Anketa: Väčšina Nemcov považuje rasizmus za „veľký problém“

0

Väčšina Nemcov si myslí, že integrácia prisťahovalcov v spoločnosti bola v minulých desaťročiach úspešná, no v prípade súčasnej migrácie už nie.

Augustový prieskum Infratest-Dimap, ktorý bol zameraný na súčasné trendy, ktoré významne ovplyvňujú nemeckú spoločnosť v záveroch konštatuje, že v Nemecku je rasizmus stále veľký spoločenský problém.

Veľká väčšina respondentov (64 %) konštatovala, že rasizmus je veľký (47 %), resp. veľmi veľký (17 %) problém súčasného Nemecka. Téme sa venuje denník Deutsche Welle.

Na bicykli proti antisemitizmu a islamofóbii

Opačný názor zdieľa len 30 % opýtaných. Tento názor zdieľajú voliči prakticky všetkých nemeckých politických strán okrem Alternatívy pre Nemecko (AfD). Zaujímavosťou je to, že veľmi podobný názor majú občania bez rozdielu, či majú alebo nemajú prisťahovalecký pôvod.

Téma rasizmu v Nemecku opätovne ožila cez majstrovstvá sveta vo futbale, a keď nemecký reprezentant Mesut Özil obvinil futbalovú federáciu z rasizmu a právny systém z inštitucionálnej zaujatosti.

Väčšina Nemcov (62 %) si myslí, že integrácia prisťahovalcov v spoločnosti bola v minulých desaťročiach úspešná, či veľmi úspešná. Na druhej strane v prípade súčasnej migrácie zasa prevláda skepticizmus a až 68 % respondentov sa vyjadrilo, že integrácia je neúspešná.

Titulná foto: DIE LINKE, Flickr, CC

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply