Vyhlásenie Islamskej nadácie na Slovensku k sobotňajšiemu protestu proti imigrantom a „islamizácii“

3

Islamská nadácia na Slovensku s poľutovaním konštatuje, že dlhodobo mediálne nezvládnutá problematika participácie štátov Európskej únie na utečeneckej kríze, ktorá postihla stredomorské krajiny EÚ, vyústila do otvoreného, avšak, žiaľ, očakávaného pochodu nenávisti, ktorého svedkami a obeťami sa stali obyvatelia a návštevníci Bratislavy.

Z dôvodu opakovane negatívneho vyobrazovania muslimov a islámu viacerými slovenskými médiami a niektorými politikmi, ktorí sa v snahe získať hlasy frustrovanej časti slovenskej spoločnosti čoraz častejšie uchyľujú k nevyberaným a nepravdivým útokom na islám, sa ústredným motívom sobotňajšieho pochodu stúpencov krajnej pravice stala téma údajnej islamizácie. Žiaľ, neostalo len pri transparentoch a heslách proti muslimom a tým, ktorí sa verejne zastávajú ich práv – občanov a obyvateľov Slovenskej republiky. Obeťou takto prehlbujúcej sa nenávisti, sa stala i muslimská rodina s malým dieťaťom, ktorá v tento deň navštívila Bratislavu.

Predstavitelia Islamskej nadácie na Slovensku rozhodne odmietajú akékoľvek násilie. Opakovane odsudzujú činy tých, ktorí údajne v mene islámu šíria teror a nenávisť v rôznych kútoch sveta, vrátane Európy. Islamská komunita na Slovensku sa jednoznačne a verejne hlási k ideám a hodnotám slobody, spravodlivosti a solidarity a rešpektuje Ústavu a zákony Slovenskej republiky. Navzdory takto deklarovanému postoju sú muslimovia na Slovensku naďalej stigmatizovaní a verbálne napádaní zo strany niektorých politických strán, verejných osobností a médií a to, žiaľ, nielen tých, ktorí sa hlásia k ideám krajnej pravice.

Prečítajte si tiež: Slovenskí muslimovia sa boja. Dopady útokov v Paríži sa prejavili aj u nás

Tento týždeň začal pre muslimov pôstny mesiac ramadán. Čas, v ktorom sa veriaci na celom svete usilujú prostredníctvom modlitieb, pôstu a charity zlepšiť seba i svet vo svojom okolí. Mesiac, v ktorom si chcú v pokoji pripomínať zvestovanie Božieho posolstva. Sobotné udalosti i to, čo im predchádzalo, však namiesto pokoja vnášajú do sŕdc slovenských muslimov strach a obavy o vlastnú budúcnosť.

Z tohto dôvodu apelujeme na slovenských politikov – prezidenta Slovenskej republiky, predstaviteľov Národnej rady Slovenskej republiky a Vlády Slovenskej republiky – aby sa postavili na obranu práv a slobôd občanov Slovenskej republiky muslimského vierovyznania.

Žiadame, aby podnikli potrebné kroky na ochranu muslimov pred ďalšími násilnosťami, ktorých obeťami by sa mohli stať v prípade stupňujúcej sa protiislamskej rétoriky. Hystéria, ktorú vyvolala „diskusia“ okolo migrantov v mnohom pripomína tú, ktorá bola v 30. rokoch minulého storočia namierená voči európskym židom. Prosíme ich, aby túto hrozbu nepodceňovali a nedopustili tým opakovaniu činov, ktoré v minulosti nasledovali po slovách nenávisti.

V Bratislave 20. júna 2015

Islamská nadácia na Slovensku
Portál ISLAMONLINE.sk

info@islamweb.sk
+421 944 560 161

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.