Indonézski kresťania slovenským muslimom: Hľadajte pomoc u miestnych kresťanov, nám pomáhajú muslimovia

0

Delegácia náboženských a politických predstaviteľov z Indonézie ocenila rovnosť pred zákonom na Slovensku. Pri riešení problémov muslimov odporučili hľadať pomoc u kresťanov.

31. októbra sa v priestoroch kultúrneho centra Córdoba v Bratislave konalo stretnutie akademikov, popredných náboženských predstaviteľov indonézskych muslimov, kresťanov a konfuciánov a štátnych predstaviteľov vrátane pracovníkov Ministerstva náboženských záležitostí a Ministerstva zahraničných vecí Indonézie s členmi Islamskej nadácie na Slovensku (INS).

Návšteva bola súčasťou niekoľkodňového programu na Slovensku, v rámci ktorého sa stretli so slovenským ministrom zahraničných vecí, niektorými poprednými náboženskými predstaviteľmi, predstaviteľmi tretieho sektora a navštívili Univerzitu Cyrila a Metoda v Trnave.

Foto: INS
Foto: INS

Cieľom návštevy v centre Córdoba bolo diskutovať s predstaviteľmi INS o situácii muslimskej menšiny na Slovensku a deliť sa o skúsenosti s životom v postavení menšiny v pluralitnej slovenskej spoločnosti.

Stretnutia trvajúceho o niečo viac ako hodinu sa zúčastnili členovia indonézskej delegácie, pracovníci indonézskej ambasády na Slovensku vrátane jeho excelencie veľvyslanca Djumantora Purba a päť predstaviteľov INS vrátane predsedu Mohamada Safwana Hasnu, doc. Ing. Artana Qinetiho, PhD. a PhDr. Jozefa Lenča, PhD.

INS prezentovala hosťom históriu muslimov na území Slovenska, faktické informácie o miestnej muslimskej komunite a poslaní islamskej nadácie.

Následná diskusia sa venovala najmä právnemu postaveniu muslimov, ktorí na Slovensku doposiaľ neboli štátom uznaní ako náboženská obec a nemôžu naplno využívať náboženské slobody garantované ústavou (vlastné svadobné obrady, pohreby, vyučovanie islámu a podobne).

Indonézski kresťania slovenským muslimom: Hľadajte pomoc u miestnych kresťanov, nám pomáhajú muslimovia
Predseda INS Mohamad Safwan Hasna obdržal dar od delegácie náboženských a politických predstaviteľov z Indonézie.
Foto: INS

Spolupracujte s kresťanmi

Delegácia sa zaujímala i o okolnosti absencie oficiálneho islamského centra v Bratislave. To je naďalej posledným hlavným mestom Európskej únie bez adekvátnych modlitebných priestorov pre muslimov.

Predstavení kresťanskej menšiny v Indonézii, ktorí boli medzi hosťami, navrhli INS užšiu spoluprácu s kresťanskými predstaviteľmi na Slovensku, keďže Slovensko je krajina väčšinovo kresťanská.

Argumentovali vlastnými skúsenosťami z Indonézie, kedy im boli podľa ich slov pri vlastných projektoch nápomocné práve muslimské organizácie reprezentujúce v krajine náboženskú väčšinu.

Prínos k vzťahom medzi oboma krajinami

Hostia ocenili pluralitný charakter Slovenska, na ktorý INS poukázala a ktoré, rovnako ako Indonézia, vo svojich zákonoch zakazuje akúkoľvek náboženskú či etnickú diskrimináciu.

INS obdržala po skončení návštevy ďakovný list od jeho excelencie veľvyslanca Indonézskej republiky na Slovensku Djumantora Purba.

V ňom vyzdvihol prínos stretnutia s INS k naplneniu cieľov výpravy – posilneniu vzájomného porozumenia medzi oboma krajinami – Slovenskom a Indonézskou republikou. Zároveň vyjadril nádej na budúcu spoluprácu pri podobných programoch, ktoré by mali nasledovať.

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply