Postup, ako nám venovať 2 percentá zo svojich daní

Aj malá kvapka v mori môže byť tou, ktorá ho celé zafarbí.

Ak zdieľate podobný názor, venujte nám aj tento rok svoje 2 % a my budeme môcť intenzívnejšie poukazovať na kultúrnu rozmanitosť, zvyšovať náboženskú toleranciu a bojovať proti islamofóbii na Slovensku.

Ako postupovať

V prípade, že ste zamestnanec,

Do 29. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane a

do 30. 4. 2020 doručte toto potvrdenie spolu s vyhlásením o poukázaní 2 % dane na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie s vyplnenými údajmi Islamskej nadácie na Slovensku si môžete stiahnuť tu.

V prípade, že máte firmu či nadáciu, alebo si ako fyzická osoba podávate daňové priznanie sami, vyhlásenie o poukázaní 2 % je súčasťou daňového priznania, ktoré sa podáva do 31. 3. 2020.

Všetky potrebné tlačivá a ďalšie informácie nájdete tu.

Dve percentáDobrovoľníci môžu venovať 3 percentá

Ak ste v roku 2018 vykonávali aspoň 40 hodín nejakú dobrovoľnícku činnosť, môžete nám z daní venovať až 3 %. Stačí, ak Vám vystaví organizácia alebo osoba, pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť, o tejto činnosti potvrdenie.

Všetky podrobnosti vrátane toho, čo sa považuje za dobrovoľnícku činnosť, nájdete tu.

Názov: Islamská nadácia na Slovensku
Adresa: Pri Suchom mlyne 12, 811 04 Bratislava
IČO: 31797601
Právna forma: nadácia

Podporovatelia

Ako pomáhať celý rok

Za spustením projektu ISLAMONLINE.sk stál predovšetkým pocit, že mnohé z toho, čo u nás zaznieva o muslimskom svete a o isláme vôbec, je nepresné, prekrútené či nepochopené. Myslíte si, že má zmysel budovať portál, ktorý tieto nepresnosti systematicky vyvracia.

Stránka ISLAMONLINE.sk je zadarmo a bez reklám, avšak jej príprava niečo stojí. S prevádzkou stránky sú spojené náklady ako webhosting, platby za registráciu domény a najmä čas redaktorov.

Ruku k dielu priložíte akýmkoľvek príspevkom, no najviac pomôže, ak si zriadite trvalý príkaz napríklad na 5, 10 či 20 eur alebo na ľubovoľnú sumu.

IBAN: SK79 7500 0000 0004 8471 6063
SWIFT: CEKOSKBX
Adresa banky: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Ďakujeme, že pomáhate tvoriť ISLAMONLINE.sk.