššieho súdu a neúspešného prezidentského kandidáta Štefana Harabina. Avšak počas prebiehajúcej kampane tieto dve strany v úsilí šírenia nenávisti nie sú zďaleka jedinými. 

Je tiež zaujímavé, že s cieľom dostať sa do parlamentu a získať politickú moc sa nevyhýbajú rôznym inováciám svojej islamofóbnej rétoriky. Okrem štandardného spájania islámu s migráciou, nárastom kriminality či ohrozením zamestnanosti našincov sa v predvianočnom čase objavujú varovania, že Európska únia a migranti z islamských štátov chcú kresťanským Slovenkám a Slovákom kresťanom zakázať Vianoce.

Táto „Vlasť“ nie je pre muslimov

Štefan Harabin sa dlho okúňal, no nakoniec predsa len ukázal, že sa neuspokojil s porážkou v prezidentských voľbách a opäť vstúpil do zápasu o politickú moc, tentokrát ako líder, a podľa stránky jeho novej strany zatiaľ jediný člen tímu strany Vlasť. 

Hlavným motívom jeho kampane je „zachovanie normálneho Slovenska“. Nenormálnosť, ktorá podľa Harabina ohrozuje suverenitu Slovenskej republiky, má viacero podôb a jednou z nich je práve islám a migranti.

O Slovensku strana píše, ako o mieste, kde „sú si všetci ľudia rovní a nedelia sa na ‚našich‘ a ‚nenašich‘ “. Avšak to jej nebráni, aby v zamýšľanom „referende“ o charaktere a budúcnosti Slovenska sugestívne brojila proti niektorým častiam slovenskej spoločnosti – vrátane muslimskej komunity na Slovensku. Jedna z otázok v internetovom dotazníku strany napríklad znie: 

„Súhlasíte s tým, aby Slovensko v súvislosti s migráciou podporovalo aj iné vierovyznania, napríklad muslimské?“

Pod otázkou je uvedený tento vysvetľujúci popis: 

„Väčšina migrantov, ktorí sa skôr či neskôr budú presúvať do Európy, sú muslimovia. Ako dokazuje prax v Nemecku, Francúzsku či ďalších západných krajinách, migranti vytvárajú uzatvorené komunity a dožadujú sa okrem iného aj podpory svojej viery. Náš štát by tak zrejme prispieval aj na budovanie mešít a podporu týchto aktivít. Chceme na Slovensku, ktoré bolo historicky vždy kresťanské, posilňovať iné vierovyznania? Sme presvedčení, že národy so svojou kultúrou a vierovyznaním by mali žiť tam, kde žijú od dávna. Prax ukázala, že takto odlišné entity sa nedokážu úspešne prepojiť, čo vytvára konflikty. Slovensko musí ostať kresťanskou krajinou!“

Predstava, že Slovensko by malo byť vlasťou pre všetkých, teda aj občanov, ktorí sa hlásia k islámu, je pre stranu Vlasť zjavne cudzia. Islámom a muslimami (migrantmi) straší a vytvára predstavu, že na Slovensku by ich vplyvom kresťanstvo mohlo byť čoskoro ohrozené. Už dnes tak môžeme povedať, že šírenie strachu z islámu a muslimov bude jedným z kľúčovým motívov kampane Štefana Harabina a jeho „tímu“.

Vraj chcú muslimovia zakázať Vianoce

Od reprezentantov strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko sme si už zvykli na rôzne bizarné prepojenia skutočných a fiktívnych hrozieb. Týždeň pred Štedrým večerom mali Kotlebovci stretnutie z občanmi mesta Vráble. Zo tohto predvolebného mítingu následne zverejnili krátke video s názvom „Nikdy nedovolíme, aby zo Slovenska urobili multikultúrny chliev aký je na západe!“ 

Pointou videa bolo šírenie hoaxu, ktorý sa týkal údajnej hrozby zákazu Vianoc. Vraj sa tak už dnes deje v Nemecku, kde údajne nekresťanskí občania tamojších miest tlačia na samosprávy, aby obmedzovali či rovno zakazovali slávenie Vianoc. „A ja sa pýtam, či sa naozaj chceme dostať do toho stavu, že Únia a všetci tí imigranti, ktorí sa naťahajú a potom sú poslanci, budú rozhodovať o tom, že nám budú zakazovať naše vianočné stromčeky,“ agitoval Marián Kotleba. 

Vystúpenie Mariána Kotlebu v meste Vrábe

Kotlebovci, verní svojej tradícii šíriť mýty o no-go zónach a ďalších hrozbách, ktoré číhajú na tradičné Slovensko a jeho tradičné hodnoty, sa pred voľbami spojili s viacerými stranami, z ktorých mnohé – hoc neznáme – sa taktiež zameriavajú na šírenie nenávisti voči muslimom.

Priama demokracia hrádza proti islámu?

Za zmienku stojí stanovisko strany Priama demokracia s názvom Postoj strany PD k islámu a migrácii – Islám dobýva Európu! Priama demokracia je súčasťou kandidačnej listiny Kotlebovci – ĽSNS. V tomto dokumente sa okrem rôznych konšpirácií, ako napríklad, že „celý migračný proces, ku ktorému dochádza v Európe je dobrovoľný, plánovaný a je nesporné, že niekomu bolo za jeho umožnenie výhodne zaplatené,“ autori snažia čitateľovi predostrieť dva zvláštne pohľady na islám a muslimov v Európe.

Na jednej strane tvrdia, že „umiernený tradičný islám je možné nájsť len v Ruskej federácii“ a tiež, že „muslimská spoločnosť tam vnáša do spoločnosti harmóniu a komunikáciu na princípoch náboženskej tolerancie, samozrejme za aktívnej súčinnosti štátu.“ Na druhej strane sa autori dušujú, že migranti – nota bene muslimovia – sú hrozbou pre Európu a Slovensko. Text na základe toho končí sľubom: „Strana PD chce zastaviť islamskú inváziu do Európy! Islám sa nikdy nesmie stať ani malou časťou našej kultúry.“

Odvrátime islamizáciu Európy

Islamizácia Európy sa dá odvrátiť konkrétnymi riešeniami, tvrdia vo svojom komentári členovia ďalšej strany, ktorá našla svoje miesto na kandidačnej listine Kotlebovci – ĽSNS. Strana bratov Kuffovcov Kresťanská demokracia – život a prosperita chce ukázať, že islám je nebezpečná ideológia, ktorej cieľom je ovládnuť Európu a zničiť demokraciu. 

V texte jeho autori kombinujú bežne rozšírené nepravdy o isláme, jeho šírení mečom, o tom, že muslim musí hovoriť pravdu len muslimovi, ale inak môže klamať, o podmanení si území a ľudí či ich zotročení na základe rôznych drakonických predpisov. Nakoniec píšu, že „náboženstvá, ktoré nerešpektujú slobodu človeka, sú falošné.“

Za najväčšiu hrozbu súčasnej Európy považujú „ducha fašistického liberalizmu, ducha gender ideológie, ducha hedonizmu, ducha homosexuality, ducha materializmu, ducha konzumizmu a ducha islamizácie Európy“. Riešením podľa nich je, aby Európania (Slováci) povedia jasné nie „islamským pseudodejinám“, „muslimskej polygamii“, „polmesiacu a minaretom“, „šaríʿy a krvnej pomste“, „falošnej teokracii“, „teatrálnosti rituálnych predpisov“ a „Euroarábii“.

Proti multikulturalizmu

Okrem uvedených politických subjektov sa v predvolebnom období voči migrácii verejne vymedzujú Slovenská národná strana (SNS), Slovenské hnutie obrody (SHO), hnutie Hlas ľudu (HĽ), hnutie Práca slovenského národa (PSN), Hnutie Slovenská liga (HSL), Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (SĽSAH) a hnutie Sme rodina (SR). Všetky sa dušujú, že budú chrániť kresťanské a národné hodnoty a zabránia tomu, aby sa zo Slovenska stala multikultúrna krajina, v ktorej by vznikali getá plné kriminality a neporiadku, pričom s týmito javmi spájajú predovšetkým muslimov.

Volebná kampaň je zatiaľ iba na začiatku a nateraz ju ešte prerušujú sviatky. S novým rokom a s rozbehom jej hlavnej časti možno očakávať, že sa vrece s islamofóbnym obsahom ešte len roztrhne.

Foto: archív INS

Share.

PhDr. Jozef Lenč, PhD. je slovenský politológ. V súčastnosti vyučuje na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pravidelne komentuje dianie na Blízkom východe v slovenských médiách.

Leave A Reply