Výzva k odsúdeniu terorizmu

0

Ako účastníci medzináboženského dialógu na Slovensku sme šokovaní správou o teroristickom útoku na Novom Zélande, pri ktorom zahynulo podľa aktuálnych informácií 49 ľudí počas modlitby v mešitách. Vyjadrujeme našu spoluúčasť na smútku pozostalých.

Podľa dostupných informácií je za týmto skutkom pravicový extrémista, ktorý už dávnejšie protestoval proti odovzdaniu kresťanského kostola na účely mešity.

Každé náboženstvo je zneužiteľné teroristami. Tomuto zneužívaniu však nezabránime očierňovaním jedného, alebo druhého náboženstva. Zabránime mu jedine dôsledným zápasom proti fundamentalizmu v ktoromkoľvek náboženstve.

K tomuto vyjadreniu nás vedie aj rastúca nenávisť voči moslimom na Slovensku, stále častejšie prejavy antisemitizmu a obava z možných prejavov násilia voči moslimskej a židovskej komunite.

Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nenechali strhnúť k nenávisti, od ktorej je len krok k nenávistným činom. Zotrvajme vo vzájomnom rozhovore v úcte a porozumení, aby sme boli spoločnosťou pokoja a prosperity.

Vyzývame osobnosti Slovenska, aby sa pridali k nášmu vyhláseniu a odmietli podnecovanie nenávisti zo strany kohokoľvek. Strach z terorizmu nás nesmie zbaviť našej ľudskosti.

Mohamad Safwan Hasna, imám, Islamská nadácia na Slovensku
Misha Kapustin, rabín, Ústredný zväz židovských náboženských obcí Slovenska
Felix Maria, OFM – katolícky kňaz, františkán (animátor diela Spravodlivosť, pokoj a ochrana stvorenstva)
Ondrej Prostredník, evanjelický teológ a duchovný
František Ábel, evanjelický teológ, univerzitný profesor
Martin Kováč, starokatolícky kňaz
Mário Nicolini, výkonný riaditeľ, Fórum náboženstiev sveta Slovensko

V Bratislave, 15. marca 2019

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply