Vojny v Afrike sú kruté, pre zvyšok sveta však zväčša neviditeľné. Najmä pre Európanov. 

Osudy a príbehy detských vojakov sú zväčša neznáme. Svet sa o ne nezaujíma, pokým sa neobjavia v médiách. Teroristický útok na juhu Turecka, či brutálne video teroristov Dá’išu sú príklady aktuálnych čriepok z mozaiky zabudnutých osudov det nútených bojovať vo vojnách, ktoré vedú dospelí.

Detskí vojaci boli súčasťou vojen od počiatku histórie, ale až na konci 20. storočia sa o ich utrpení začal zaujímať aj okolitý svet.

Vyrástli náhle zo zeme

„Vyrástli náhle zo zeme ako lesní duchovia. V otrhaných uniformách, dlhovlasí, špinaví, mierili puškami a mačetami pripravenými na úder.“ Veta z obalu knihy Noční pútnici, ktorú napísal poľský novinár Wojciech Jagielski. Kniha čitateľa prenesie do reálnych miest a udalostí spätých s ozbrojeným konfliktom, ktorý už tri desaťročia nivočí územie súčasnej Ugandy.

„Armáda Božieho odporu bola azda jedinou detskou armádou na svete a možno aj v histórii, ktorá viedla boje s dospelými a bola schopná páchať zločiny a krutosti, akých by sa dospelí neodvážili.“
Wojciech Jagielski – Noční pútnici, Absynt 2016, str. 78

Jagielskeho román nie je len správou o krutosti a nevyspytateľnosti jednej z afrických vojen. Je to príbeh o krajine, o občianskej vojne, o skutočných ľuďoch z kmeňa Ačoliov žijúcich v reáliách severnej Ugandy v provinciách Gulu a Kitgum.

Je to tiež skutočný príbeh o obyvateľoch mesta Gulu, o vojne Armády Božieho odporu, ktorej velí Joseph Kony a o jeho viere v Lakwenu (Duch Svätý). Je to skutočný príbeh o Severinovi a jeho dcére Alice Auma, Ačolioch, vojakoch a rebeloch, ktorí im do krajiny prinášajú toľko utrpenia. A skutočné sú i deti, ktoré sa snažia ujsť pred svojim osudom. Tie, ktorým sa to nepodarí, sa neraz menia na krutých a neľútostných vojakov.

O autorovi

Wojciech Jagielski (n. 1960) je poľský novinár a zahraničný reportér. Pre poľské médiá (tlačovú agentúru a Gazetu Wyborczu) prinášal množstvo reportáži z Afriky, strednej Ázie a Kaukazu. Pôsobil ako vojnový spravodajca v konfliktoch v Afganistane, Tadžikistane, Čečensku a v Gruzínsku.

Je autorom niekoľkých kníh o vojnách v Afganistane, Čečensku a Ugande. Jeho reportáže a romány nadväzujú na dlhoročnú tradíciu poľskej reportážnej literatúry, ktorú stelesňoval jeho mentor a priateľ Ryszard Kapuściński. Jeho poslednou knihou je dielo Všetky Laurine vojny (2015). Noční pútnici (2009) sú prvou knihou Wojciecha Jagielskeho, ktorá je preložená do slovenčiny.

Mato oput – odpustiť či zabudnúť?

Kniha je rozdelená na tri časti. V prvej sa autor venuje osudom ľudí z Gulu. Rodičom a deťom z okolitých miest a utečeneckých táborov, snažiacim sa vyhnúť neľútostnému osudu, keďže, „asi niet zúfalejších miest, než sú utečenecké tábory,“ píše Jagielski. Deťom, ktoré sa dostanú do rúk rebelom, aby v ich mene zabíjali, ale ukazuje aj prácu tých, ktorí im v resocializačných zariadenia pomáhajú v návrate do detstva, či aspoň normálneho života.

 

V druhej časti sa v Kampale, hlavnom meste Ugandy, snaží nájsť odpoveď a na otázku, prečo je práve táto krajina, jedna z najkrajších v Afrike, postihnutá tak zničujúcou vojnou. Približuje čitateľom jej pohnutú históriu. Vládu šialeného Idiho Amina, jeho autokratických nástupcov Oboteho a súčasného prezidenta Museveniho, ktorí spoločne svojou vládou „prebudili ducha Lakwenu“.

Posledná časť sa zameriava na hľadanie cesty, ako sa vymaniť z kruhu násilia, ako deťom vrátiť ukradnutú nevinnosť, ako ich prinavrátiť späť do rodín, ktoré ich neraz, kvôli ich činom v radoch armády rebelov, odmietajú. Posledná časť popisuje i zmysel rituálu mato oput, tradičnej metódy, akou sa v krajine pri Viktóriinom jazere riešili konflikty a odpúšťali viny.

Jagielskeho kniha je veľmi zaujímavým a dôležitým pohľadom do Afriky, regiónu, ktorý je Európe blízky, no Európanmi zabudnutý. Je knihou, ktorá poodhalí zúfalstvo a utrpenie ľudí, ktorých „síce vojna nezbavila života, ale odobrala im jeho zmysel. Vieru, nádej, sny celú energiu.“ Je knihou, ktorá ukazuje, že niektoré zločiny sa nedajú potrestať, ale ak sa s nimi chceme naozaj vyrovnať, musíme ich odpustiť – najmä deťom, vykonať obrat mato oput, očistu od zlej moci.

plus1.2Klady

Veľmi citlivo a faktograficky presne popísané reálie Ugandy i utrpenie detí, ktoré sa proti svojej vôli stali súčasťou dlhoročnej občianskej vojny.

minus1.2Zápory

Niektoré dôležité línie príbehu ostali nedokončené. Záver knihy zanechal mnoho otázok otvorených.

Slovenský preklad knihy Wojciecha Jagielskeho Noční pútnici vydalo vydavateľstvo Absynt v roku 2016. Možno ju nájsť vo väčšine slovenských kníhkupectiev. 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply