Islamská nadácia mala program v Starej tržnici pri príležitosti Svetového dňa utečencov

0

Centrum hlavného mesta si pripomenulo solidárnosť.

V nedeľu 18. júna 2017 sa v priestoroch Starej tržnice pri príležitosti Svetového dňa utečencov uskutočnila ďalšia akcia zo série obľúbených Nedeľných parád, ktoré poukazujú na rozmanitosť a pestrosť medzi nami.

Ústrednou témou, ako aj samotnými aktérmi, boli tentokrát utečenci žijúci na území Slovenskej republiky.

Islamská nadácia mala program v Starej tržnici pri príležitosti Svetového dňa utečencov

Účasť Islamskej nadácie

Islamská nadácia v spolupráci s inými významnými neziskovými organizáciami poukázala na súvislosti migračných tokov, dôsledky a dopady pre spoločnosť, ako aj nevyhnutnosť globálneho prístupu.

Svoje aktivity prezentovali UNHCR, Amnesty International, ADRA, SOS Ukrajina, Hands of Palestine Womens, Bahájske spoločenstvo na Slovensku, Internationals Bratislava, Krajanský inštitút, pobytové tábory Ministerstva vnútra SR či Mareena (pôvodne iniciatíva Kto pomôže?). Hlavnými organizátormi podujatia boli Nadácia Milana Šimečku, Aliancia Stará Tržnica a Slovenská humanitná rada.

Islamská nadácia mala program v Starej tržnici pri príležitosti Svetového dňa utečencov

INS od svojho vzniku v roku 1999 kladie dôraz na humanitárnu pomoc. Popri pravidelných materiálnych zbierkach núdznym vo svete či v rámci Slovenska sa snažíme vytvárať bezpečné miesto pre utečencov s rôznymi statusmi a byť im nápomocní počas jednotlivých etáp integračného procesu.

So zapojením utečencov

Považujeme za potrebné, aby sa títo ľudia identifikovali so svojim novým prostredím, ako aj statusom. Ich seba-prezentácia a seba-realizácia tomu môžu výrazne pomôcť. Preto sme sa v tento deň rozhodli poveriť samotných utečencov a utečenkyne, aby ako najpovolanejší ozrejmili túto problematiku slovenskej verejnosti.

Islamská nadácia mala program v Starej tržnici pri príležitosti Svetového dňa utečencov

Popri utečencoch sa do programu Islamskej nadácie zapojili i ďalší muslimovia na Slovensku. Islamské melódie z reproduktorov vystriedalo živé vystúpenie hudobníčky z Čiernej Hory hrajúcej balkánsko-orientálne tóny na akordeóne.

Usmievavá Indonézanka predstavila štýly viazania hidžábu, zručná dievčina z Pakistanu hennou zdobila ruky hostí ornamentmi a šálka čaju s bergamontom spolu so sladkými datlami poskytli priestor pre priateľské posedenie.

Islamská nadácia mala program v Starej tržnici pri príležitosti Svetového dňa utečencov

Debatovalo sa aj nad výstavou fotogragií Ramadán v Európe, kým si deti veselo navliekali korálky na svoje náramky priateľstva. A asi najviac práce mala profesorka zo Sýrie, ktorá ponúkala rýchlo-kurz arabského jazyka. Voňavý chlebík – čepelgash priamo z otvoreného ohňa ponúkala už tradične pani z Čečenska.

Podujatie vyvrcholilo Dážnikovým pochodom ulicami Starého mesta na prejav solidarity s tými, ktorí o svoje domovy prišli.

Každé tri sekundy

Výročná správa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádza, že počet utečencov, žiadateľov o azyl a vnútorne vysídlených osôb v roku 2016 dosiahol historické maximum – 65,6 miliónov osôb.

Každé tri sekundy sa niekto na svete stáva utečencom, či už v dôsledku vojnových konfliktov alebo prírodných katastof, a iných dlhodobo pretrvávajúcim krízovým situáciam.

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov sa v roku 2000 rozhodlo venovať 20. jún utečencom. Od toho roku sa World Refugee Day – Deň utečencov sa oslavuje naprieč celým svetom a pripomína nám odvahu a silu všetkých utečencov.

Hlavným zmyslom tohto dňa je poukázať na životné podmienky a problémy utečencov a zvyšovať povedomie spoločnosti o týchto problémoch.

Foto: ISLAMONLINE.sk

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply