Židovské a muslimské komunity v USA vydaly společné prohlášení za ukončení násilí a výhružek

0

Přečtěte si překlad celého znění prohlášení.

Čelní představitelé kalifornských židů a muslimů Seth Castleman a Basim Elkarra společně s tucty dalších komunitních předáků vydali společné prohlášení odsuzující páchání násilí proti menšinovým vyznáním a výhružným zprávám adresovaným jejich členům.

V prohlášení, které uveřejnil internetový portál The Sacramento Bee, jeho signatáři píší:

V posledních týdnech došlo k násilným útokům na mešity v Davisu a Rosevillu. V posledních dnech a týdnech se staly mešity i synagogy po celé zemi objektem výhružek, tucty židovských komunit obdržely výhružku pumovým útokem, došlo ke žhářským útokům na mešity v Santa Barbaře a v Tampě na Floridě. Více než 200 židovských hrobů na hřbitovech v St. Louis a Philadelphii bylo zneuctěno.Proto my stojíme ruku v ruce spolu a vyzýváme k mírovému odporu: Toto musí skončit.

Z hrůz minulosti je nám známo, že mlčení je tichým komplicem takové nenávisti a násilí. Nebezpečnosti netolerance a zášti jsme si velmi dobře vědomi. A také dobře víme, že mnohem silnější jsou síly porozumění, moudrosti a soucitu.

Neexistuje žádný jednotný politický názor islámu či judaizmu. Nicméně jednotné chápání obě tyto tradice sdílejí: Lidstvo je naplněním Božího posvátného plánu. A je naším morálním imperativem chránit a pečovat o nás samé, naše sousedy, utiskované a cizince. Proto se velmi ostře stavíme proti útlaku svých sousedů odlišného náboženského vyznání, stejně ostře jako se stavíme proti útlaku naší vlastní náboženské komunity. Hledání obětních beránků v nábožensky, národnostně, rasově či z hlediska původu odlišných jednotlivcích i komunitách je nemorální, nespravedlivé a často podložené nepravdami o tom, odkud pramení naše síly a co je výzvou pro naši zemi.

Amerika je tvořena velkou různorodostí. A právě různorodost je tím, co činí Ameriku velikou. Není to náhoda. USA byly založeny jako národ na principu jednoty, ale nikoli jednakosti. Byl to radikální experiment demokracie a o 240 let později jsme stále zapojeni do tohoto úsilí, protože demokracie a občanská společnost, založená daleko spíše na hodnotách, nežli na obavách a úsilí o ni, není nikdy dosaženo, ale jde o nepřetržitý proces.

Věříme, že jsme ve svých základních a obecně sdílených hodnotách jednotní. Protestanti i katolíci, židé i muslimové, hidnduisté, sikhové či buddhisté, všichni jsme dětmi jak moudrosti, tak i hodnot. A všechny naše náboženské tradice nás zavazují k tomu, abychom druhé respektovali a starali se o ně, bez ohledu na naše rozdíly.

Vědomi si toho, že se musíme také dívat dovnitř sebe samých, do nitra našich srdcí, abychom nalezli sémě obav a hněvu, zároveň vyzýváme naše politické vůdce jak na lokální, tak i na celonárodní úrovni, aby odsoudili naprosto jednoznačnými slovy tuto vlnu násilí a netolerance. Voláme naše politické vůdce, aby se přidali k nám a čestně se podívali, co způsobilo tuto současnou explozi trestných činů z náboženské nenávisti. Apelujeme na lidi všeho vyznání či bez vyznání, aby takové toxické prostředí, které pěstuje toto sémě nenávisti a násilí netolerovali. Společně budeme pěstovat hlubší porzumění, spolupráci a vzájemný respekt.

 

Zdieľať

Leave A Reply