Kotlebova poslankyňa v parlamente: Cieľom boja proti antisemitizmu je svetovláda islámu

0

Grausová: Stojí za povšimnutie, že definícia antisemitizmu bola vypracovaná rok po začatí muslimskej invázie.

Andrej Danko, ktorý sa doma a vo svete preslávil napríklad tvrdením, že „islamizácia začína kebabom“, sa pred niekoľkými týždňami dostal do nečakanej situácie. V diskusii o zákonnej definícii antisemitizmu ho poslanci Kotlebovej ĽS NS označili za politika, ktorý chráni muslimov a de facto podporuje tichú islamizáciu Slovenska.

Počas parlamentnej rozpravy o iniciatíve predsedu NR SR Andreja Danka zakotviť v zákone definíciu antisemitizmu okrem „Kotlebovcov“ nevystúpili skoro žiadni iní poslanci. A ako to už v ostanom čase býva, tak aj pri diskusii o antisemitizme sa zástupcovia krajnej pravice nevyhli použiť eso z rukáva – muslimskú kartu.

V diskusii svojim emočným vystúpením zaujala predovšetkým poslankyňa strany Kotleba – ĽS NS Natália Grausová. Tá sa v minulosti preslávila najmä tým, že sa pokúšala presadiť, aby sa na úvod každého rokovania parlamentu modlil otčenáš a tiež tým, že všetkých poslancov, okrem tých od Kotlebu, označovala za fašistov.

Poslanci ĽS NS v parlamente: Zákaz interrupcií ako ochrana pred islamizáciou

Definícia antisemitizmu a muslimská invázia. Náhoda?

Počas rozpravy 27. novembra 2018 predkladateľovi vytkla zbytočnosť schvaľovaného návrhu, keďže od druhej svetovej vojny uplynulo už viac než sedemdesiat rokov a definícia antisemitizmu nie je potrebná.

Podľa poslankyne Grausovej by sa mala skôr riešiť situácia na Blízkom východe. „O situácii najmä v muslimskom svete sa taktne mlčí. Stojí za povšimnutie, že definícia antisemitizmu bola vypracovaná a prijatá len rok po začatí muslimskej invázie do krajín Európske únie.“

Snaha spojiť islám a muslimov s antisemitizmom však neskončila len pri tomto premostení. Spolu s tzv. inváziou poslankyňa nezabudla spomenúť obligátne zhoršenie bezpečnosti v Európe, ktoré je údajne späté s prijímaním migrantov, predovšetkým muslimov. Podľa Grausovej nárast antisemitizmu a oslabenie bezpečnosti v Európe postihlo najmä európskych židov.

„Nárast útokov proti židom a ich inštitúciám je tak dokázateľne spojený s prudkým nárastom populácie muslimov, imigráciou do Európy a ich radikalizáciou,“ prehlásila poslankyňa a dodala, že túto „pravdu“ zakrývajú politické elity a tzv. multikultúrny mainstream, ktorí sa v rámci svojho programu snaží islamizovať Európu.

Dokumenty z „diablovej dielne“

Poslankyňa Grausová je verejnosti prakticky neznáma, avšak jej parlamentné vystúpenia zamerané najmä voči muslimom sú obsahovo porovnateľné s tými, za ktoré začiatkom tohto roka museli platiť pokutu stálice islamofóbnej scény, poslanci Mazurek a Mizík. Odlišnosťou je azda len schopnosť spájať nespojiteľné a v rámci vystúpenia podliehať návalu emócií.

Toto všetko sa objavilo aj v prípade diskusného príspevku pri kritike definície antisemitizmu. Poslankyňa Grausová za týmto návrhom vycítila „diablov“ plán, ktorý sa skrýval vo všetkých dokumentoch, ktoré sa v poslednom čase snažili „zničiť kresťanskú tradíciu Slovenska“.

„Všetky tri dokumenty [Globálne rámec o migrácii, Istanbulský dohovor a definícia antisemitizmu, pozn. Redakcie] sú tak len kamuflážou zámeru vniesť do právneho systému krajín Európskej únie zákony, ktorými je možné trestne stíhať Európanov za všetko, čo nie je v súlade s neomarxistickou, multikultúrnou ideológiou,“ prehlásila slovenská politička.

Poslankyňa Grausová v Národnej rade kritizovala islám aj v minulosti:

https://www.facebook.com/IslamOnline.sk/videos/10154680749267629/

Cieľom je svetovláda muslimov

Predstavy poslankyne Grausovej o fungovaní sveta sa veľmi nelíšia od toho, pred čím už v roku 2015 varoval dnešný predkladateľ jedného zo „zradných“ dokumentov Andrej Danko – pred svetovládou muslimov. „Cieľom je svetovláda islamu… v svätej knihe muslimov Koráne a právnom systéme šarí’a nájdeme všetko – od spôsobu, ako sa správať k otrokom, ženám a židom, kresťanom a príslušníkom ostatných náboženstiev,“ vysvetľovala Grausová.

Súčasne vyslovila obavu, že práve kvôli hrozbe onej svetovlády je predmetná definícia antisemitizmu nebezpečná pre Slovensko, Európu, demokraciu, slobodu a nositeľov európskej kultúry a civilizácie:

„Liberálna demokracia Západu je v skutočnosti neomarxistická, multikulturálna, multikultúrna diktatúra a tyrania menšín s totalitným politickým režimom bez eliminácie, ktoré nemá Európa, Európska únia a Európania budúcnosť. V hre na demokraciu má tento totalitný režim takzvanú mäkkú formu, ktorej sa zatiaľ, iba zatiaľ používajú jemnejšie spôsoby represie.“

 

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply