Vedenie mesta sa prezentuje ako otvorené. Bola by škoda, ak by sa moslimská komunita naďalej odsúvala na druhú koľaj.

Denník SME pri príležitosti začínajúceho festivalu [fjúžn] publikoval článok s úryvkom z rozhovoru s riaditeľom Islamskej nadácie na Slovensku Mohamadom Safwanom Hasnom. Nižšie uverejňujeme kompletný obsah rozhovoru.

 

Máte Vy osobne nejakú skúsenosť s bratislavským magistrátom? Čí už z Vašej osobnej skúsenosti alebo s nejakou prípadnou spoluprácou v rámci aktivít Islamskej nadácie?

Tento rok sme sa uchádzali o menší grant Nadácie Bratislava na komunitných aktivít a boli sme úspešní. Usporadúvame v rámci tohto projektu sériu prednášok pre našu komunitu i verejnosť, z ktorých prvá sa už konala a ostatné prebehnú do konca roka. Okrem toho sme mali záujem hovoriť o našej komunite aj s vedením mesta, to sa nám však žiaľ nepodarilo.

Aká bola táto Vaša skúsenosť? Ako ste spolupracovali?

Opakovane sme oslovili kanceláriu pána primátora s prosbou o stretnutie, vždy však bolo na poslednú chvíľu zrušené, až sme nadobudli dojem, že o toto stretnutie nie je veľký záujem. Mali sme pritom v úmysle hovoriť o tom, ako vnímame miesto našej komunity v Bratislave a čo by sme mohli spoločne s mestom urobiť preto, aby bola čo najlepšie začlenená. Pevne však veríme, že tento postoj sa do budúcna zmení. Vedenie mesta sa prezentuje ako otvorené a viackrát prejavilo svoj záujem o iné náboženské komunity, preto by bola škoda, keby moslimská komunita bola naďalej odsúvaná na druhú koľaj.

Ako hodnotíte aktivitu bratislavského magistrátu v rámci začleňovania cudzincov z Vašej komunity?

Boli v minulosti isté stretnutia zamerané na spoznávanie cudzincov, avšak aktivita orientovaná špecificky na bratislavských moslimov zatiaľ chýba, pritom práve Bratislava má najväčšiu moslimskú komunitu na Slovensku.

Čo iné by ešte magistrát mohol robiť pre to, aby sa cudzinci z islamskej komunity začleňovali rýchlejšie/lepšie?

Najlepšie by bolo opýtať sa priamo členov tejto komunity, aké sú ich potreby a pokúsiť sa spoločne hľadať nejaké riešenia. Bratislava nemá žiadny oficiálny priestor, kde by sa bratislavskí moslimovia mohli stretávať, nemá priestor na ich pochovávanie a nezaznievajú ani symbolické gestá, ako gratulácie ku sviatkom či vyjadrenia podpory v prípade, keď býva táto komunita napádaná.

Čo vy považujete na Slovensku za prekážky k začleneniu sa do spoločnosti?

To isté, čo v prípade mesta, no na štátnej úrovni. Tu je navyše prekážkou samotné oficiálne uznanie moslimov ako náboženskej komunity, keďže islám na Slovensku nie je registrovaným náboženstvom, hoci iné náboženské komunity (niektoré i menej početné) registrované sú.

Titulná foto: Image by Helena Jankovičová Kováčová from Pixabay

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply