Muslimský vědec zachraňuje před smrtícími mikroby

0

Adnan Remmal, marocký profesor mikrobiologie zápasící proti polyrezistentním kmenům patogenních bakterií, je žhavým kandidátem na prestižní evropskou cenu.

Na svém pracovišti na univerzitě Sídí Muhammad bin ‚Abdulláh ve Fezu pokračuje profesor Remmal se svým týmem v pečlivé mravenčí práci. Profesor se chystá do Benátek, neboť je nominován na Cenu pro evropské vynálezce (European inventor award) udělovanou Evropským patentovým úřadem (EPO) za novou generaci antimikrobiálních preparátů.

Remmalův přípravek úspěšně zvládá infekce polyrezistentními kmeny mikrobů, na které současná antibiotika nijak nezabírají a tyto nové, agresivní kmeny bakterií proto ohrožují tím nejvážnějším způsobem zdraví všech obyvatel planety. Tato hrozba v moderních dějinách nemá obdoby.

Profesor navzdory mnoha lákavým nabídkám zůstává ve své vlasti, kam se v roce 1988 vrátil se spoustou nových nápadů ze studií, která absolvoval na univerzitě v Paříži. Je držitelem doktorátu za elektrofyziologii a kardiologii a také za molekulární farmakologii. Nicméně hvězdnou kariéru mu zajistili mikrobi.

Této oblasti se začal věnovat se svým kolegou. Snažili se tehdy zodpovědět na otázku, jak vyvinout celou novou rodinu látek typu antibiotik, proti kterým by však smrtící bakterie odolné nebyly. 55-letý marocký vědec se zaměřil na aktivní látky rostlinného původu a způsoby, jakými mohou být využitelné v boji proti bakteriím parazitujícím na lidech. Pokusil se vyblokovat některé molekuly důležité pro jejich růst substancemi na přírodní bázi, odvozenými od těchto aktivních látek.

To nakonec vedlo k objevu nových antimikrobiálních léčiv, na která jsou krátké i tzv. polyrezistentní kmeny bakterií, kterým jinak neublíží takřka žádná antibiotika. Svůj objev tým tajil až do roku 2005, kdy se podařilo získat sponzora, který byl ochoten zafinancovat vývoj patentu v celkové výši téměř pět milionů marockých dirhamů. Remmal se v mezičase o to intenzivněji věnoval vývinu léčiva a jeho testování. „Specialisté v laboratořích mi vždy hovořili, že pracuji na něčem neobyčejném.“

Posunout objev až ke konkrétnímu medikamentu trvalo celých deset let. V roce 2015 proběhly první klinické zkoušky na pacientech se zánětem močových cest, za asisetnce marocké farmaceutické společnosti SOTHEMA, která se rozhodla investovat do molekuly objevené profesorem Remmalem, aby se z ní dal vyrobit komerčně dostupný lék.

EPO, který dolíží na udělování Ceny evropského vynálezce, která podle všeho letos poputuje do Maroka, popisuje objev jako nový nástroj k boji proti rostoucí hrozbě, jíž mikrobi rezistentní na většinu užívaných antibiotik představují.

Adnan Remmal vyvinul novou obohacující složku čerpající z přirozených vlastností metabolizmu rostlin a také z dobře známé schopnosti konvenčních antibiotik zabíjet bakterie. Zjistil, že kombinace antibiotik a éterických olejů je dohromady účinější, než jsou obě komponenty, pokud by byly užity samostatně.

Nový přípravek již vstoupil do závěrečných fází testování a na trh by měl být podle očekávání uveden na konci letošního roku. Jeho složení chrání patent EPO z roku 2014. Za něj byl Remmal nominován v kategorii pro země, které nejsou členy EPO. Vyhlášení cen letošní soutěže o evropského vynálezce proběhne v italských Benátkách 15. června.

Za vzrůstající hrozbu označily polyrezistentní kmeny četné mezinárodní lékařské organizace, vlády a zdravotnické agentury, včetně WHO. Každoročně zabijí polyrezistentní kmeny po celém světě 700 tisíc pacientů a počet stále narůstá, s perspektivou přesažení 10 milionů úmrtí v roce 2050, za předpokladu, že nebude k dispozici nová generace antibiotik. To činí z boje proti nim jednu z největších priorit světového zdravotnictví.

To, že s možným průlomem přichází profesor Adnan Remmal z Maroka je malým zázrakem. Většinou jsou za podobné objevy zodpovědny týmy z nejprestižnějších univerzit v USA a nadnárodní korporace. Nicméně Remmalův usilovný výzkum přinesl vydatnou sklizeň. Znamená také prestiž pro marockou vědu, doposud považovanou za poněkud slabě rozvinutou.

Marocký profesor je navíc držitelem dalších dvou evropských patentů, zahrnujících protiplísňový preparát na bázi éterických bylinných olejů a také jeden přípravek proti parazitům – antimalarikum.

Adnan Remmal také obdržel i další doktorát – z mikrobiologie. Další čtyři jeho přípravky ze směsi éterických rostlinných olejů a antibiotik si již získaly pozornost jedné z vůdčích farmaceutických laboratoří v Maroku a západní Africe, která již dohodla finanční a technologickou investici, která má výzkumu pomoci.

Profesor je také držitelem obdobné africké ceny pro rok 2015 za veterinární preparáty k léčbě dobytka. I ty stavějí na bylinných éterických olejích.

Dalších úspěchů se budeme moci dočkat, pokud bývalý ekonom banky Goldman Sachs Jim O’Neill dostojí svému slibu a vyplatí odměnu za nové klinicky použitelné antibiotikum. Ta má činit něco mezi jednou a jeden a půl miliard amerických dolarů.

O’Neill ji vypsal v květnu 2016 na žádost vlády Velké Británie jako výsledek dohod, podle nichž se farmaceutické společnosti musí podílet na „podpoře či účasti na snahách urychleně vyvinout nové antimikrobiální preparáty, schopné postavit se globíální hrozbě bakterií rezistentních na antibiotika.“

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply