Kvalitné zážitkové vzdelávanie je jedným zo základov vzájomného porozumenia a patrí k prioritám Islamskej nadácie na Slovensku (INS).

V dňoch od 17. augusta do 20. augusta 2020 sa uskutočnil pilotný tréning pre mladých pro-aktívne zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú chuť meniť našu spoločnosť k lepšiemu a viesť dialóg naprieč kultúrami ako poslovia porozumenia. 4-dňovej intenzívnej dávky vedomostí a zručností sa zúčastnilo 15 mladých vo veku 13-25 rokov.

Timea Szarková z pozície expertky na konflikty a rozvoj mierových programov priblížila základy mediácie a negociácie, spolu s príkladmi priamo z terénu, jej pôsobením v centrálnej Afrike na mierových vyjednávaniach. Súčasťou tréningu boli aj aktivity zamerané na identitu, predsudky a stereotypy, efektívnu komunikáciu a rozvoj dialógu. 

Projekt (Ne)Známi susedia: delegáti spájania susedstiev
Expertka na konflikty Timea Szarková počas prvého dňa programu. Foto: ISLAMONLINE.sk

Čerství mieroví ambasádori budú zveľaďovať kvalitu života v susedstvách cez mikro-projekty a sieťovaním cez interaktívnu online mapu, ktorú plánujeme rozšíriť do všetkých regiónov Slovenska. INS každému z nich poskytne všestrannú podporu v realizácii vlastných nápadov.

Na vlastnej koži

“Som ako kvapka na kameni. Kvapká stále na to isté miesto, necháva tam stopu. A aj ja zanechávam stopu v srdciach mnohých ľudí,“ povedala Rigoberta Menchú Tum, guatemalská aktivistka a nositeľka Nobelovej ceny mieru, ktorú získala v roku 1992 a v roku 1996 sa stala veľvyslankyňou dobrej vôle UNESCO. Kvapka rannej rosy bola umiestnená na prihláške, ktorá prešla výberovým konaním a štafetu tohto posolstva sme odovzdali peer-mediátorom s pôsobnosťou v banskobystrickom, bratislavskom, košickom a trenčianskom kraji.

Projekt (Ne)Známi susedia: delegáti spájania susedstiev
Účastníci školenia si pripravili mini-projekty, ktoré počas jesene a zimy postupne predstavíme. Foto: ISLAMONLINE.sk

Hate speech a extrémistické prejavy voči minoritám sú čoraz častejšie, čo dokazujú nielen viaceré štúdie, ale aj počet verbálnych útokov, predovšetkým v online priestore, a činov páchaných z nenávisti, ktoré zostávajú v šedej zóne neviditeľnosti, pre strach a obavy z možného útoku.

O ozbrojenom konflikte a násilí, ktorého vyústením bol vojenský konflikt, porozprávali dve hrdinky, hoci každá pochádza z inej geografickej polohy, spájajú ich bolestivé spomienky. Larisa z Grozného priblížila svoj útek s rodinou pred otvorením násilím a o tom ako jej Slovensko poskytlo útočisko. Lejla zo Sarajeva opísala ako si susedia pomáhali aj počas obliehania mesta a aké pocity prežívala v úkryte pred bombardovaním. Autentické príbehy a osobné stretnutia podporili kritické a konštruktívne myslenie účastníkov.

Spoznávaním sa proti dezinformáciám

Dnes dezinformácie čoraz viac podnecujú extrémizmus a radikalizmus, čím sa vytvára živná pôda pre silné sociálne vylúčenie a interpersonálna nedôvera mladých voči susedstvám s cudzincami, muslimami a utečencami. Práve tento fakt bol východiskovým bodom pre tento projekt, navrhnutý vo formáte 3v1, pričom každá časť tvorí samostatný celok. Okrem aktivizácie mládeže sa môžete tešiť na jesennú sériu video-komentárov na tému prienikov a spojítok medzi susedmi alebo osobnú návštevu do kultúrneho centra Córdoba.

Projekt (Ne)Známi susedia: delegáti spájania susedstiev
Foto: ISLAMONLINE.sk

Smelo sa nám ozvite, ak máte pocit, že tí vaši susedia vás odsúdili prv ako vás mali príležitosť vôbec spoznať alebo naopak žijete v dobrom susedstve a chcete byť inšpiráciou iným. Obyčajné spojenie „S ako susedia“ možno spoločne pretaviť do reálnej spolupráce, súdržnosti a solidarity, súžitia s akcentom na vzájomný rešpekt.

Dlhoročným heslo Islamskej nadácie na Slovensku je „myslíme globálne, pôsobíme lokálne“, preto nám záleží na komunite v ktorej žijete a bývate. Vďaka týmto aktivitám priblížime pozitívne príklady z radov muslimskej minority, zvýšime povedomie o stereotypoch a predsudkoch, pričom sami pocítite sociálny komfort a zvýšenú mieru akceptácie zo strany majority.

Tréning sa uskutočnil v rámci projektu (Ne)Známi susedia zameraný najmä na prevenciu radikalizácie mladých a znižovanie prejavov extrémizmu v priamej konfrontácií s predsudkami a stereotypmi.

Titulná foto: ISLAMONLINE.sk

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Islamská nadácia na Slovensku (INS).

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply