Za dojem, že všichni teroristé jsou muslimové, do velké míry mohou media a jejich způsob, jakým islám, muslimy a terorizmus pokrývají.

Dalia Mogahed, americká socioložka a výkonná ředitelka Gallup Institutu pro muslimská studia a zároveň bývalá poradkyně amerického prezidenta Baracka Obamy uvedla, že statistiky ukazují, že většina teroristů vůbec nejsou muslimové a že muslimové samotní nenesou za terorizmus žádnou vinu. Při své účasti v Daily Show s Trevorem Noahem v epizodě s názvem Islamofobie a role medií v jejím šíření Mogahed uvedla, že muslimové jako komunita jsou zrovna tak nevinní, jako je nevinná i většina křesťanů.

Podle Mogahed za dojem, že všichni teroristé jsou muslimové, do velké míry mohou media a jejich způsob, jakým islám, muslimy a terorizmus pokrývají. Toto přesvědčení zásadně nekoresponduje s fakty zjištěnými o terorizmu v reálném světě.

Tonight! Director of Research at the Institute for Social Policy and Understanding, @daliamogahed, stops by.

Fotka uverejnená používateľom The Daily Show (@thedailyshow),

Výzkumy socioložky Dalie Mogahed ozřejmují a upřesňují některé skutečnosti ohledně muslimů a upozorňují na skutečnost, že mešity představují pro ty, kteří je navštěvují primárně místa, na kterých mohou komunikovat s ostatními členy své komunity a ztělesňují tendence zmírňující sociální napětí. Zdůraznila, že průzkumy ukazují, že návštěvníci mešit mezi americkými muslimy mají sklon více se podílet na občanském životě a být tolerantnější vůči příslušníkům jiných náboženských vyznání, než ti, kteří do žádné mešity nechodí.

„Ohledně vztahu mešit k extremizmu existuje mnoho obrovských nedorozumění,“ řekla Mogahed, věnující se problémům amerických muslimských komunit a organizací, a zdůraznila, že štvavá kampaň a šíření strachu působí škodu všem zúčastněným stranám, nikoli pouze muslimům. „Propadli jsme do jistého druhu rozdmýchávání strachu. Pokud považujeme netoleranci za normální, neubližuje jen muslimům, ubližuje nejen dané skupině lidí, proti které je namířena, ale všem obyvatelům. Proto se něčemu takovému musíme postavit my všichni.“

V rozšířené verzi online rozhovoru pro webový portál Stepfeed zopakovala Mogahed nezbytnost úlohy medií při potlačování paniky u lidí, kteří muslimy nejsou. Tato panika vznikla jako důsledek teroristických útoků po celém světě. Muslimové podle ní nejsou takoví, jak je media vykreslují.

Mogahed také zdůrazňovala, že muslimové jsou, navzdory statistikám, tvrdícím že většina terorizmu je páchána nemuslimy, jako jediní z mnoha komunit stále žádáni, aby se omlouvali za terorizmus a distancovali se od něj. Toto začalo již před 14 roky a fakt, že tento trend i nadále trvá a nepomíjí, že muslimové jsou neustále vyzýváni, aby se od terorizmu distancovali, považuje za jistý druh ponížení.

„Nastal čas, abychom pohlíželi s presumpcí neviny konečně i na muslimy a obecně na lidi s jinou, než bílou barvou pleti tak, jako s presumpcí neviny pohlížíme i na bělošskou většinu,“ řekla Mogahed.

Dalia Mogahed je jednou z předních osobností hájících ve veřejném prostoru muslimskou komunitu. Aktivně se vyjadřuje k tématům narušujícím dobrý obraz muslimů v mediích a sama se účastní boje proti diskriminaci, která muslimskou komunitu na denní bázi postihuje.

Také se vyjádřila k názorům považujícím muslimské ženy nosící tradiční zahalující oděv za utlačované. Není tomu tak a navíc podobná nařízení existují i v jiných náboženstvích, kde to jako znak útlaku vnímáno není. Statistiky sociologických průzkumů tento předpoklad vyvracejí. Tento předsudek podle socioložky není jen součástí islamofobie, ale navíc škodí i samotným těmto ženám, neboť sugeruje myšlenku, že rovnoprávnost a nezávislost ženy se pozná jen na základě jejího vzhledu.

 

Dalia Mogahed

Americká socioložka egyptského původu, specialistka na muslimské společnosti a jihozápadní Asii. Narodila se v Káhiře a v dětství její rodina emigrovala do USA. je výzkumnou vedoucí Institutu pro výzkum, sociální politiku a porozumění (ISPU) a výkonnou ředitelkou Gallup Institutu pro muslimské studie, sociologického pracoviště zabývajícího se získáváním dat o muslimských společnostech a názorech muslimů. V roce 2015 ji časopis Forbes označil za jednu z deseti nejvlivnějších žen arabského světa.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply