Nacisti citovali Protokoly sionských mudrcov či myšlienky Main Kampfu. Dnešní extrémisti šíria fabulácie o postoji muslimov k nemuslimom či poplašné správy o raste muslimských komunít, ktoré prezentujú ako stratégiu na dobytie Západu.

Štúdia financovaná nemeckým Ministerstvom zahraničiá uvádza, že nárast podpory extrémistov po roku 1999 je exponenciálny. Dokazuje to aj ich zvýšený počet v laviciach Európskeho parlamentu, v ktorom obsadili 172 poslaneckých kresiel, čo je súhrnne 23 % získaných mandátov.

Aké sú vlastne príčiny nárastu pravicového extrémizmu v Európe a nakoľko je situácia závažná sa v článku na platforme Medium zamýšľa investigatívny novinár a odborník na medzinárodnú bezpečnosť Nafeez Ahmed.

„Nemecká správa sa zhoduje s celým radom podobných výskumov, ktoré vidia podobnosť medzi antimuslimskou nenávisťou súčasnosti a jedovatým antisemitizmom z počiatku dvadsiateho storočia,“ konštatuje novinár, ktorého na jeho osobnom Twitter účte sleduje takmer 70-tisíc ľudí.

„Tieto nové vedecké štúdie,“ pokračuje Ahmed, „od popredných odborníkov vykresľujú alarmujúci obraz vzostupu xenofóbie naprieč celým svetom vrátane najmocnejších liberálnych demokracií. Možno tu vidieť veľmi výraznú paralelu s toxickou klímou tridsiatych rokov minulého storočia.“

Novinár pritom poukazuje na nárast popularity antimuslimskej rétoriky v americkej kampani pred prezidentskými voľbami, najmä v kontexte kampane Donalda Trumpa. Pripomína tiež vzostup extrémistických strán v Nemecku (AfD) a v strednej Európe, kde nevynecháva ani Kotlebovu ĽSNS.

Krycia agenda krajnej pravice

Ahmed analyzuje programové ciele extrémistických politických strán, ktoré na jednej strane strašia islámom a muslimami, ako nepriateľmi pre Európu, no na strane druhej nekriticky podporujú politiku Izraela.

Agenda krajnej pravice v súčasnosti pripomína politiku a rétoriku nacistov z 30. rokov 20. storočia, ktorí často citovali tzv. Protokoly sionských mudrcov či myšlienky Hitlerovho Main Kampfu. Dnešní extrémisti bežne šíria veľmi podobné fabulácie o muslimoch a ich postoji k nemuslimom. Populárne sú i poplašné správy o populačnom raste muslimských komunít, ktoré tieto skupiny prezentujú ako stratégiu muslimov na dobytie Západu.

Autor pripomína výskum prof. Amikama Nachmaniho, ktorý taktiež potvrdzuje, že „nacistická rétorika namierená voči židom je dnes namierená voči muslimom.“ Profesor Nachmani upozorňuje aj na to, že „európski krajní pravičiari, nacionalisti a fašisti v súčasnosti zneužívajú v nebezpečnú zmenu postoja: ich cieľom je získanie legitimity tým, že dvoria Izraelu. Dúfajú, že sa zbavia antisemitskej minulosti, keď budú podporovať izraelskú politiku v arabskoizraelskej otázke.“ Zároveň však dodáva, že táto krycia agenda sa nakoniec môže obrátiť aj proti židom.

Nafeez Ahmed prichádza k záveru, že „antisemitizmus a antimuslimská nenávisť spolu napriek odlišnostiam úzko súvisia a majú rekordnú podporu.“

Titulná foto: Gavin Lynn, Flickr, CC BY 2.0

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply