Odborníčka na katolícke právo: Farár nemá dovolené ponúkať v kostole knihy, ktoré neschválila cirkev

0

Po medializácii správy o rozposielaní hanlivej protiislamskej literatúry do farností sme zisťovali, čo vlastne duchovní katolíckej cirkvi medzi veriacimi môžu šíriť.

Minulý mesiac sa do médií dostala správa o letákoch propagujúcich hanlivú knihu označujúcu okrem iného proroka Muhammada (mier s ním) za predchodcu antikrista. Letáky sa objavili v poštových schránkach a redaktor týždenníka Reflex ich našiel i v kostole.

Hovorca Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) v nadväznosti na to pre Plus 7 dní povedal, že na túto knihu podaná žiadosť o imprimatur, avšak biskup ju zamietol.“

Na to, čo vlastne imprimatur znamená, a aké sú jeho dopady, sme sa pýtali prodekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ThLic. Mgr. Michaely Moravčíkovej, Th.D.

Imprimatur je slovo, ktoré v preklade z latinčiny znamená ‚nech sa tlačí‘. Nihil obstat je stručnejšia forma latinského výrazu nihil obstant quominus imprimatur, čiže ‚nič neprekáže tomu, aby sa vytlačilo‘,“ upresnila doktorka teológie.

Povolenie na tlač

Imprimatur v praxi znamená „povolenie tlačiť dielo biskupom, ordinárom, poverenou osobou (cenzorom),  alebo na to ustanovenou komisiou, ktorá bola určená dohliadať na bezchybnosť diela týkajúceho sa viery alebo morálky.“

„Problematiku upravuje Kódex kánonického práva v kánonoch 822 – 832, ktoré sa týkajú hromadných oznamovacích prostriedkov, včítane kníh,“ dodala expertka s tým, že ide najmä o knihy, ktoré sú prekladom Biblie, liturgické knihy, modlitebné knihy, katechizmy, či ďalšie knihy týkajúce sa vierouky a morálky.

Neschválené knihy sa nemôžu distribuovať

Podľa ThLic. Moravčíkovej katolícka cirkev nedovoľuje kňazom distribuovať literatúru ľubovoľný druh literatúry, ale iba takú, ktorú cirkev explicitne schválila.

„Čo môže byť distribuované v kostoloch alebo kaplnkách upravuje paragraf 4 kánonu 827 Kódexu kánonického práva. Môžu to byť iba knihy alebo iné písomnosti pojednávajúce o náboženských alebo morálnych otázkach, ktoré boli vydané so schválením príslušného cirkevného predstaveného alebo ním boli schválené po vydaní.“

„Takže vec je v kódexe určená a priestor na voľnú úvahu pre farára či správcu farnosti či v kostole alebo kaplnke ponúkať niečo bez imprimatur tu nie je,“ spresnila expertka.

Teológ: Bude dôležité, čo podnikne KBS ďalej

„Odborníci by mali preveriť, či kampaň nenapĺňa podstatu trestného činu podnecovania k nenávisti voči skupine občanov pre jej náboženské vyznanie,“ myslí si o šírení nenávistných letákov a kníh evanjelický teológ a docent na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

Konať by však podľa neho mala aj Konferencia biskupov Slovenska, a to nie len tým, že knihe odmietla udeliť povolenia na tlač. „Je dobre, že KBS imprimatur odmietla. Bude však dôležité, či podnikne aj ďalšie kroky, ktorými kampaň Inštitútu Leva XIII. verejne a interne odsúdi,“ zhodnotil situáciu teológ.

 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply