Postup, ako nám venovať 2 percentá zo svojich daní

Aj malá kvapka v mori môže byť tou, ktorá ho celé zafarbí.

Ak zdieľate podobný názor, venujte nám aj tento rok svoje 2 % a my budeme môcť intenzívnejšie poukazovať na kultúrnu rozmanitosť, zvyšovať náboženskú toleranciu a bojovať proti islamofóbii na Slovensku.

Ako postupovať

V prípade, že ste zamestnanec,

do 28. 2. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane a

do 30. 4. 2021 doručte toto potvrdenie spolu s vyhlásením o poukázaní 2 % dane na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu.

V prípade, že máte firmu či nadáciu, alebo si ako fyzická osoba podávate daňové priznanie sami, vyhlásenie o poukázaní 2 % je súčasťou daňového priznania, ktoré sa podáva do 31. 3. 2021.

Dve percentáDobrovoľníci môžu venovať 3 percentá

Ak ste v roku 2018 vykonávali aspoň 40 hodín nejakú dobrovoľnícku činnosť, môžete nám z daní venovať až 3 %. Stačí, ak Vám vystaví organizácia alebo osoba, pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť, o tejto činnosti potvrdenie.

Názov: Islamská nadácia na Slovensku
Adresa: Obchodná 31, 811 06 Bratislava
IČO: 31797601
Právna forma: nadácia

Podporovatelia

Ako pomáhať celý rok

Islamská nadácia na Slovensku vykonáva spektrum aktivít, ktorých prínos vnímajú ľudia rôznych vierovyznaní a národností. Snažíme sa budovať mosty medzi muslimskou komunitou a verejnosťou, vyvracať nepravdy a nedorozumenia a kultivovať atmosféru vzájomného porozumenia, ktorá je v dnešnej zložitej dobe tak veľmi dôležitá.

Nadácia spoluvytvára aktivitu, vrámci ktorej rabín, kňaz a imám cestujú po slovenských školách a hovoria so žiakmi o tolerancii. zažiť ich môžete tiež na verejných a online vystúpeniach a pred časom vydali aj knihu. Nadácia udržiava sieť mediátorov po celom Slovensku, ktorí sú k dispozícii, pokiaľ by niekto chcel usporiadať lokálnu diskusiu, debatu na škole či len potreboval pomôcť s nejakou témou súvisiacou s muslimskou komunitou. Pravidelne vydávame stanoviská odsudzujúce nenávistné prejavy a povzbudzujúce k hľadaniu toho, čo máme spoločné a nie toho, čo nás rozdeľuje.

Naša práca je pre nás poslaním, no sú s ňou spojené náklady, ktoré musíme pokrývať. Sme vďační všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli a pravidelne na tieto činnosti prispievate. Ak tak ešte nerobíte a chceli by ste, pomôže nám akýkoľvek, najviac však pravidelný príspevok. Prispieť môžete hneď teraz platobnou kartou, prípadne si môžete urobiť bankový prevod. Naše bankové údaje sú:

IBAN: SK79 7500 0000 0004 8471 6063
SWIFT: CEKOSKBX
Adresa banky: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Ďakujeme, že pomáhate našu krajinu lepším miestom pre všetkých.