Študenti v kultúrnom centre Córdoba v Bratislave simulovali konflikt medzi školou a žiačkou v hidžábe

0

Prednášky členov islamskej nadácie poskytujú autentický pohľad na kontroverzné témy spájané s islámom. Záujem o ne majú najmä stredné a vysoké školy.

Kultúrne centrum Córdoba navštívila v stredu 29. apríla skupina študentov z bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Spolu 44 študentov najskôr v dvoch skupinách navštívilo modlitebňu centra, kde si vypočuli krátku prednášku o muslimoch na Slovensku a mohli sa pýtať, na čokoľvek, čo chceli.

Študenti navštívili islamské centrum a simulovali konflikt medzi školou a žiačkou v hidžábe

44 študentov v dvoch skupinách navštívilo modlitebňu islamského centra a diskutovalo s predstaviteľmi islamskej nadácie

Mnoho študentov zaujímal postoj muslimov k aktuálnym medializovaným témam, predovšetkým útoku na karikaturistov v Paríži a radikálnej skupine ISIL na Blízkom východe. Otázky však boli i o praktických detailoch života muslimov, ako je modlitba či pôst, vieroučné otázky a podobnosti, resp. rozdiely s kresťanskou teológiou.

Prečítajte si tiež: Takto vyzerá diskusia muslima s kresťanom na univerzite. Zhody a rozdiely

Študenti mali možnosť prezrieť si zblízka priestory modlitebne, pýtať sa na jej výbavu a ochutnať tradičné sladkosti. V druhej časti sa do centre vrátilo asi 16 žiakov na program osobitne venovaný šatkám muslimských žien, hidžábom. Najskôr si vypočuli prednášku so základnými informáciami, ako aj rozprávanie muslimky o tom, prečo šatku nosí a aké je to nosiť ju na Slovensku.

Študenti navštívili islamské centrum a simulovali konflikt medzi školou a žiačkou v hidžábe

Žiaci dostali materiály podrobne rozoberajúce tému hidžábu v isláme a voľne k dispozícii boli výtlačky bulletinu Al-Islám, ktorý pravidelne vydáva Islamská nadácia na Slovensku

Následne si vedení odbornými inštruktormi z mimovládneho sektora vyskúšali simuláciu konfliktu medzi vedením školy a žiačkou nosiacou hidžáb, aby sa dokázali vžiť do situácie muslimov a ich rodinných príslušníkov.

Štyri prednášky za 40 dní

Išlo za posledné týždne už o štvrtú prednášku Islamskej nadácie na Slovensku (INS) pre študentov. Koncom marca prijali predstavitelia INS pozvanie prednášať na Trnavskej univerzite v Trnave a v apríli postupne na Univerzite Komenského1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Štyri prednášky za 40 dní Téma islámu a muslimov je už roky na Západe aktuálna a i napriek relatívne malému počtu veriacich tohto náboženstva na Slovensku je táto problematika živá i tu. Rastúci záujem vyučujúcich pozývať členov islamskej nadácie je toho len ďalším dôkazom.

Stretnutia s členmi INS ponúkajú autentický pohľad muslimov na udalosti s nimi spájané. To pomáha rozšíriť obzory študentov a poskytnúť podanie „z prvej ruky“ obzvlášť užitočné v čase, keď sú tieto témy médiami prezentované len veľmi zjednodušujúco.

Prečítajte si tiež: Rozhovor pre TASR: Médiá sú zdrojom negatívneho chápania muslimov. To nie je môj názor, ale štatistický fakt

Predstavitelia islamskej nadácie sa vyvracaniu skreslených informácií o isláme a muslimoch venujú profesionálne. Preto sú ich prednášky jedinečnou príležitosťou, ako si študenti môžu utvoriť si vlastný názor na túto tému, ktorý bude postavený na presnejších informácií, ako sú tie, o ktorých sa dopočujú v médiách.

Foto: INS

Zdieľať