Iniciativa poskytuje kompletní studijní programy pro syrské děvčata a chlapce, kteří přišli o možnosti výuky. Charitativní platforma ponese název Sindiján.

Katarská humanitární organizace Raf a internetový portál Riwaq zaměřující se na online bezplatné kurzy společně podnikají charitativní iniciativu nabízející vzdělání statisícům dětských a mladistvých uprchlíků ze Sýrie, informoval Noon Post.

Mládež a školství ve válkou zmítané Sýrii

Více než polovinu z celkového počtu 11 milionů syrských uprchlíků a vnitřně přesídlených tvoří děti a mládež do 17 let. Od propuknutí syrské revoluce vládnoucí diktátorský režim zničil nebo poškodil na 4-tisíce objektů a budov vzdělávacích institucí po celé Sýrii. Díky tomuto zasažení infrastruktury režimem přišlo o možnosti školní docházky na 2,1 milionu syrských dětí.

Stávající školy jsou schopny pojmout jen méně než 30 % studentů z řad vnitřně přesídlených. Školy v Libanonu jsou schopny zajistit výuku pouze 200-tisícům z více než 400-tisíc dětí a mladistvých, kteří v zemi oficiálně přebývají jako uprchlíci.

Celkový počet dětí mezi syrskými uprchlíky je asi 2,9 milionu, z nich asi 45 % je vyloučeno ze vzdělávacího procesu. Dalších 200-tisíc syrských vysokoškolských studentů v Libanonu nemá možnost dále pokračovat v univerzitní výuce.

Charitativní platforma pro bezplatné vzdělávání ponese název Sindiján, v arabštině označující vždyzelený dub. Jde o iniciativu, která má poskytnout vzdělání dětem syrských utečenců přes internet.

Iniciativa poskytuje kompletní studijní programy pro syrské děti a mladistvé, kteří přišli o možnosti výuky, protože se ocitly v pozici uprchlíků v cizině, anebo vnitřně přesídlených v rámci Sýrie a jejich jedinou nadějí je výuka na dálku, kterou poskytne právě internetová iniciativa.

Iniciativa Sindiján vznikla jako plod spolupráce webové platformy Riwaq a přímo v terénu působící humanitární organizace RAF před šesti měsíci. Opírá se o bohaté zkušenosti webové platformy s poskytováním otevřeného vzdělávání s cílem učinit vědu a znalost dostupnou širokým masám právě s užitím internetu.

Riwaq je první arabská platforma svého druhu a současně doposud největší co do počtu studentů a volně poskytovaných materiálů usnadňujících přístup k poznatkům jak pro začátečníky, tak i pro experty v mnoha oblastech lidské činnosti. Toto bude nově využito při poskytování těchto informací a výukových programů pro co největší počet dětí syrských uprchlíků, které o všechny ostatní možnosti vzdělání přišly.

Spolupráce s univerzitami

Iniciativa Sindiján se snaží získat co možná nejvíce možností oficiální partnerské spolupráce s univerzitami a akademickými institucemi pro zajištění odborné fundovanosti výuky. Katarská charitativní organizace Raf se pak postará o zajištění možností pro online výuku přímo na místě v uprchlických táborech.

Organizace Raf je dle svých slov plně připravena podílet se na iniciativě Sindiján, zajistí potřebné výukové materiály a testy a také se vynasnaží zapojit do projektu co možná nejvíce uznávaných a certifikovaných univerzit a vzdělávacích institucí, jako je např. Univerzita Ismá’íla al-Azharího v Súdánu, specializující se na výuku práva.

Iniciativa začne pilotním projektem, kdy se během prvních tří měsíců po spuštění zkušebně zaměří na prvních 10-tisíc syrských studentů. Postupně se bude rozšiřovat na stále větší počet klientů.

Iniciativa je zaměřena také na vnitřní přesídlence, kteří kvůli válce sice svou vlast neopustili, ale byli nuceni opustit své domovy a odejít do jiné části země. Jejich počet je odhadován na stovky tisíc. Možnosti jejich vzdělávání jsou zoufalé a hrozí, že výsledkem bude generace zcela zbavená možnosti získat jakékoli vzdělání, neboť stávající školská zařízení nemají kapacity pojmout obrovský počet přesídlených.

Prolomit izolaci

Iniciativa si klade za cíl prolomit izolaci syrských uprchlíků v cizině. Největší počet z nich našel útočiště v Turecku a zdejší Syřané čelí kromě jazykové bariéry dalšímu obrovskému problému, kterým jsou právě vzdělávací možnosti.

Internetová výuka v přímo v arabštině může dětem uprchlíků pomoci tuto překážku překonat a poskytnout také další užitečnou pomoc pro zemi sužovanou politickým rozvratem. Podobně tomu může být i v Iráku, kam se uchýlili především obyvatelé regionů okolo syrského města Deir az-Zúr. Podmínky zde jsou podle vícero mezinárodních organizací vůbec nejhorší.

Pokusným spouštěním iniciativy Sindiján se katarská humanitární organizace Raf snaží zaplnit mezeru ve vzdělávání syrských uprchlíků, obrátit pozornost světové veřejnosti na nejednoduché podmínky obětí syrské války, snažící se zajistit svým dětem smysluplnou budoucnost i za těchto obtížných podmínek a zalarmovat okolní země a důležité světové hráče, aby i oni pomohli tuto otázku řešit.

Počáteční fáze projektu se bude odehrávat v Turecku a jeho cílem budou děti syrských uprchlíků, které byly kvůli neustávajícímu válečnému konfliktu v jejich domovině nuceny přerušit základní školní docházku.

V Turecku jsou plánována tři samostatná výuková centra, která jim umožní navázat a pokračovat a také podchytí studenty, kteří mají zájem o další, vyšší stupně vzdělání v rámci této iniciativy. Druhá a následující fáze potom pokryjí i tisíce studentů v táborech pro vnitřně přesídlené v samotné Sýrii.

Titulní foto: Utečenecký tábor v Jordánsku, 2014. Foto: World Bank, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply