Vyhlásenie k nedávnym prípadom sexuálneho násilia v Nemecku

8
Sme hlboko znepokojení súčasnými udalosťami, zároveň však odmietame priame či nepriame spájanie terorizmu, alebo sexuálneho násilia s islámom, či dokonca muslimskou komunitou na Slovensku.
Či už chceme alebo nie, stávame sa žiaľ predmetom predvolebnej kampane. Obávame sa, že súčasná celospoločenská atmosféra môže ohroziť bezpečnosť našich rodín, najmä žien a detí. Prosíme preto politických predstaviteľov, ako aj osobnosti spoločenského života a médiá, aby na to brali ohľad.
V Bratislave, 7. 1. 2016
Islamská nadácia na Slovensku
Zdieľať