Reakcia na obvinenie slovenského muslima českou políciou

0

V médiách sa dnes objavila informácia o tom, že česká polícia obvinila konvertitu na islám pôvodom zo Slovenska z prípravy útoku. Keďže niekoľko predstaviteľov médií sa na nás obrátilo s prosbou o vyjadrenie, radi by sme uviedli stručnú reakciu.

Dotyčného mladíka nepoznáme, nevieme o tom, že by sa niekedy angažoval v rámci slovenskej muslimskej komunity. V médiách je zatiaľ o prípade iba málo informácií, takže ťažko robiť nejaké závery, no pokiaľ sa obvinenia potvrdia, bude nás to naozaj veľmi mrzieť. 

Islamská nadácia na Slovensku sa dlhodobo snaží pracovať na budovaní atmosféry dôvery a porozumenia medzi slovenskými muslimami a širokou verejnosťou. Preto by sme radi apelovali aj na vašich čitateľov, keď zachytia správy o takýchto prípadoch, aby sa vyhýbali uplatňovaniu kolektívnej viny a vnímali muslimskú komunitu prostredníctvom väčšiny jej členov vrátane lekárov, inžinierov a odborníkov z rôznych oblastí a nie prostredníctvom takýchto ojedinelých indivíduí.

V Bratislave, 14. septembra 2018
Islamská nadácia na Slovensku

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply