Podporte nás

Staňte sa našim podporovateľom a užívajte si dobrý pocit, že aj vy ste priložili ruku k dielu.

Za spustením projektu ISLAMONLINE.sk stál predovšetkým pocit, že väčšina toho, čo sa v našich médiách objavilo o muslimskom svete a o isláme vôbec, je nepresné, prekrútené či nepochopené. Myslíte si, že má zmysel budovať portál, ktorý tieto nepresnosti systematicky vyvracia. Vidíte to rovnako?

Podieľať sa na takomto projekte neznamená iba písať články. Stránka ISLAMONLINE.sk je zadarmo a bez reklám, no jej príprava niečo stojí.

S prípravou stránky sú spojené náklady ako čas redaktorov, webhosting a platby za registráciu domény. Ak sa rozhodnete stať našim prispievateľom, zásluha za vyvracanie nepresností o isláme a muslimoch bude aj vaša.

Ako prispieť

Ruku k dielu priložíte akýmkoľvek príspevkom, no najviac pomôže, ak si zvolíte možnosť prispievať pravidelným darom:

Môžete si tiež zriadiť trvalý príkaz vo Vašej banke.

Platobné údaje:
IBAN: SK79 7500 0000 0004 8471 6063
SWIFT: CEKOSKBX
Názov príjemcu: Islamská nadácia na Slovensku
Správa pre príjemcu: Dar

Údaje o príjemcovi:
Islamská nadácia na Slovensku
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovakia

Ďakujeme, že pomáhate tvoriť ISLAMONLINE.sk.

Viac o našich cieľoch: ISLAMONLINE.sk – Dôvody vzniku