Stanovisko Islamskej nadácie k schváleniu zákona brániaceho v registrácii islámu na Slovensku

0

Slovenský parlament v stredu schválil zákon zvyšujúci minimálny počet podpisov členov náboženskej obce potrebných na jej registráciu z 20 na 50-tisíc. Poslanci predkladajúci novelu argumentovali zabránením zakladania špekulatívnych cirkví, žiadny taký pokus však doposiaľ ohlásený nebol a už predošlá norma bola v tomto ohľade obzvlášť prísna, najmä v porovnaní s okolitými krajinami.

Skutočný dôvod prijatia novely oznámil jeden z jej predkladateľov, predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, v januári 2015. Už vtedy uviedol, že v prípade členstva SNS vo vláde zvýši počet podpisov na registráciu na 50-tisíc, aby zabránil registrácii islámu.

Islámu sa týkala prakticky celá rozprava v Národnej rade pred prijatím tejto novely, ktorá miestami pripomínala rétoriku v tomto regióne bežnú naposledy v 30. rokoch minulého storočia. Je veľmi zvláštne, že hoci predseda Národnej rady len nedávno prejavil tak obdivuhodnú citlivosť voči hanobeniu inej náboženskej menšiny v parlamente, keď sa vtedy v tom istom parlamente hovorilo o isláme ako o „satansko-pedofilnom náboženstve“ a muslimovia sa nazývali „zberbou“, nestálo mu to za jediné slovo kritiky.

Islám nie je špekulatívna cirkev, ale počtom vyznávačov druhé najväčšie náboženstvo na svete. Pokiaľ by bolo zámerom novely zabránenie špekuláciám, je namieste otázka, či by predkladatelia nemali v tomto prípade udeliť výnimku.

Pravdivé nie je ani tvrdenie, že nemožnosť registrácie nijako neobmedzuje právo na vyjadrovanie svojho náboženského presvedčenia. Predkladatelia argumentujú finančnými príspevkami, tieto sa však odvíjajú od počtu vyznávačov, takže najmä v prípade menších náboženských komunít sú zanedbateľné. Registráciou je však podmienené napríklad právo na výkon úradne uznaných cirkevných sobášov, právo na pochovávanie zosnulých v súlade s ich náboženskými zvyklosťami, právo na poskytovanie duchovnej podpory veriacim v nápravnovýchovných zariadeniach a podobne. Z týchto dôvodov už doterajšiu právnu úpravu opakovane označovalo za diskriminačnú viacero domácich a zahraničných organizácií vrátane Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI).

Prijatý návrh nadväzuje na opakované výroky niektorých členov vlády osočujúce dobre integrovanú muslimskú komunitu na Slovensku. Mrzí nás, že naši politickí predstavitelia si neuvedomujú, že svojimi činmi nie len ohrozujú bezpečnosť slovenských muslimov (hovoriť by o tom vedela napríklad jedna z tohtoročných Bielych vrán), ale vracajú Slovensko späť do temného obdobia honu na náboženstvá a občianske práva, o ktorom sme si mysleli, že je dávno za nami.

V Bratislave, 2. decembra 2016
Islamská nadácia na Slovensku

Zadajte e-mail:

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply